Черниговский справочно-информационный портал Siver Info / Site news Thu, 11 Oct 2012 08:50:41 +0200 uWeb Web-Service /img/rssyalogo.gif Черниговский справочно-информационный портал Siver Info / У вересні визначені найзакритіші та найвідкритіші органи влади /news/u_veresni_viznacheni_najzakritishi_ta_najvidkritishi_organi_vladi/2012-10-11-6330 /pda/news/u_veresni_viznacheni_najzakritishi_ta_najvidkritishi_organi_vladi/2012-10-11-6330 Центр Політичних Студій та Аналітики за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні продовжує щомісячний Всеукраїнський моніторинг відкритості органів місцевої та державної влади «Знати, щоб діяти!». У вересні Центр провів моніторинг 130 органів місцевої влади і 76 центральних органів виконавчої влади та склав рейтинг їхньої прозорості. Право на доступ до публічної інформації гарантується кожному статтею 34 Конституції України та Законом України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року. Контроль за станом виконання цього закону в Україні здійснюють Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, громадські організації та активісти. Зокрема, ГО «Центр Політичних Студій та Аналітики» проводить щомісячний моніторинг задоволення інформаційних запитів, що надходять до органів місцевої та державної влади. Новости Украины Thu, 11 Oct 2012 08:50:41 +0200 Центр Політичних Студій та Аналітики за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні продовжує щомісячний Всеукраїнський моніторинг відкритості органів місцевої та державної влади «Знати, щоб діяти!». У вересні Центр провів моніторинг 130 органів місцевої влади і 76 центральних органів виконавчої влади та склав рейтинг їхньої прозорості. Право на доступ до публічної інформації гарантується кожному статтею 34 Конституції України та Законом України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року. Контроль за станом виконання цього закону в Україні здійснюють Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, громадські організації та активісти. Зокрема, ГО «Центр Політичних Студій та Аналітики» проводить щомісячний моніторинг задоволення інформаційних запитів, що надходять до органів місцевої та державної влади. Основними порушеннями з боку розпорядників інформації є ігнорування інформаційних запитів, невчасне надання відповідей на них та надання відповідей не в повному обсязі. Так, за результатами вересневої хвилі запитів, яка охопила 130 органів місцевої влади і 76 центральних органів виконавчої влади, відповідь надали 96% облдержадміністрацій, 84% міських рад обласного значення, 84% міських рад, 72% райдержадміністрацій та 70% центральних органів виконавчої влади. Втім, серед тих, які відповіли, інформацію у повному обсязі надали тільки 35% облдержадміністрацій, 32% міських рад обласного значення, 14% міських рад, 31% райдержадміністрацій та 17% центральних органів виконавчої влади, 71% облдержадміністрацій, 76% міських рад обласного значення, 81% міських рад, 74% райдержадміністрацій, 68% Центральних органів виконавчої влади надали відповідь своєвчасно, тобто не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту. Під час моніторингу траплялися випадки неправомірних відмов у наданні інформації з боку Дніпропетровської облдержадміністрації, Севастопольської, Кременчуцької, Бережанської міських рад, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної служби України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками. Центр Політичних Студій та Аналітики розробили свої критерії оцінки прозорості та відкритості органів влади, на основі яких був складений рейтинг. У вересні його очолили такі облдержадміністрації: Вінницька Запорізька Луганська Лідерами серед міських рад обласного значення стали: Житомирська Ужгородська Запорізька Івано-Франківська Київська Сумська Загалом, найкращий результат показали Сумський та Вінницький регіони. Найменш відкритими щодо надання публічної інформації стали Чернівецька облдержадміністрація, Дніпропетровська, Рівненська, Харківська та Чернігівська міські ради обласного значення та в цілому Чернігівський регіон. Що стосується центральних органів виконавчої влади, то найвідкритішими стали такі: Державна служба молоді та спорту України Державна інспекція з морського та річкового транспорту України Д��ржавне агентство з інвестицій та управління національними проектами України Кабінет Міністрів УкраїниСеред міністерств показовими є Міністерство оборони та Міністерство культури України. Зворотну тенденцію демонструють: Міністерство аграрної політики та продовольства Міністерство енергетики та вугільної промисловості Міністерство закордонних справ Міністерство охорони здоров`я України. Абсолютно закритими, тобто такими, що повністю ігнорують інформаційні запити, є 30% центральних органів влади. Загалом, результати моніторингу засвідчують, що місцеві органи влади є більш обізнані з нормами Закону «Про доступ до публічної інформації», тоді як центральні органи влади часто плутають його із Законом «Про звернення громадян». Такі висновки були зроблені експертами Центру на основі строків відповідей на запити: деякі ЦОВ надавали свої відповіді не у п’ятиденний термін, як визначено Законом «Про доступ до публічної інформації», а через місяць Аварийные комиссары готовятся к выпускным экзаменам /news/avarijnye_komissary_gotovjatsja_k_vypusknym_ehkzamenam/2012-10-01-6293 /pda/news/avarijnye_komissary_gotovjatsja_k_vypusknym_ehkzamenam/2012-10-01-6293 В ближайшее время состоится первый в Украине выпуск аварийных комиссаров, которые займутся определением обстоятельств страховых случаев и урегулированием убытков в сельском хозяйстве. В начале октября они будут сдавать выпускные экзамены, по результатам которых получат квалификационные свидетельства. Подготовка такого рода специалистов значительно поспособствует развитию и улучшению государственной программы поддержки агрострахования. Новости Украины Mon, 01 Oct 2012 08:39:03 +0200 В ближайшее время состоится первый в Украине выпуск аварийных комиссаров, которые займутся определением обстоятельств страховых случаев и урегулированием убытков в сельском хозяйстве. В начале октября они будут сдавать выпускные экзамены, по результатам которых получат квалификационные свидетельства. Подготовка такого рода специалистов значительно поспособствует развитию и улучшению государственной программы поддержки агрострахования. Необходимость в аварийных комиссарах в Украине созрела давно, но все это время вопрос, связанный с их подготовкой, не решался. То ли страховой рынок не демонстрировал достаточной активности, то ли аграрии не видели необходимости в существовании еще одного промежуточного звена, представители которого за свои услуги тоже потребуют денег, в результате чего и без того недешевое агрострахование резко подорожает. Так продолжалось до февраля нынешнего года, когда Верховна Рада смогла принять закон «Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой». В нем было четко сказано – аварийным комиссарам в Украине быть, а уже 2 июля началось их обучение. Непосредственное участие в разработке соответствующей обучающей программы приняли специалисты Проекта Международной финансовой корпорации (IFC, Группа Всемирного банка) «Развитие агрострахования в Украине». В нашей стране Проект работает уже около пяти лет, так что знает все плюсы и минусы украинского агрострахования. И заодно аккумулирует передовой опыт различных стран мира в этой сфере. Поэтому его практические рекомендации участниками агрострахового рынка оцениваются особенно высоко. Активное участие Проекта IFC в этой работе было более чем оправданным. Объяснение простое – до сих пор Украине не приходилось иметь дело с аварийными комиссарами в сельском хозяйстве, соответственно она не знала, чему и как их учить, как с ними в дальнейшем работать. Да и много аграриев до сих пор не знают, для чего нужны аварийные комиссары, насколько важна их работа и как реально можно воспользоваться их услугами с пользой для себя. Всего на курсы, которые открылись при Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины, записалось 33 человека. Преимущественно это люди со знанием дела и соответствующей практической подготовкой. Значительное большинство из них имеют агрономическое образование и продолжают заниматься агрострахованием. Слушатели представляют 14 страховых компаний и 3 страховых брокеров. Все они, по информации старшего преподавателя Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Наталии Герасименко, «на рынке агрострахования занимают лидирующие позиции», а это, в частности, «Оранта», «Провидна» «UNIQA», ТАС, «PZU Украина», «Украинская аграрно-страховая компания», «��грориск», «Оранта-Сич», «Дедал». Есть среди слушателей и частные предприниматели. Общий курс превысил 190 часов. Он состоял как из теоретической части, так и практических занятий. Последние преимущественно проходили на полях научно-исследовательского хозяйства «Великоснитынське» и некоторых других, расположенных неподалеку от Киева. Слушатели учились правильно определять урожайность озимых зерновых, кукурузы, подсолнечника и других сельскохозяйственных культур. Работать приходилось с использованием современной техники и методик определения урожайности. Сами слушатели признают – на аварийных комиссаров возлагается особая роль. Они призваны кардинально улучшить ситуацию на агростраховом рынке. В частности, представитель ООО «Агрориск» Виктор Басенко сказал: «Аварийные комиссары помогут решить вопрос урегулирования убытков. На сегодняшний день он остается наиболее спорным в отношениях между страховщиками и страхователями. Потому что каждая из сторон преследует свои интересы. Аварийные комиссары должны оставаться объективными экспертами. Именно поэтому они должны опираться на конкретные факты. Иначе весь смысл их работы теряется». Тезис бесспорный – аварийные комиссары должны быть объективными экспертами. Но могут ли они быть таковыми в украинских реалиях, где зачастую действует принцип – кто платит деньги, тот и заказывает музыку? Оказывается, что могут, но при условии, если станут действительно независимыми от страховых компаний и сельхозпроизводителей. Для этого, по убеждению эксперта по вопросам агрострахования Проекта IFC Романа Шинкаренко, нужно не так уж много. «Будет намного лучше, если эксперт не станет входить в трудовые отношения с заказчиком. Оптимальный вариант – оплата его работы государством. Тогда аварийный комиссар лишается финансовой привязки к страховой компании и страхователю. Он действительно становится независимым. Этот механизм, в частности, работает в Турции, Испании и в США». Другое предложение высказывает представитель страхового брокера «Дедал» Александр Прищепа: «Я думаю, что одним из рычагов, который определит независимость аварийного комиссара, будет достойная оплата его работы. Чтобы обеспечить качественную экспертизу, эксперт в течение дня должен обследовать не более 600-800 гектаров. Но в погоне за «длинной гривной» многие мои коллеги вынуждены осматривать большие площади. Причем зачастую осмотры делают из машины, не выходя на поле. Отсюда и низкое качество работы. Если эксперт будет знать, что ему заплатят не 1 гривну за гектар, а, как минимум, 4-5 гривен, то он будет думать не о деньгах, а о качестве своей работы. Тогда будет объективность. А где есть объективность, там всегда есть предпосылки для независимости». Некоторые специалисты считают, что независимость аварийных комиссаров определяется уровнем их профессионализма. Мол, для высококлассного эксперта его реноме дороже всего. «На самом деле определением убытков в сельском хозяйстве занимается мало специалистов, - подчеркнул Виктор Басенко. – Мы все хорошо знаем друг друга. И если кто-то сознательно идет на нарушение правил страхования, об этом тотчас узнают все. Поэтому нужно считать реальные убытки, иначе можно потерять доверие». Другой вопрос, который уже сегодня стал на повестке дня. А сколько аварийных комиссаров нужно Украине? По этому поводу существуют разноречивые мнения. Специалисты сходятся в одном: первые 33 выпускника не смогут в полной мере покрыть запрос рынка на эту профессию. Тем более, что многие из них по окончании учебы и получении соответствующих сертификатов вернутся на работу в свои страховые компании. Официальных данных по поводу востребованности аварийных комиссаров в Украине пока нет. Поэтому приходится ориентироваться на мнение специалистов по агростраховому рынку. Виктор Басенко убежден, что нашей стране достаточно иметь от 50 до 100 аварийных комиссаров. У Александра Прищепы другое мнение: «Я думаю, что в каждом районе должен быть хотя бы один аварийный комиссар. Если будет больше, будет еще лучше. Тогда нам не придется из Киева ездить по всей Украине. А сейчас это делается именно так». Александр Прищепа сослался на канадский опыт. В этой североамериканской стране в каждой местности есть свой эксперт по убыткам. «Он там живет. И ему не нужно доказывать, что прошел град или сильный дождь с ветром. Если что – он сразу решает вопрос, и это то, к чему нам нужно стремиться». Потребность в подготовленных аварийных комиссарах во многом будет определяться успешной реализацией программы субсидированного страхования. К слову сказать, она возродилась в этом году, и государство выделило на эти цели 70 млн. гривен. Ожидается, что такой подход оживит агростраховой рынок. «Если все эти деньги будут использованы в полной мере, то тогда объем рынка составит, как минимум, 140-160 млн. гривен. А это существенная для Украины сумма», - убежден Роман Шинкаренко. Дальнейшее развитие агрострахового рынка во многом определит будущее самих курсов по подготовке аварийных комиссаров. Наталия Герасименко убеждена, что они обязательно продолжатся и в перспективе. Ее она рассматривает с особым оптимизмом. «Думаю, что следующий курс придется расширить. Пласт наиболее подготовленных специалистов, которые в ближайшее время станут аварийными комиссарами, мы уже задействовали. На очереди другие эксперты, которым нужны более углубленные теоретические знания и практическая подготовка». Символично, что курсы заканчиваются к началу сезона страхования озимых культур. А это значит, что будущих аварийных комиссаров ожидает не один, а сразу два экзамена. Помимо того, который запланирован на начало октября, в ближайшее время их будет экзаменировать еще и поле. Николай Гриценко: «Продуктовые рынки являются весомым фактором дальнейшего развития аграрного рынка» /news/nikolaj_gricenko_produktovye_rynki_javljajutsja_vesomym_faktorom_dalnejshego_razvitija_agrarnogo_rynka/2012-09-14-6244 /pda/news/nikolaj_gricenko_produktovye_rynki_javljajutsja_vesomym_faktorom_dalnejshego_razvitija_agrarnogo_rynka/2012-09-14-6244 Еще недавно Украина практически не имела стратегии системного подхода к формированию рыночной инфраструктуры, сориентированной на малых и средних производителей сельскохозяйственной продукции. И только в последнее время в этой сфере начали происходить положительные изменения. Подробнее о них и тех вопросах, которые требуют первоочередного решения, рассказывает руководитель направления «Развитие рыночной инфраструктуры» Проекта USAID «АгроИнвест» Николай ГРИЦЕНКО. - Сейчас на государственном уровне, - начал разговор Николай Гриценко, - наблюдается изменение в подходах к тому, как должна разворачиваться ситуация. И этому есть немало подтверждений. Преимущественно положительные сигналы поступают из Министерства аграрной политики и продовольствия. Новости Украины Fri, 14 Sep 2012 10:27:58 +0200 Еще недавно Украина практически не имела стратегии системного подхода к формированию рыночной инфраструктуры, сориентированной на малых и средних производителей сельскохозяйственной продукции. И только в последнее время в этой сфере начали происходить положительные изменения. Подробнее о них и тех вопросах, которые требуют первоочередного решения, рассказывает руководитель направления «Развитие рыночной инфраструктуры» Проекта USAID «АгроИнвест» Николай ГРИЦЕНКО. - Сейчас на государственном уровне, - начал разговор Николай Гриценко, - наблюдается изменение в подходах к тому, как должна разворачиваться ситуация. И этому есть немало подтверждений. Преимущественно положительные сигналы поступают из Министерства аграрной политики и продовольствия. Вспомним хотя бы такое высказывание министра Николая Присяжнюка: «Сейчас стратегически важно обеспечить надежную поддержку крестьянским хозяйствам, поскольку именно они составляют основу аграрного сектора Украины. Хотя крупные сельскохозяйственные предприятия демонстрируют значительные достижения, более половины валового продукта в аграрном секторе производят именно единоличники. Поэтому правительство планирует направить весомую долю бюджетных средств, предназначенных аграрному сектору, на поддержку крестьянских хозяйств». Такие заявления прибавляют оптимизма. По крайней мере, у меня складывается впечатление, что аграрное министерство начинает не только замечать малых и средних производителей сельхозпродукции, но и формировать свою политику с учетом их потребностей. - И все-таки должны признать – существующая инфраструктура аграрного рынка не в полной мере обеспечивает продвижение малых и средних производителей сельхозпродукции к организованным оптовым и оптово-розничным рынкам. Как результат, они упускают возможности выгодно сбывать выращенную продукцию, а значит, укреплять собственный бизнес, формировать его перспективу. Что нужно сделать для того, чтобы добиться положительных изменений и в этой сфере? - Полагаю, нам, прежде всего, нужно проанализировать опыт работы оптовых рынков. Это необходимо уже хотя бы для того, чтобы избежать повторения существующих ошибок. По моему убеждению, уже сейчас стоит заняться разработкой новой концептуальной модели развития оптовых рынков и обоснованием их регионального размещения. Причем, заняться этим необходимо как на государственном уровне, так и на уровне регионов. Целью такой работы должна стать не борьба с переработчиками, посредниками, поставщиками или продавцами, а объединение их усилий. Это значительно повысит эффективность функционирования АПК, будет содействовать формированию и справедливому распределению между всеми участниками аграрного рынка добавленной стоимости, обеспечению украинского населения качественной и доступной по цене сельскохозяйственной продукцией. Практика показывает, что система национальных и региональных оптовых рынков должна опираться на развитую сеть локальных оптовых, оптово-розничных рынков в сельской местности. Именно тут производится сельскохозяйственная продукция, формируются первичные звенья ее заготовки, сбыта и продвижения к торговым сетям. Однако интенсивное строительство оптовых рынков до сих пор не подкрепляется таким же интенсивным развитием сети региональных и локальных рынков производственного типа, логистических центров, заготовительно-сбытовых организаций производителей. По этой причине малые и средние производители сельхозпродукции, их объединения не могут получить доступ к оптовым рынкам. Не все эксперты учитывают это обстоятельство, но, по моему убеждению, данная проблема является очень важной. Если уже сейчас не взяться за ее решение, мы можем получить новую, намного более острую и масштабную. Суть той проблемы - уже в ближайшее время оптовые рынки могут столкнуться с дефицитом отечественной сельскохозяйственной продукции. В лучшем случае они будут продавать бананы и другую заморскую продовольственную экзотику, что никоим образом не будет способствовать развитию отечественного аграрного сектора. - Как избежать «банановой» проблемы? В конце концов, оптовые рынки, прежде всего, строились в интересах отечественных сельхозпроизводителей, усиления их позиций на внутреннем рынке. - Вот именно – в интересах украинских аграриев. Но не всегда даже самые хорошие намерения реализуются. Поэтому сейчас необходимо сосредоточиться на локальных оптово-розничных рынках, заготовительно-сбытовых кооперативах, кооперативных логистических центрах, собственниками и клиентами которых являются производители, направить мощные финансовые и организационные ресурсы на их поддержку. Такая работа, и это логично, предусматривает тесное сотрудничество локальных оптово-розничных рынков с малыми и средними производителями сельхозпродукции, их объединениями. Но одного этого мало для успешного функционирования таких рынков. Важно также, чтобы вокруг них создавались устойчивые сырьевые зоны, формировались транспортные и информационные коммуникации. - Международный и отечественный опыт доказывает, что для создания инфраструктурных объектов аграрного рынка особенно нужна государственная поддержка. Какой она может быть? - Государство имеет возможность предоставлять различные преференции, финансовую поддержку. Такая его помощь может касаться строительства оптовых, локальных рынков, овощехранилищ и других объектов инфраструктуры аграрного рынка. Но наиболее сложным остается вопрос создания равных условий для всех участников этой инфраструктуры. Сегодня государство поддерживает исключительно создание оптовых рынков. По существу, речь идет о крупных торговых площадках. Предусматривается, что на них ежегодно будут продаваться большие объемы сельскохозяйственной продукции. Основными ее покупателями являются оптовики – торговые сети, овощные магазины, рестораны, частные предприниматели, специализирующиеся на дальнейшей реализации продуктов питания, и другие субъекты хозяйствования. Ожидается, что в Украине в целом будет построено 25 оптовых рынков. Считайте, по одному на каждую область. На сегодня официальный статус оптовых получили 11 рынков. Среди них, в частности, «Столичный» в Киеве, «Шувар» во Львове, «Гектар» в Одессе, «Господар» в Донецке, «Янтарь» в Херсоне, «Шелен» в Ривном, «Азовский» в Мариуполе. Одновременно создается большое количество локальных рынков. Они имеют территориальное значение и поэтому, как правило, остаются вне государственного внимания. Например, локальные рынки не имеют права на преференции относительно использования земель сельскохозяйственного назначения без изменения их целевого назначения. Так же они не могут рассчитывать на государственную финансовую поддержку. И это притом, что локальные рынки остаются важным звеном развития всей системы агрологистики, а некоторые из них оказались более успешными, чем оптовые. Я разделяю мнение многих экспертов: Закон Украины «Об оптовых рынках сельскохозяйственной продукции» требует усовершенствования. Он должен учитывать все сегодняшние реалии и приобретенный за предыдущее время функционирования различных типов рынков опыт. В том числе и локальных. - К локальным рынкам относятся местные и региональные. Не могли бы вы конкретными фактами подтвердить их успешную деятельность? Иначе сложно понять, почему государство должно заниматься еще и ими. - К началу прошлого года в Украине насчитывалось 2578 местных рынков, из которых 1825 специализировались на реализации сельскохозяйственной продукции. В среднем каждый из них имел до 200 торговых мест. По своей структуре доля продукции, которая реализуется на местных рынках, достаточно весома и составляет около 48% от общей потребительской продукции. У меня на руках статистика двухлетней давности. Согласно ей, на местных рынках в 2010 году было реализовано 3 млн. тонн сельскохозяйственной продукции на сумму 6,3 млрд. грн. Товарное распределение было следующим: картофель – 29%, овощи и бахчевые культуры – 20%, ягоды, фрукты и столовый виноград – почти 14%. Согласитесь, что эти данные впечатляют. Уверен, что нынешние показатели не уступают им. А еще в Украине есть региональные рынки. Такое их определение является условным. Региональные рынки полноценно функционируют во многих областях, в частности, в Херсонской, Полтавской, Хмельницкой, Харьковской, Черновицкой, Тернопольской. В отличие от местных рынков, где основными покупателями преимущественно являются конечные потребители сельскохозяйственной продукции, на региональных рынках покупки в большей степени делают трейдеры и частные предприниматели. Есть еще одно отличие между местными и региональными рынками. Первые преимущественно находятся в коммунальной собственности, а вторые – в частной. Однако, и те и другие остаются без внимания государства. И в этом между ними проявляется схожесть. - Что можно сделать для того, чтобы на отечественных продуктовых рынках, и в первую очередь – на оптовых, доминировали отечественные сельхозпроизводители, а не трейдеры, специализирующиеся на перепродаже продукции? - На самом деле возможностей много. Так, государство предоставляет немало преференций хозяевам оптовых рынков. В частности, те на льготных условиях получают в собственность значительные земельные площади, на которых разворачивают торговлю. Как правило, они составляют десятки гектаров. Преимущественно эти площади размещаются вблизи крупных городов и инфраструктурных объектов. Значит, они стоят дорого. Я веду к тому, что государственные инвестиции в это дело в действительности являются существенными. Как по мне, собственники оптовых рынков могут отблагодарить за такое к ним внимание. Отблагодарить, прежде всего, сельхозпроизводителей. Например, уменьшить им размер оплаты за рыночные услуги. Причем уменьшить на размер государственной инвестиции. И это бы стало проявлением партнерства между государством, бизнесом, который специализируется на оптовой торговле, и сельхозпроизводителями. Такой подход будет выгодным для всех сторон. И для сельхозпроизводителей, особенно, малых и средних, которым всегда не хватает оборотных средств. И для государства, которое заинтересовано не только в постоянном росте объемов производства, а и в реализации сельскохозяйственной продукции. И сами собственники оптовых рынков понимают – чем больше на их площадках будет осуществляться торговых операций, тем больше выгоды они будут иметь. Механизм прост и эффективен, однако до сих пор он не действует надлежащим образом. Именно из-за этого на некоторых рынках чаще можно встретить продавцов бананов, цитрусов, чем наших аграриев. Кстати, отдельные страны Евросоюза при всей их политике равноправия уже внедрили практику дифференциации стоимости услуг оптовых рынков для продавцов отечественной и импортной продукции. Как говорится, информация к размышлению… Главное сегодня – понять, что продуктовые рынки являются весомым фактором дальнейшего развития аграрного рынка. Они будут полноценно функционировать лишь при условии, если доминирующие позиции на них будут закреплены за отечественными сельхозпроизводителями. Из этого следует исходить при формировании государственной аграрной политики. Украина поднялась в рейтинге конкурентоспособности экономик /news/ukraina_podnjalas_v_rejtinge_konkurentosposobnosti_ehkonomik/2012-09-05-6224 /pda/news/ukraina_podnjalas_v_rejtinge_konkurentosposobnosti_ehkonomik/2012-09-05-6224 Украина в 2012 году заняла 73-е место в рейтинге конкурентоспособности экономик Всемирного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщает газета «Бизнес». В прошлом году Украина заняла 82-е место, а в 2010 году – 89-е. Возглавила рейтинг текущего года Швейцария. Новости Украины Wed, 05 Sep 2012 15:07:08 +0200 Украина в 2012 году заняла 73-е место в рейтинге конкурентоспособности экономик Всемирного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщает газета «Бизнес». В прошлом году Украина заняла 82-е место, а в 2010 году – 89-е. Возглавила рейтинг текущего года Швейцария. За ней следуют Сингапур, Финляндия, Швеция, Нидерланды, Германия, США, Великобритания Гонконг и Япония. Россия оказалась на 67-ом месте, Грузия – на 77-ом, Молдова – на 87-ом. Стоит отметить, что практически все постсоветские страны улучшили свое положение в рейтинге. Так, Казахстан поднялся на 21 строчку, Грузия –- на 11, Армения – на 10, Латвия – на 9, Азербайджан – на 9, Молдова – на 6. Россия опустилась на одну ступень. В целом в рейтинге приняли участие 144 страны. Для оценки конкурентоспособности экономики каждой из них использовались открытые статистические данные, а также результаты специального опроса нескольких тысяч работающих в этих странах менеджеров различных компаний. Рейтинг основан на Индексе глобальной конкурентоспособности (GCI), разработанном для ВЭФ и внедренном в 2004 году. GCI включает 110 показателей, разделенных на 12 категорий: институты, инфраструктура, макроэкономическая среда, здравоохранение и начальное образование, высшее образование и профессиональная подготовка, эффективность товарного рынка, эффективность рынка труда, развитие финансового рынка, технологическая готовность, размер рынка, развитие инноваций. Сканер штрих-коду – технологія, яка значно скорочує час обслуговування пасажирів у квиткових касах /news/skaner_shtrikh_kodu_tekhnologija_jaka_znachno_skorochue_chas_obslugovuvannja_pasazhiriv_u_kvitkovikh_kasakh/2012-09-05-6220 /pda/news/skaner_shtrikh_kodu_tekhnologija_jaka_znachno_skorochue_chas_obslugovuvannja_pasazhiriv_u_kvitkovikh_kasakh/2012-09-05-6220 Для поліпшення обслуговування пасажирів на вокзалах у спеціально виділених касах, що здійснюють друк проїзних документів, оформлених та оплачених через Інтернет, встановлені сканери штрих-коду. Таке нововведення дозволяє значно зменшити час обслуговування в квитковій касі пасажира, що оформив проїзд через Інтернет. «Роздрукований бланк-замовлення пред’являється касиру, штрих-код з бланка-замовлення зчитується сканером та передається безпосередньо до автоматизованої системи. Друк проїзного документа при зчитувані пристроєм здійснюється за умови не пошкодженого роздрукованого штрих-коду. Якщо раніше касир квиткової каси при оформлені проїзних документів, придбаних через мережу Інтернет, на введення до системи вручну 16-значного номера замовлення витрачав більш однієї хвилини, то з появою сканерів ця процедура займатиме одну секунду та однозначно виключить вірогідність похибки при вводі цифрового коду вручну», - заявили у Головному пасажирському управлінні Укрзалізниці. Новости Украины Wed, 05 Sep 2012 14:20:50 +0200 Для поліпшення обслуговування пасажирів на вокзалах у спеціально виділених касах, що здійснюють друк проїзних документів, оформлених та оплачених через Інтернет, встановлені сканери штрих-коду. Таке нововведення дозволяє значно зменшити час обслуговування в квитковій касі пасажира, що оформив проїзд через Інтернет. «Роздрукований бланк-замовлення пред’являється касиру, штрих-код з бланка-замовлення зчитується сканером та передається безпосередньо до автоматизованої системи. Друк проїзного документа при зчитувані пристроєм здійснюється за умови не пошкодженого роздрукованого штрих-коду. Якщо раніше касир квиткової каси при оформлені проїзних документів, придбаних через мережу Інтернет, на введення до системи вручну 16-значного номера замовлення витрачав більш однієї хвилини, то з появою сканерів ця процедура займатиме одну секунду та однозначно виключить вірогідність похибки при вводі цифрового коду вручну», - заявили у Головному пасажирському управлінні Укрзалізниці.Наразі на вокзалах країни встановлено 89 сканерів зчитування штрих-кодів. Зокрема, на станції Київ-Пасажирський – 15, Львів – 5, Одеса-Головна – 5, Донецьк – 4, Харків-Пасажирський – 4, Дніпропетровськ – 4. А також 10 - у касах попереднього продажу квитків - Українському центрі по обслуговуванню пасажирів на залізничному транспорті України (м. Київ, б-р Шевченка, 38/40)З використанням сканерів уже оформлено понад 22,2 тис квитків, а це 38,2% від загальної кількості пасажирів, які придбали квитки через мережу Інтернет.Довідка: Сканери зчитування штрих-кодів встановлені на наступних вокзалах: Київ-Пасажирський, Козятин, Біла Церква, Вінниця, Хмельницький, Дарниця, Чернігів, Бровари, Житомир, Донецьк, Луганськ, Яснувата, Маріуполь, Красноармійськ, Кому��арськ, Харків, Харків–Левада, Суми, Полтава – Південна, Полтава – Київська, Лосєве – 1, Лосєве - 2, Кременчук, Куп`янськ – Вузловий, Дніпропетровськ, Запоріжжя-1, Сімферополь, Кривий Ріг, Одеса-Головна, Херсон, Миколаїв, Черкаси, Кіровоград, Львів, Тернопіль, Рівне, Івано-Франківськ, Чернівці, Ковель, Луцьк. Железнодорожные билеты подешевели, в октябре стоимость проезда упадет еще больше /news/zheleznodorozhnye_bilety_podesheveli_v_oktjabre_stoimost_proezda_upadet_eshhe_bolshe/2012-09-04-6202 /pda/news/zheleznodorozhnye_bilety_podesheveli_v_oktjabre_stoimost_proezda_upadet_eshhe_bolshe/2012-09-04-6202 С 1 сентября вступил в действия календарный коэффициент индексации стоимости проезда в пассажирских поездах - 1,02, который будет действовать до 30 сентября. Таким образом уменьшена стоимость проезда в пассажирских поез��ах (в летний период действовал коэффициент 1,07). Под указанную индексацию подпадают билеты на все категории вагонов (СВ, купейные, плацкартные, общие, в первый, второй и третий класс скоростных поездов), кроме пригородных поездов. Новости Украины Tue, 04 Sep 2012 08:07:30 +0200 С 1 сентября вступил в действия календарный коэффициент индексации стоимости проезда в пассажирских поездах - 1,02, который будет действовать до 30 сентября. Таким образом уменьшена стоимость проезда в пассажирских поездах (в летний период действовал коэффициент 1,07). Под указанную индексацию подпадают билеты на все категории вагонов (СВ, купейные, плацкартные, общие, в первый, второй и третий класс скоростных поездов), кроме пригородных поездов. Например, на период до 30 сентября (при действия коэффициента 1,02) базовая стоимость проезда скоростными электричками Интерсити (+) (в понедельник, вторник и среду) в 2-ом классе составит: по направлению Киев - Харьков - 234,42 грн, Киев - Львов - 261,23 грн., Киев - Донецк - 312,10 грн. В первом классе соответственно в направлении Киев - Харьков будет составлять 334,53 грн, Киев - Львов - 375,76 грн, Киев - Донецк - 446,62 грн. Кроме того, величина стоимости билета и плацкарты корректируется на коэффициенты по календарным периодам и дням недели. Так, на четверг и субботу установлено снижение стоимости проезда на 10% от базовой стоимости, а на пятницу и воскресенье - повышение на 10%. При оформлении билета на электропоезда Интерсити (+) в направлении "туда и обратно" применяется скидка в розмере 10% от стоимости проезда. С 1 октября по 24 декабря будет применяться коэффициент индексации 0,93. Справка: Приказом №170 Министерства инфраструктуры Украины определено 13 различных календарных периодов, которые будут влиять на стоимость проезда. Отметим, что период, когда железнодорожные билеты будут стоить меньше всего, состоит из одного дня - это 31 декабря. Украинские десантники будут больше прыгать с пашютом /news/1/2012-07-11-6142 /pda/news/1/2012-07-11-6142 - Сегодня прыжки с парашютом для наших десантников - обычное явление, а не экзотика "- отметил министр обороны Украины Дмитрий Саламатин.Как недавно сообщал Черниговский региональный медиа-центр Минобороны Украины в учебном центре «Десна» сейчас интенсивно идет подготовка курсантов-десантников к прыжкам с парашютом.Также на этой неделе в других частях и подразделениях аэромобильных войск и войск специального назначения Вооруженных Сил Украины активно проводятся занятия с прыжковой подготовки, которая является главным элементом боевой подготовки воинов-десантников. Новости Украины Wed, 11 Jul 2012 14:03:36 +0200 11 июля 2012 года. Региональный медиа-центр МОУ (г. Чернигов) - Сегодня прыжки с парашютом для наших десантников - обычное явление, а не экзотика "- отметил министр обороны Украины Дмитрий Саламатин.Как недавно сообщал Черниговский региональный медиа-центр Минобороны Украины в учебном центре «Десна» интенсивно идет подготовка курсантов-десантников к прыжкам с парашютом.Также на этой неделе в других частях и подразделениях аэромобильных войск и войск специального назначения Вооруженных Сил Украины активно проводятся занятия с прыжковой подготовки, которая является главным элементом боевой подготовки воинов-десантников.С начала этого года в частях воздушно-десантных и аэромобильных войск, войск специального назначения ощутимо увеличены темпы прыжковой подготовки в сравнении с предыдущими годами, когда при отсутствии авиационного топлива прыжки с парашютом было сведено к минимуму. Случалось, что десантники за весь период службы ни разу не поднимались в небо.В течение первого полугодия 2012 года военные крылатой пехоты выполнили более 17 тысяч прыжков с парашютом, что на 6 тысяч прыжков больше чем за этот период прошлого года. Прыжки совершались с бортов вертолетов Ми-8, военно-транспортных самолетов Ан-26 и Ил-76 с разных высот и на разных скоростях.Впервые за последние 8 лет спецназовцы полка, который дислоцируется в Кировоградской области, совершили ночные прыжки с парашютом с вертолета Ми-8МТ и получили практический опыт десантирования грузов.Около 250 офицеров и курсантов Академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного именно в эти дни выполняют прыжки с парашютом на Львовщине. Каждый курсант аэромобильного факультета во время обучения должен выполнить не ме��ее 7 прыжков в год. Однако практика показывает, в Академии Сухопутных войск эта норма в текущем году будет превышена минимум вдвое.Министр обороны Украины Дмитрий Саламатин отметил, что значительное увеличение количества прыжков с парашютом десантниками, обеспечит им полноценную боевую подготовку.- Сегодня прыжки с парашютом для наших десантников - обычное явление, а не экзотика, как это было еще несколько лет назад, - подчеркнул Дмитрий Саламатин.В целом в Вооруженных Силах Украины до конца 2012 года запланировано осуществить 34 000 прыжков с парашютом. Генерал-майор Юрій Байдак: Середній наліт на одного льотчика повітряніх сил складає більше 20 годин /news/general_major_jurij_bajdak_serednij_nalit_na_odnogo_lotchika_povitrjanikh_sil_skladae_bilshe_20_godin/2012-07-10-6133 /pda/news/general_major_jurij_bajdak_serednij_nalit_na_odnogo_lotchika_povitrjanikh_sil_skladae_bilshe_20_godin/2012-07-10-6133 Навесні цього року під час перебування в одній з авіаційних бригад тактичної авіації Міністр оборони України Дмитро Саламатін поставив завдання щодо доведення нальоту на кожного військового льотчика за першу половину 2012 року не менше ніж 20 годин. - Завдання Міністра оборони з мінімального нальоту - виконано, - повідомив командувач Повітряних Сил ЗС України генерал-майор Юрій Байдак, підбиваючи підсумки півріччя льотної роботи. За його словами, сьогодні середній наліт на одного військового льотчика складає більше 20 годин. Ті ж, хто входить до складу визначених екіпажів, провели в повітрі за штурвалом літака майже 25 годин. Цього показника було досягнуто вперше за останні п'ять років! Новости Украины Tue, 10 Jul 2012 13:39:49 +0200 Навесні цього року під час перебування в одній з авіаційних бригад тактичної авіації Міністр оборони України Дмитро Саламатін поставив завдання щодо доведення нальоту на кожного військового льотчика за першу половину 2012 року не менше ніж 20 годин. - Завдання Міністра оборони з мінімального нальоту - виконано, - повідомив командувач Повітряних Сил ЗС України генерал-майор Юрій Байдак, підбиваючи підсумки півріччя льотної роботи. За його словами, сьогодні середній наліт на одного військового льотчика складає більше 20 годин. Ті ж, хто входить до складу визначених екіпажів, провели в повітрі за штурвалом літака майже 25 годин. Цього показника було досягнуто вперше за останні п'ять років! - У порівнянні з аналогічним періодом минулого року за перше півріччя в авіаційних бригадах майже вдвічі зросла кількість проведених льотних змін. Зважаючи на те, що загальний наліт льотчиків Повітряних Сил зріс більше, ніж у два рази, відповідно, вдвічі зріс показник нальоту на одного льотчика, - наголосив командувач виду Збройних Сил. Як підкреслив генерал-майор Юрій Байдак, особливо відчутний ріст - у курсантів льотного факультету Харківського університету Повітряних Сил: якщо за аналогічний період минулого року наліт на одного курсанта складав менше 2 годин, то нині - в шість разів більше. - Упродовж півріччя до бригад тактичної авіації стабільно надходила відремонтована і модернізована на підприємствах вітчизняного ОПК техніка. Льотчики одразу починали нести на ній бойове чергування, виконувати інші польотні завдання. Впевнений, що за результатами року буде виконано і наступне завдання Міністра оборони - не менше 40 годин нальоту на екіпаж за підсумками року, - наголосив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-майор Юрій Байдак. Він також додав, що Міністр оборони України Дмитро Саламатін тримає на особистому контролі питання щодо ремонту та модернізації авіаційної техніки Повітряних Сил. В Украине собрано более 7 миллионов тонн зерна /news/v_ukraine_sobrano_bolee_7_millionov_tonn_zerna/2012-07-10-6124 /pda/news/v_ukraine_sobrano_bolee_7_millionov_tonn_zerna/2012-07-10-6124 В Украине по состоянию на 9 июля собрано более 7 миллионов тонн зерна. Также продолжается сбор озимого рапса и заготовка кормов для нужд животноводства. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк, передает пресс-служба Минагрополитики. "Ранние зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 3,6 млн га. Аграриями уже намолочено 7 миллионов тонн зерна, в том числе 4,8 миллиона тонн пшеницы, 2 миллиона тонн ячменя, 16 тысяч тонн ржи и 234 тысяч тонн гороха. Также начат сбор овса, которого уже н��молочено 11 тысяч тонн", - сообщил министр. Новости Украины Tue, 10 Jul 2012 07:04:05 +0200 В Украине по состоянию на 9 июля собрано более 7 миллионов тонн зерна. Также продолжается сбор озимого рапса и заготовка кормов для нужд животноводства. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк, передает пресс-служба Минагрополитики. "Ранние зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 3,6 млн га. Аграриями уже намолочено 7 миллионов тонн зерна, в том числе 4,8 миллиона тонн пшеницы, 2 миллиона тонн ячменя, 16 тысяч тонн ржи и 234 тысяч тонн гороха. Также начат сбор овса, которого уже намолочено 11 тысяч тонн", - сообщил министр. Кроме того, продолжается уборка озимого рапса и заготовка кормов для нужд животноводческой отрасли. Как сообщают в Минагрополитики, по оперативным данным регионов, производство зерновых и зернобобовых культур в текущем году ожидается на уровне 45,3 миллионов тонн. Інформація щодо порядку митного оформлення культурних цінностей /news/informacija_shhodo_porjadku_mitnogo_oformlennja_kulturnikh_cinnostej/2012-07-10-6122 /pda/news/informacija_shhodo_porjadku_mitnogo_oformlennja_kulturnikh_cinnostej/2012-07-10-6122 У зв'язку із зверненнями громадян стосовно порядку здійснення митного контролю та митного оформлення культурних цінностей, які ввозяться цими громадянами на митну територію України, інформуємо. Пропуск та оподаткування культурних цінностей, які ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України, здійснюється на умовах, установлених частинами першою, четвертою-восьмою та десятою статті 374 Митного кодексу України від 13.03.2012 № 4495-VI (далі - Кодекс), а саме: Новости Украины Tue, 10 Jul 2012 06:07:40 +0200 У зв'язку із зверненнями громадян стосовно порядку здійснення митного контролю та митного оформлення культурних цінностей, які ввозяться цими громадянами на митну територію України, інформуємо. Пропуск та оподаткування культурних цінностей, які ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України, здійснюється на умовах, установлених частинами першою, четвертою-восьмою та десятою статті 374 Митного кодексу України від 13.03.2012 № 4495-VI (далі - Кодекс), а саме:товари (за винятком підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 1000 євро, що ввозяться громадянами на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі через пункти пропуску через державний кордон України, відкриті для повітряного сполучення, та товари (крім підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро та/або сумарна вага яких не перевищує 50 кг, що ввозяться громадянами на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України, не підлягають письмовому декларуванню (за винятком товарів, на які відповідно до статті 197 Кодексу встановлено обмеження щодо переміщення громадянами через митний кордон України, і випадків, передбачених частиною другою цієї статті) та не є об'єктами оподаткування митними платежами;товари (крім підакцизних), що ввозяться громадянами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі, сумарна фактурна вартість та/або загальна вага яких перевищують обмеження, встановлені частиною першою цієї статті, але загальна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 євро, підлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, з поданням документів, що видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення таких товарів, та оподатковуються ввізним митом за ставкою 10 відсотків і податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України, в частині, що перевищує еквівалент 1000 євро (при ввезенні товарів на митну територію України через пункти пропуску через державний кордон України, відкриті для повітряного сполучення) та еквівалент 500 євро або вартість товарів, обчислена пропорційно до ваги, що перевищує 50 кг;культурні цінності за кодами 9701 10 00 00, 9701 90 00 00, 9702 00 00 00, 9703 00 00 00, 9704 00 00 00, 9705 00 00 00, 9706 00 00 00 згідно з УКТ ЗЕД, виготовлені 50 і більше років тому, незалежно від їх вартості та способу переміщення через митний кордон України, підлягають письмовому декларуванню;товари (крім підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 300 євро, що переміщуються (пересилаються) на митну територію України на адресу одного одержувача в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, на адресу одного одержувача протягом однієї доби у міжнародних експрес-відправленнях, а також у несупроводжуваному багажі, підлягають усному декларуванню на підставі товаросупровідних документів та не є об'єктами оподаткування митними платежами;товари (крім підакцизних), що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових або міжнародних експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 300 євро, але не перевищує еквівалент 10000 євро, або переміщуються (пересилаються) без дотримання умов, передбачених частиною п'ятою цієї статті, підлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, та оподатковуються ввізним митом за ставкою 10 відсотків та податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України;товари (крім підакцизних), сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10000 євро, що пересилаються (переміщуються) на митну територію України в міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях, у ручній поклажі, супроводжуваному та несупроводжуваному багажі, а також товари (крім підакцизних), незалежно від їх фактурної вартості, що переміщуються на митну територію України у вантажних відправленнях, підлягають декларуванню та митному оформленню з поданням митної декларації, передбаченої законодавством України для підприємств, а також дозволів (ліцензій), сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання відповідності у випадках, установлених законодавством України для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, та оподатковуються ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України і податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України;при ввезенні (пересиланні) на митну територію України громадянами звільняються від оподаткування митними платежами культурні цінності за кодами 9701 10 00 00, 9701 90 00 00, 9702 00 00 00, 9703 00 00 00, 9704 00 00 00, 9705 00 00 00, 9706 00 00 00 згідно з УКТ ЗЕД, виготовлені 50 і більше років тому.Відповідно до частини другої статті 561 Кодексу митні органи здійснюють контроль за переміщенням культурних цінностей через митний кордон України у взаємодії з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері архівної справи, діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації. Такий контроль у пунктах пропуску через державний кордон України здійснюється митними органами у формі попереднього документального контролю в порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Статтею 21 Закону України від 21.09.1999 № 1068-XIV „Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей” (зі змінами) встановлено, що культурні цінності, які ввозяться в Україну, підлягають реєстрації в порядку, встановленому Міністерством культури і мистецтв України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства разом з Державною митною службою України. Під час ввезення культурних цінностей на територію України митному органу подається свідоцтво на право їх вивезення, якщо це передбачено законодавством держави, звідки ввозяться культурні цінності. За відсутності такого свідоцтва ввезені цінності підлягають затриманню митними органами України до встановлення їх власника та одержання його доручення щодо подальшого переміщення або використання цих цінностей. Таке доручення має бути підтверджене дипломатичним представництвом або консульською установою країни, громадянином якої є власник культурних цінностей. У разі необхідності встановлення належності товарів до предметів, що мають художню, історичну чи археологічну цінність, а також визначення року виготовлення культурних цінностей для прийняття рішення про звільнення їх від оподаткування митними платежами відповідно до пункту 2 частини десятої статті 374 Кодексу, законодавством передбачено:1) проведення досліджень (аналізу, експертизи) відповідно до вимог статей 356-357 Кодексу;2) залучення для участі у здійсненні митного контролю спеціалістів та експертів на умовах, установлених статтею 327 Кодексу. При цьому, відповідно до частини п'ятої цієї статті Кодексу у разі необхідності за власним бажанням залучення спеціалістів та експертів може здійснювати декларант (власник товару). У такому разі відшкодування витрат, пов'язаних з участю спеціалістів та експертів у здійсненні митного контролю, здійснюється декларантом (власником товару) на підставі укладеної угоди. Вибори 2012 - спостереження /news/vibori_2012_sposterezhennja/2012-07-05-6113 /pda/news/vibori_2012_sposterezhennja/2012-07-05-6113 5 липня під час презентації результатів третього щомісячного моніторингового звіту Громадянська мережа ОПОРА оприлюднила факти адміністративного ресурсу, зокрема залучення працівників бюджетних установ до передвиборчих заходів, використання чиновниками службових приводів для здійснення агітації. Учасники презентували свіжі дані щодо креативу від кандидатів та нових форм підкупу від учасників неофіційного етапу передвиборчої кампанії. За словами Олександра Неберикута, експерта кампанії спостереження: «Протягом останніх трьох місяців довгострокові спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА і незалежні ЗМІ фіксують небезпечні тенденції, що свідчать про реальну загрозу використання адміністративного ресурсу окремими потенційними суб’єктами виборчого процесу, з метою штучного обмеження рівня політичної конкуренції в країні. Це може призвести до грубого порушення одного з керівних загальноєвропейських принципів виборчого права – забезпечення рівних можливостей для усіх партій і кандидатів, і поставити під сумнів чесність майбутніх виборів в очах українських громадян та міжнародної спільноти», – зазначив експерт. Новости Украины Thu, 05 Jul 2012 22:36:01 +0200 5 липня під час презентації результатів третього щомісячного моніторингового звіту Громадянська мережа ОПОРА оприлюднила факти адміністративного ресурсу, зокрема залучення працівників бюджетних установ до передвиборчих заходів, використання чиновниками службових приводів для здійснення агітації. Учасники презентували свіжі дані щодо креативу від кандидатів та нових форм підкупу від учасників неофіційного етапу передвиборчої кампанії.За словами Олександра Неберикута, експерта кампанії спостереження: «Протягом останніх трьох місяців довгострокові спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА і незалежні ЗМІ фіксують небезпечні тенденції, що свідчать про реальну загрозу використання адміністративного ресурсу окремими потенційними суб’єктами виборчого процесу, з метою штучного обмеження рівня політичної конкуренції в країні. Це може призвести до грубого порушення одного з керівних загальноєвропейських принципів виборчого права – забезпечення рівних можливостей для усіх партій і кандидатів, і поставити під сумнів чесність майбутніх виборів в очах українських громадян та міжнародної спільноти», – зазначив експерт. Факти поєднання партійної та посадової діяльності суперечать статті 4 Закону України «Політичні партії в Україні», який вказує, що органам державної влади, органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам заборонено виокремлювати у своєму ставленні певні політичні партії чи надавати їм привілеї, а також сприяти політичним партіям, якщо інше не передбачено законом, у провадженні їх діяльності. Державні службовці повинні утримуватися від демонстрації власних політичних поглядів та свого ставлення до політичних сил, партій, блоків, не допускати їх впливу на виконання службових обов'язків. Про це йдеться у Наказі Головного управління державної служби №214 від 04.08.2010 р. «Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця».Тенденцією парламентської кампанії в Україні є спроба окремих політичних сил та потенційних кандидатів залучати працівників бюджетних установ до передвиборчих заходів. Найбільший передвиборчий резонанс отримали ініціативи державних та місцевих органів влади щодо введення нових тимчасових штатних одиниць у соціальних службах. Офіційною підставою розширення штатів та збільшення фінансування цих служб є необхідність удосконалення заходів із виконання соціальних ініціатив Президента України та уряду. За даними віце-прем’єра Сергія Тігіпка, усього в Україні буде підготовлено 12 000 тимчасових соціальних працівників. У порівнянні із аналогічними посадами у соціальних службах, заробітна плата нових працівників є вищою (приблизно на 1 000 гривень). Найбільше штатних одиниць буде створено у Полтавській області (908), найменше – у місті Севастополь (15 осіб). Реаліація цього рішення спричинила гострі політичні конфлікти, оскільки є об’єктивні ризики залучення тимчасових працівників до агітаційної кампанії провладних кандидатів. Зокрема, Тернопільська обласна рада не підтримала перерозподіл 12 мільйонів гривень державної дотації на утворення 400 тимчасових робочих місць. Депутати ради вирішили перевірити обґрунтованість ініціативи зі створення нових штатних одиниць та запропонували впроваджувати цей проект вже після виборів. А на Сумщині спостерігачами ОПОРИ зафіксовано випадок, коли під час візиту до 93-літньої пенсіонерки, соціальний працівник намагався з’ясувати її політичні уподобання. Також він повідомив, що за сприяння влади пенсіонерка отримає безкоштовно пристрій для цифрового телебачення. У Волинській області до представників ОПОРИ звернулися місцеві мешканці щодо «добровільно-примусового» характеру залучення співробітників бюджетних установ до виборчої кампанії одного із кандидатів. Виборчий штаб місцевого благодійника, народного депутата Ігоря Палиці за посередництвом директорів шкіл набирає вчителів для роботи під час агітаційної кампанії. Координатор виборчих програм Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська звернула увагу на те, що потенційні кандидати, особливо чинні народні депутати України, позиціонують себе лобістами інтересів окремих виборчих округів щодо залучення ресурсів Державного бюджету України. У цьому питанні певний приклад та прецедент створено керівництвом українського парламенту. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин (Народна партія) та його перший заступник Адам Мартинюк (КПУ) під час роботи у виборчих округах активно користуються своїм посадовим статусом. Для прикладу, Мартинюк стверджує, що «пролобіював» виділення Кабінетом міністрів України 10,8 мільйонів гривень на соціально-економічні потреби Камінь-Каширського та Ківерцівського районів (Волинська область). Така передвиборча стратегія керівництва Верховної Ради України сприяє безконтрольному застосуванню бюджетного адміністративного ресурсу іншими парламентарями та посадовими особами.Пані Айвазовська зазначила, що представники ВО «Свобода», які займають високі посади у західних областях України, також зловживають службовими приводами у власних агітаційних інтересах. Наприклад, формальне погодження головою Львівської обласної ради Олегом Панькевичем рішення про позапланове фінансування пошкодженої дороги у Мостиському районі подається як результат діял��ності його політичної партії. Потенційні кандидати використовують професійні свята для підвищення власного рівня електоральної пізнаваності. Так, у Полтавській області під егідою Громадського об’єднання «Наш дім – Полтава», яке очолюють потенційні кандидати Олександр Залужний та Володимир Макара, медичним працівникам та на потреби закладів охорони здоров'я було вручено сертифікати на отримання десяти автомобілів марки Лада «Сенс», дві карети швидкої допомоги «Газель», десять квартир у Полтаві, грошові подарунки, сертифікати на придбання соковитискалок, пилосмоків, мікрохвильових печей, хлібопечей, кухонних комбайнів, телевізорів, пральних машин, холодильників. Закладам охорони здоров’я видавали грошові сертифікати на проведення капітального ремонту, придбання медичного обладнання, комп'ютерів, заміну вікон.Громадянська мережа ОПОРА зафіксувала непоодинокі факти виголошення державними службовцями публічних заяв, які прямо вказують на їх симпатії чи упередження до конкретних політичних сил. Демонстративне порушення державними службовцями офіційно затверджених стандартів поведінки ставить під сумнів можливість забезпечення рівних умов для діяльності усіх політичних партій.4 липня Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (щодо видатків Центральної виборчої комісії)», за яким передбачено виділити ЦВК кошти за окремою бюджетною програмою «Створення та запровадження системи відеоспостереження на звичайних виборчих дільницях на постійній основі під час виборів народних депутатів України у 2012 році» в обсязі 993,6 мільйонів гривень для оснащення виборчих дільниць системами відеоспостереження. ОПОРА вважає більш доцільним забезпечити відеокамерами засідання окружних виборчих комісій, зокрема, щодо результатів підрахунку голосів. ОПОРА рекомендує встановити відеоспостереження не лише у приміщенні, де засідає ОВК, а й у суміжних коридорах, що дасть можливість зафіксувати порушення (наявність печаток із ДВК, пусті протоколи, уточнення даних результатів підрахунку з дільниць «на підвіконні»). Також, важливим є ведення аудіо та відео запису зачитування кожного протоколу та стенографування важливих засідань ОВК. Е-табір «Стандарти розвитку е-урядування в містах України» /news/e_tabir_standarti_rozvitku_e_urjaduvannja_v_mistakh_ukrajini/2012-07-03-6098 /pda/news/e_tabir_standarti_rozvitku_e_urjaduvannja_v_mistakh_ukrajini/2012-07-03-6098 22-23 червня на базі відпочинку поблизу Вінниці відбувся електронний табір «Стандарти розвитку е-урядування в містах України». Учасниками заходу були представники органів місцевого самоврядування та неурядових організацій з різних українських міст. Зокрема Чернігівщину представляла Наталія Максименко, ГО «Центр «Доброчин». На початку роботи е-табору було презентовано вінницький досвід впровадження е-урядування, що включає, зокрема, діяльність центру адміністративних послуг «Прозорий офіс», функціонування геоінформаційної системи міста (з 2009 року впроваджено вже понад 80 шарів системи), впровадження міжнародних стандартів управління якістю. Новости Украины Tue, 03 Jul 2012 08:02:07 +0200 22-23 червня на базі відпочинку поблизу Вінниці відбувся електронний табір «Стандарти розвитку е-урядування в містах України». Учасниками заходу були представники органів місцевого самоврядування та неурядових організацій з різних українських міст. Зокрема Чернігівщину представляла Наталія Максименко, ГО «Центр «Доброчин».На початку роботи е-табору було презентовано вінницький досвід впровадження е-урядування, що включає, зокрема, діяльність центру адміністративних послуг «Прозорий офіс», функціонування геоінформаційної системи міста (з 2009 року впроваджено вже понад 80 шарів системи), впровадження міжнародних стандартів управління якістю. Значна увага також була приділена організації електронних комунікацій та впровадженню системи електронного документообігу в органах місцевого самоврядування на шляху підвищення ефективності їх роботи. Після ознайомлення з прикладами організації надання адміністративних послуг місцевих рад окремих міст, обговорення досягнень і недоліків, учасники е-табору визначали існуючі слабкі місця і формулювали вимоги до стандартів надання адміністративних послуг та впровадження електронних комунікацій, виходячи з принципів відкритості, прозорості та професіоналізму. Мова йшла про обов’язковість аудиту впроваджених ста��дартів, двосторонню компетентність (як виконавців, так і користувачів), відповідальність за якість комунікації, етичність, оцінку економічної доцільності. Олег Левченко, виконавчий директор ГО «Подільська агенція регіонального розвитку», відзначив особливу роль громадських організацій і у формуванні попиту на е-послуги. Отже, учасники е-табору обмінялись досвідом та підвищили компетентність у сфері е-урядування, поспілкувались і гарно провели час, насолоджуючись свіжим повітрям, сонцем, купанням в озері і красою природи Вінницького краю. Американские уроки субсидированного агрострахования /news/amerikanskie_uroki_subsidirovannogo_agrostrakhovanija/2012-06-21-6062 /pda/news/amerikanskie_uroki_subsidirovannogo_agrostrakhovanija/2012-06-21-6062 1 июля вступает в силу закон «Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой». Специалисты, на которых возложена обязанность обеспечить его своевременную реализацию, сейчас работают с особым напряжением – время «Ч» неумолимо приближается, а вопросов, на которые предстоит дать ответы, все еще остается немало. В том числе и вопросы, касающиеся субсидированного агрострахования. Поскольку отечественной практики не хватает, то приходится заимствовать зарубежную. Недавно украинская делегация изучала американский опыт участия государства в агростраховании. О том, как это смотрится в США и как это может посодействовать дальнейшему развитию национального агрострахового рынка, рассказывает директор Департамента финансово-кредитной политики Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Баграт АХИДЖАНОВ. Новости Украины Thu, 21 Jun 2012 12:46:35 +0200 1 июля вступает в силу закон «Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой». Специалисты, на которых возложена обязанность обеспечить его своевременную реализацию, сейчас работают с особым напряжением – время «Ч» неумолимо приближается, а вопросов, на которые предстоит дать ответы, все еще остается немало. В том числе и вопросы, касающиеся субсидированного агрострахования. Поскольку отечественной практики не хватает, то приходится заимствовать зарубежную. Недавно украинская делегация изучала американский опыт участия государства в агростраховании. О том, как это смотрится в США и как это может посодействовать дальнейшему развитию национального агрострахового рынка, рассказывает директор Департамента финансово-кредитной политики Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Баграт АХИДЖАНОВ. - Почему вы заинтересовались американским опытом агрострахования?- Когда мы работали над концепцией агрострахования, то интересовались опытом всех стран, которые агрострахованию уделяют большое внимание. После принятия закона «Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой» наш интерес к зарубежному агрострахованию особенно вырос. И понятно почему –1 июля упомянутый закон нужно будет запускать в работу.Мы не единожды обсуждали этот вопрос с Проектом Международной финансовой корпорации (IFC, Группа Всемирного банка) «Развитие агрострахования в Украине». Сошлись на том, что очень важно посмотреть, как работает американская система агрострахования. Особенно в контексте той роли, которую в ней играет государство. Нам также было важно получить информацию с первых рук. Мы хотели пообщаться с фермерами, с регуляторами, со страховщиками. Нас интересовало, с чего они начинали, какие шишки набивали, на какие результаты в итоге вышли. Проект IFC пошел нам навстречу, и мы благодарны ему за это.Наша делегация была очень солидной по составу. В нее вошли представители Министерства аграрной политики и продовольствия, Министерства юстиции, Министерства экономического развития и торговли, Министерства финансов, Верховной Рады, страхового рынка. По существу, были представлены все структуры, которые оказывают непосредственное воздействие на развитие отечественного агрострахования.Поездка в США оказалась очень результативной. Но главное, что мы вынесли для себя: в Соединенных Штатах все государственные структуры в вопросах агрострахования работают слаженно, на один результат и поэтому - эффективно. - В каких штатах вам удалось побывать и что из увиденного вас удивило больше всего?- Наша поездка началась со штата Монтана. Это на севере США. Побывали на животноводческих фермах, у фермера, который занимается растениеводством. Вывод такой: американские аграрии не представляют свою работу без обязательного страхования. Лично меня это удивило больше всего. - Насколько американская система агрострахования показалась вам совершенной и что Украина могла бы позаимствовать уже сейчас?- Меня особенно интересовал этот вопрос. Собственно, я и ехал в США, чтобы получить на него ответ.Американцы рассказали, что закон по агрострахованию у них был принят после Великой депрессии - в 1937 году. Но до середины 80-х годов он практически бездействовал. На вопрос «почему?» мне ответили: без государственных субсидий страхование для аграриев оставалось очень дорогим удово��ьствием, и поэтому система не работала. С середины 80-х годов американцы применили новую практику субсидированного агрострахования. Они инициировали создание при Министерстве сельского хозяйства Агентства по управлению рисками. С помощью этого Агентства компенсировалась часть страховых премий, и фермеры США стали активно включаться в агрострахование.Мы сейчас возрождаем субсидированное агрострахование. Поэтому американский опыт его внедрения нам очень пригодится. - Выдержать баланс интересов – дело тонкое и сложное. Особенно, если речь идет о балансе интересов государства, представителей страхового рынка и сельхозпроизводителей. Как это удается делать американцам и почему пока что это не получается в Украине?- Повторюсь – агростраховая система в США не работала 50 лет. Не работала надлежащим образом, так, как этого хотел законодатель в момент принятия соответствующего закона. И это при том, что все без исключения понимали, что агрострахование минимизирует риски. Всегда есть две договаривающиеся стороны. Одна – это фермеры. Они платят деньги, чтобы минимизировать собственные риски. А вторая сторона – это страховые компании, которые за определенную плату берут на себя возможность возмещения этих рисков. Без участия государства в агростраховании страховой тариф для американских фермеров долгое время оставался неподъемным. А понижение страхового тарифа было непозволительной роскошью для страховых компаний. Государство не стало пассивно наблюдать за существующей проблемой. Наоборот, оно активно взялось за ее решение. Благодаря выделяемым субсидиям государство стало третьей стороной договорного процесса. И все интересы его участников оказались учтенными.Ежегодно в виде субсидий США выделяет около 1,5 млрд. долларов. Тем самым оно сводит до минимума и собственные риски. Ему не приходится напрямую компенсировать из бюджета убытки, которые случаются в сельском хозяйстве.Что мешало нам все это время? Отсутствие соответствующего законодательства. Сейчас у нас есть закон «Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой». Будем надеяться, что он позволит решить многие из тех проблем, о которых вы говорите. - Насколько с принятием этого закона Украина приблизилась к прогрессивным системам агрострахования? - В США и Испании агрострахование полностью регулируется государством. Например, тарифы у всех американских страховых компаний одинаковые, условия агрострахования в США определены государством. Речь идет лишь о том, кто сможет лучше преподнести страховой продукт, который продается. И насколько страховая компания после продажи полиса реализовывает те обязательства, под которыми подписалась.Я спросил у американцев, часто ли меняются договора по страховым полисам? Практика у них такова: агенты по страхованию всегда остаются с фермерами, которых они застраховали. Даже если эти агенты меняют место работы в страховых компаниях. Я это к тому, что у них достаточно высокий уровень доверия.Украина продвинулась к современному агрострахованию. Этому поспособствовало принятие закона «Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой». Сейчас идет наработка нормативных документов. Самое непосредственное участие в этой работе принимают представители всех заинтересованных сторон. Уверен, что со второго полугодия закон заработает в полную силу. - Что еще, помимо принятия этого закона, нужно сделать, чтобы украинские аграрии почувствовали себя в вопросах агрострахования так же уверенно, как и американские фермеры?- Прежде всего, нужно время. А еще – практика. Люди должны убедиться, что система работает. Система должна заработать где-то в октябре, когда начнется страхование озимых культур. Для этого понадобятся дополнительные бюджетные ассигно��ания. Мы учтем их при внесении изменений в госбюджет 2012 года. Надеемся, что в скором будущем появится положительная практика, и она позволит рассчитывать на то, что весной количество участников субсидированного агрострахования в Украине увеличится.Мнение экспертов Елена ФЕРЕНС, директор Департамента гражданского, финансового законодательства и законодательства по вопросам земельных отношений Министерства юстиции Украины: - Лично меня поразила эффективность работы американской системы государственного содействия фермерским хозяйствам. Знакомство с ней стало возможным благодаря Проекту Международной финансовой корпорации (IFC, Группа Всемирного банка) «Развитие агрострахования в Украине».Система существенно удешевляет банковские кредиты и делает агрострахование более доступным по цене. Таким образом, сельхозпроизводители дополнительно получают значительные финансовые ресурсы для успешной работы. Немалую выгоду получают и страховщики, поскольку спрос на страховые продукты при таком подходе остается высоким.Свою выгоду имеет и правительство Соединенных Штатов. При незначительных бюджетных затратах оно успешно решает вопросы стабильного развития аграрного сектора и усиления его экспортного потенциала.Украина тоже имеет мощное сельское хозяйство. Поэтому американский опыт государственной поддержки аграриев в вопросах кредитования и страхования, я уверена, нам пригодится. Тем более, что с 1 июля вступает в силу закон «Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой», который внедряет субсидированное агрострахование.Сергей КАРАСЕВИЧ, начальник Отдела аграрной политики, землепользования и продовольственной безопасности Министерства экономического развития и торговли Украины:- В Соединенных Штатах Америки агрострахование осуществляется в рамках партнерства между государством и частным сектором. Опыт США в агростраховании является неоценимым и очень полезным для Украины, поскольку:во-первых, такая система страхования сельскохозяйственной продукции позволяет достичь необходимого качества услуг страховых компаний, которые работают под надзором государства и могут аккумулировать соответствующие ресурсы для обеспечения своей ответственности по принятым рискам;во-вторых, развитой рынок перестрахования рисков дает возможность страховым компаниям, а, соответственно, и сельхозпроизводителям не думать о возможности неуплаты страховых премий;в-третьих, частичное возмещение государством страховых взносов делает такой вид поддержки сельскохозяйственных производителей доступным и эффективным;в-четвертых, существование наряду со страхованием урожая от природных факторов страхования доходов позволяет сельскохозяйственному производителю планировать свою деятельность на долгосрочную перспективу и почти не зависеть от внешних факторов.Как по мне, в перспективе необходимо отказаться от всех видов поддержки сельскохозяйственного производства и перейти на страхование доходов сельскохозяйственных производителей. Однако это возможно лишь при наличии дешевых кредитных ресурсов, которые позволяли бы производителям беспрепятственно и в полном объеме (соответственно технологиям) проводить сельскохозяйственные работы.Роман ШИНКАРЕНКО, эксперт Проекта Международной финансовой корпорации (IFC, Группа Всемирного банка) «Развитие агрострахования в Украине»:- Поездка в США оказалась познавательной и поучительной. Мы встретились с представителями различных государственных органов, фермерских ассоциаций, с фермерами и убедились, что они работают сообща и в общих интересах. Заодно узнали, что большинство решений по программе субсидированного агрострахования правительство США принимает после рассмотрения пожеланий производителей.Следует отметить, что программа субсидированного агрострахования в США тесно связана со многими другими. В частности, с программами субсидированных кредитов, помощи малым и начинающим фермерам, стабилизации финансового состояния фермерских хозяйств, помощи животноводам, страхования урожая и дохода. Все вместе они составляют многокомпонентную систему по управлению рисками в аграрном секторе, и нам посчастливилось познакомиться с особенностями ее работы. Еще находясь в США, участники нашей делегации стали обсуждать многие вопросы, касающиеся украинского агрострахования. Они не только определяли проблемы, а и, что очень важно, старались найти общие решения. А это значит, что мы усвоили главный американский урок, суть которого в том, что в нашей работе всегда нужно ориентироваться на то общее, что нас объединяет. Мы надеемся, что данная поездка станет ещё одним стимулом для быстрого внедрения закона об агростраховании и развития надёжного рынка агрострахования в Украине. Антимонопольный комитет просит мобильных операторов снизить тарифы /news/antimonopolnyj_komitet_prosit_mobilnykh_operatorov_snizit_tarify/2012-06-14-6037 /pda/news/antimonopolnyj_komitet_prosit_mobilnykh_operatorov_snizit_tarify/2012-06-14-6037 Антимонопольный комитет направил двум крупнейшим операторам мобильной связи в стране — «Киевстару» и МТС — официальные письма с рекомендациями снизить тарифы, сообщил первый заместитель председателя комитета Рафаэль Кузьмин. Сами операторы говорят, что писем от АМКУ пока не получали. Цены на мобильную связь в Украине растут с весны. Так, в марте «Киевстар» на 30% повысил стоимость SMS- и MMS-сообщений и начал вводить ежедневную абонплату в ряде тарифных планов. Вчера компания сообщила о подорожании с 19 июня SMS- и MMS-сообщений для абонентов тарифных планов Beeline на 50%. МТС с 1 июня в популярных тарифных планах увеличил стоимость внутрисетевых и межсетевых звонков на 50% и 20% соответственно, а с 15 июня собирается на 20–80% повысить ежедневную плату за пользование рядом тарифных план��в. Новости Украины Thu, 14 Jun 2012 09:31:23 +0200 Антимонопольный комитет направил двум крупнейшим операторам мобильной связи в стране — «Киевстару» и МТС — официальные письма с рекомендациями снизить тарифы, сообщил первый заместитель председателя комитета Рафаэль Кузьмин. Сами операторы говорят, что писем от АМКУ пока не получали. Цены на мобильную связь в Украине растут с весны. Так, в марте «Киевстар» на 30% повысил стоимость SMS- и MMS-сообщений и начал вводить ежедневную абонплату в ряде тарифных планов. Вчера компания сообщила о подорожании с 19 июня SMS- и MMS-сообщений для абонентов тарифных планов Beeline на 50%. МТС с 1 июня в популярных тарифных планах увеличил стоимость внутрисетевых и межсетевых звонков на 50% и 20% соответственно, а с 15 июня собирается на 20–80% повысить ежедневную плату за пользование рядом тарифных планов. Примечательно, что предупреждение от АМКУ не получил «Астелит». Оператор, обслуживающий на конец апреля 7,15 миллиона абонентов, в марте тоже повышал на 20% стоимость SMS- и MMS-сообщений, а также сумму минимального ежемесячного пополнения счета в ряде тарифных планов. «Мы решили, что если тарифы снизят два крупнейших оператора, то третий это сделает автоматически»,- пояснил позицию комитета господин Кузьмин. Рост цен в «Киевстаре» и МТС считают обоснованным и объясняют в первую очередь инфляцией. Однако, несмотря на рост затрат, финпоказатели операторов растут, обращает внимание аналитик ИК Concorde Capital Александр Паращий. «Высокая операционная рентабельность на уровне 50% вряд ли станет достойным доводом в споре с АМКУ»,- говорит господин Паращий. К тому же новыми тарифами «Киевстар» и МТС пытаются стимулировать абонентов как можно меньше звонить на номера других операторов и совершать больше внутрисетевых звонков, что может быть воспринято комитетом как антиконкурентные действия, считает аналитик. Цены на недвижимость в Украине: ценность того, что останется на черный день /news/ceny_na_nedvizhimost_v_ukraine_cennost_togo_chto_ostanetsja_na_chernyj_den/2012-06-13-6026 /pda/news/ceny_na_nedvizhimost_v_ukraine_cennost_togo_chto_ostanetsja_na_chernyj_den/2012-06-13-6026 Цены на недвижимость в Украине резко выросли с 2005 года по конец 2008 во время бума ипотечного кредитования. С началом кризиса 2008 года цены снизились до уровня 2006 года и постепенно снижались по сегодняшний день. Самое значительное падение цен в послекризисный период произошел в дорогих элитных районах крупных городов, а также в самых дешевых. «Наибольшее падение дешевого жилья объясняется отсутствием ипотечного кредитования, от которого больше зависели люди, которые не могли накопить достаточно средств для оплаты полной стоимости квартиры. Новости Украины Wed, 13 Jun 2012 14:14:12 +0200 Цены на недвижимость в Украине резко выросли с 2005 года по конец 2008 во время бума ипотечного кредитования. С началом кризиса 2008 года цены снизились до уровня 2006 года и постепенно снижались по сегодняшний день. Самое значительное падение цен в послекризисный период произошел в дорогих элитных районах крупных городов, а также в самых дешевых. «Наибольшее падение дешевого жилья объясняется отсутствием ипотечного кредитования, от которого больше зависели люди, которые не могли накопить достаточно средств для оплаты полной стоимости квартиры. Быстрое падение цен на элитное жилье произошло в связи со значительным падением прибыли предприятий, нежели доходов населения. Жилье среднего класса характеризовалось стабильностью цен в послекризисный период, хотя также наблюдалось незначительно снижение цен», – объясняет Иван Улитко, аналитик Эрсте Банка. Во время начала кризиса сокращение объемов ипотечного портфеля было медленней, чем портфелей других розничных продуктов. Что связано со значительным сроком выдачи ипотечных кредитов. Долларовые кредиты составляют абсолютное большинство ипотечных кредитов, при этом новые кредиты уже не выдаются в долларах. Ипотечные кредиты в гривне пользуются низким спросом. На это есть ряд причин – высокие процентные ставки, высокие требования к заемщикам, а также падающие цены на недвижимость. В докризисный период годовой прирост номинальных зарплат почти вдвое превышал проценты по ипотеке, что делало ипотеку привлекательной. С кризисом ситуация изменилась. В 2010-11 ставки по кредитам были равны приростам зарплат и, учитывая ежегодную инфляцию, ипотека потеряла докризисную привлекательность. «По сравнению с другими странами мира, Украина одна из стран, у которой самая высокая стоимость ипотечных кредитов по отношению к доходам домохозяйств. Практическая недоступность кредитов вызвана как высокими ставками по кредитам, так и высокими ценами квартир. Но не смотря на высокую стоимость жилья, прибыльность аренды в центре городов Украины является самой высокой в Европе. По процентам ипотеки от среднемесячных доходов, Киев уступает только Москве. Среднемесячный доход киевлянина после налогообложения – один из самых низких в Европе», – комментирует аналитик. В связи с ухудшение перспектив экономического развития во всем мире, прибыльность рынка коммерческой недвижимости в Киеве остается высокой по сравнению с другими европейскими столицами. Прибыльность достигает 11-12,5% для зданий, недавно выставленных на продажу. Таким образом на конец 2011 года в Киеве было около 1,27 млн кв.м офисной площади, выставленной на продажу. Исключением являются правительственные здания и офисы, построенные под собственные нужды застройщиков. Тем не менее, рынок офисной недвижимости в Киеве остается структурно недонасыщенным предложением по сравнению с рынками других столиц Центральной и Восточной Европы. Это справедливо как с точки зрения общего объема офисных площадей, так и с позиции разнообразия форматов и качества офисной собственности. Офисные и нежилые помещения имеют одинаковую динамику цен. Так динамика цен на офисы определялись быстрым ростом до конца 2008, и дальнейшим медленным снижением в 2 раза состоянием на апрель 2012. «Высокая доходность аренды является отображением значимости недвижимости для украинца. В недвижимости, особенно, которая ближе к центру города, украинец объединяет средство сбережения с атрибутом социального статуса. В контексте нелегкой истории земель, объединенных в Украину, данное объединение стало природным для украинской ментальности. Значимость иметь недвижимость ближе к центру выходит за черту практических потребностей украинца, и принимает форму одного из смыслов жизни. За осуществление данного смысла человек готов платить своим способом жизни, что включает ипотечные платежи, которые гражданин любой другой страны-соседей при аналогических доходах не платит», – отмечает Иван Улитко. Значение центрального местоположения жилья подтверждается тем, что квартира в Киеве вдвое дороже, чем в другом крупном городу, а в центре Киева – вдвое дороже, чем на окраине. Подобные ценовые разрывы присутствуют и в других странах мира, но не столько значительные. «Исходя из обозначенных тенденций и предыдущих выводов мы считаем, что цены на квартиры продолжат постепенно снижаться. Произойдет это из-за медленного роста доходов населения в будущем, высоких кредитных ставок, а также сокращения количества населения», – прогнозирует аналитик Эрсте Банка. Реальные доходы населения в следующие несколько лет будут расти на 2-3% в год, что сравнимо со средним ростом 12,4% в период с 2001 по 2011 года. Низкий рост доходов населения в будущем будет связан с тем, что украинская экономика исчерпала запас перераспределения доходов экономики в пользу внутреннего потребления. В 2004 году потребление (и, соответственно, доходы) домохозяйств составили 45% ВВП, тогда как в 4 квартале 2011 данный показатель достиг 75%, что стало самым высоким показателем в Европе. Дополнительным фактором, который может поспособствовать снижению цен на недвижимость является возможное изменение курса гривны в результате долгового кризиса в странах ЕС, а также сокращения экономического роста развивающих��я стран. Стоимость ипотечных кредитов будет оставаться очень низкой из-за низкого уровня ликвидности банков, что в свою очередь вызвано фиксированным курсом гривны к доллару США. Снижению ставок по кредитам мог бы поспособствовать более гибкий курс гривны, однако переход на него может стать болезненным для банков и спровоцирует значительные процентные ставки, как минимум на протяжении переходного периода. В Hyundai Corporation в восторге от «Укрзализныци» /news/v_hyundai_corporation_v_vostorge_ot_ukrzaliznyci/2012-06-13-6017 /pda/news/v_hyundai_corporation_v_vostorge_ot_ukrzaliznyci/2012-06-13-6017 Представители Hyundai Corporation оценили качество украинской железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба «Укрзализныци». «У нас есть опыт поставки поездов в Тунис, Бразилию, Малайзию. Наши инженеры считают, что состояние железных дорог в Украине, в отличие от этих стран, хорошее. Кривых участков пути в Украине мало, по сравнению с другими государствами. Новости Украины Wed, 13 Jun 2012 08:36:18 +0200 Представители Hyundai Corporation оценили качество украинской железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба «Укрзализныци». «У нас есть опыт поставки поездов в Тунис, Бразилию, Малайзию. Наши инженеры считают, что состояние железных дорог в Украине, в отличие от этих стран, хорошее. Кривых участков пути в Украине мало, по сравнению с другими государствами. Поезд, максимальная скорость которого 160 км/ч, обычно едет с этой скоростью только на 10% пути. Но в Украине на большинстве участков поезд может разгоняться до максимальной скорости. Есть даже такой отрезок, где 40 минут поезд может ехать с максимальной скоростью», - отметили в Hyundai Corporation. Впрочем, стоит напомнить, что поезда Hyundai, которые курсируют в Украине из столицы в направлениях Львов, Харьков, Донецк уже отметились поломками и задержками в движении. Так, 2 июня из Харькова не смог выехать Hyundai из-за сбоев в компьютерной системе. В воскресенье, 10 июня этот поезд сломался во львовском направлении, из-за чего совершил вынужденную остановку и опоздал на 2 часа. Также вчера, 11 июня, поезд Hyundai в направлении из Донецка в Киев опаздывал на 44 минуты. В «Укрзализныце» сейчас решают как «узаконить» постоянные опоздания этих поездов. Так предлагается возмещать деньгами опоздание Hyundai более чем на полчаса. Украина исследует эффективность управления земельными ресурсами /news/1/2012-06-13-6015 /pda/news/1/2012-06-13-6015 Насколько эффективно в Украине используются земельные ресурсы? Об этом можно узнать, познакомившись с результатами масштабного исследования, которое недавно провели украинские эксперты и представители соответствующих учреждений украинского правительства. Координатором исследования выступил Проект Агентства США по международному развитию (USAID) «АгроИнвест», а осуществлялось оно по методике «Модуль оценки управления землями» (LGAF), разработанной Всемирным банком. Аналогичные исследования были проведены во многих странах мира, что позволило им в значительной степени усовершенствовать свои подходы к управлению земельными ресурсами. Новости Украины Wed, 13 Jun 2012 08:15:01 +0200 Насколько эффективно в Украине используются земельные ресурсы? Об этом можно узнать, познакомившись с результатами масштабного исследования, которое недавно провели украинские эксперты и представители соответствующих учреждений украинского правительства. Координатором исследования выступил Проект Агентства США по международному развитию (USAID) «АгроИнвест», а осуществлялось оно по методике «Модуль оценки управления землями» (LGAF), разработанной Всемирным банком. Аналогичные исследования были проведены во многих странах мира, что позволило им в значительной степени усовершенствовать свои подходы к управлению земельными ресурсами.Подробно об особенностях «земельного» исследования рассказывает руководитель Проекта «АгроИнвест» Дениел ТЕМЕН. - Как была разработана методология LGAF и в чем заключается ее особенность? - LGAF - это методология, разработанная Всемирным банком в ответ на необходимость комплексного решения земельных вопросов. Она учитывает важность надлежащего управления земельными ресурсами для сокращения бедности и сложный характер земельной реформы, требующей особых подходов.Такое исследование позволяет странам достичь ряда важных результатов. Во-первых, сформировать собственное видение и определить цели в отрасли управления земельными ресурсами. Во-вторых, оценить текущую ситуацию в стране, ее сильные и слабые стороны. И, в-третьих, разработать согласованный план конкретных мероприятий для улучшения системы управления земельными ресурсами и определить средства для мониторинга достигнутого прогр��сса. - Кому принадлежала идея проведения такого исследования в Украине?- Толчком послужило успешное сотрудничество между правительством и Всемирным банком в реализации Проекта «Выдача государственных актов на право собственности на землю в сельской местности и развитие системы кадастра». Во время исполнения этого Проекта партнеры договорились о целесообразности проведения в Украине исследования по методологии LGAF. Это произошло осенью 2011 года. Тогда же была определена основная цель будущей работы. Она заключается в необходимости проанализировать проблемные вопросы и выработать подходы к решению ключевых моментов осуществляемой земельной реформы. Особое значение исследование приобрело в контексте внедрения недавно принятых законов «О государственном земельном кадастре» и «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений» и необходимости доработки проекта закона «О рынке земель».Со временем заинтересованные стороны обратились к USAID с просьбой поддержать исследование. Наш Проект выступил координатором организации его проведения, осуществления оценки предусмотренных в нем параметров и подготовки выводов и основных рекомендаций. - Каких земель – сельскохозяйственного назначения, государственной или коммунальной собственности – коснулось исследование?- Методика LGAF базируется на комплексном и целостном подходе к оценке системы управления земельными ресурсами. Она охватывает вопросы, связанные с правовой и институциональной базой, планированием землепользования, налогообложением, управлением земельными ресурсами государственной и коммунальной собственности, доступом к информации о земельных ресурсах, решением споров и развязыванием конфликтов, а также управлением крупными массивами земли. Все эти составляющие анализировались как для земель сельскохозяйственного назначения, так и для несельскохозяйственных земель и земель лесного фонда.Такой широкий подход помогает увидеть общую картину. Речь идет о развитии законодательства и его реализации, практике, применяемой участниками земельных отношений – представителями частного сектора, государственных органов, судов и пр. Кроме того, этот подход позволит правительству Украины получить целостное представление о существующих проблемах, определить приоритеты в реализации подходов, которые помогут устранить узкие места и улучшить деятельность в сфере пользования земельными ресурсами различных форм собственности и категорий. - Кто во время проведения исследования выступал в качестве респондентов?- Главным принципом LGAF является то, что это исследование проводится исключительно местными специалистами и принадлежит стране, где оно проводится. По этой причине в оценивании принимали участие исключительно украинские специалисты. Роль международных экспертов заключалась в помощи в реализации методологии и распространении опыта ее внедрения.В целом к участию в исследовании было привлечено около 40 ведущих украинских экспертов, правительственных должностных лиц, юристов, представителей неправительственного сектора, работающих в сфере управления земельными ресурсами.Первый этап заключался в сборе исходящей информации по упомянутым выше тематическим направлениям. Эту работу выполнили пять ведущих украинских экспертов вместе с соответствующими правительственными организациями, предоставившими информацию для анализа.Второй этап включал презентацию результатов предыдущих исследований. Обсуждались сделанные выводы и производились оценки различных аспектов управления землей по 96 показателям, предусмотренным методологией LGAF. Всего было проведено 9 тематических панельных сессий, после чего все привлеченные эксперты собрались вместе, чтобы обсудить полученные результаты и согласовать сформированные экспертами выводы и рекомендации.25 мая наработанные рекомендации были представлены украинскому правительству. Проведенное мероприятие получило название «Диалог с правительством Украины по вопросам земельной политики».Во время третьего этапа будет доработан финальный отчет исследования, а также проведено широкое общественное обсуждение. С этой целью летом состоится серия региональных мероприятий, на которых будут собраны мнения местных специалистов и должностных лиц, а также представителей гражданского сектора. - Почему именно «АгроИнвесту» было поручено провести исследование?- В течение года Проект «АгроИнвест» в партнерстве с неправительственными организациями и прави��ельственными структурами принимал активное участие в исследованиях и обсуждении вопросов аграрной политики и политики в сфере управления земельными ресурсами. Вся эта масштабная работа проводилась в контексте осуществляемых в Украине аграрной и земельной реформ. Мы готовы и в дальнейшем продолжать такую работу. Она сориентирована на максимальную прозрачность, обеспечение доступа к информации, оказание юридической поддержки сельским общинам до и после отмены моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. Именно поэтому Проект «АгроИнвест» был выбран как организация, которая сможет самым лучшим образом скоординировать проведение исследования LGAF. - Какие результаты получили исследователи?- Эксперты разработали целый ряд рекомендаций, в частности:необходимость дальнейшего обсуждения проекта закона «О рынке земель» и тех его положений, которые потенциально могут привести к искривлению рынка;необходимость улучшения доступа общественности к информации о земле и учет ее мнения относительно предложенных изменений;необходимость пересмотра статей проекта закона «О сельском хозяйстве», которые устанавливают чрезмерный и необоснованный административный контроль над посевами, размерами посевов, севооборотами на землях, которые используются сельскохозяйственными производителями.Впрочем, касаемо последнего вопроса эксперты согласились, что проверки с целью обеспечения плодородия почв и избегания эрозии являются необходимой частью регулирования земельных отношений в Украине.Это лишь отдельные примеры из более широкого круга рекомендаций. - Каким образом результаты исследования повлияют на земельные отношения и на дальнейший ход земельной реформы в Украине?- При наличии консенсуса между экспертными выводами LGAF и позицией правительства Украины будут определены рекомендации для реализации в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Их поддержка государством может стать хорошим сигналом для международного сообщества и доноров. Это доказал пример Грузии, которая в прошлом году завершила начальный этап оценки по методике LGAF. - «Земельное» исследование в Украине будет одноразовой акцией или она будет повторяться с определенной периодичностью?- Как я уже говорил, оценка системы управления земельными ресурсами по методологии LGAF считается первым этапом в содействии реформе управления земельными ресурсами, которую осуществляет украинское правительство. Речь идет об определении приоритетов и реализации рекомендаций. В дальнейшем на основании собранной информации и проведенного анализа может быть разработан план на 1-3 года.LGAF является динамичным инструментом. Ожидается, что он окажется полезным для Украины, и такие исследования будут проводиться периодически. - В каких странах проводились подобные исследования?- Методология LGAF была разработана на основании пилотных оценок, осуществленных в Перу, Киргизии, Танзании, Эфиопии и Индонезии. Со временем была отобрана группа стран первой волны для проведения исследований. В их число вошли Нигерия, Гана, Южная Африка и Грузия.Основания для выбора стран отличались, но во всех случаях во внимание принималась заинтересованность правительств во внедрении национальных диалогов по вопросам управления земельными ресурсами. Часто учитывался и такой фактор, как наличие донорской поддержки работы в сфере земельной реформы, которая обеспечивала внедрение методологии и координацию исследований. Грузия, например, в последнее время продемонстрировала мощный прогресс в реформировании своей системы регистрации земли. Она стремится использовать LGAF для оценки прогресса и определения дальнейших шагов с целью усовершенствования практики управления земельными ресурсами.Вторая волна исследований включает 12 стран Европы, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки, в частности – Украину, Молдову, Румынию.В рамках ежегодной конференции по вопросам земли и преодоления бедности, которая в апреле нынешнего года проходила в Вашингтоне, Всемирный банк организовал встречу представителей этих стран. Украинская делегация была представлена высокими должностными лицами Государственного агентства земельных ресурсов и Государственной регистрационной службы. Тем самым Украина продемонстрировала свой интерес к той работе, которая осуществляется в рамках исследования LGAF, и к накопленному мировым сообществом опыту эффективного управления земельными ресурсами. О новых генпланах городов Украины рассказывают в мультфильмах /news/o_novykh_genplanakh_gorodov_ukrainy_rasskazyvajut_v_multfilmakh/2012-06-04-5994 /pda/news/o_novykh_genplanakh_gorodov_ukrainy_rasskazyvajut_v_multfilmakh/2012-06-04-5994 Согласно информации от областных государственных администраций и Совета министров АР Крым более чем в 20 городах Украины генеральные планы находятся на стадии разработки или принятия. Среди таких городов Киев, Одесса, Харьков, Симферополь, Запорожье, Житомир, Черкассы и др. О том, что представляет собой этот важный градостроительный документ, какие угрозы и перспективы несет его принятие горожанам, теперь можно узнать из мультфильмов. Одноминутные тематические видео уже сейчас можно посмотреть на Интернет-сервисе YouTube или на сайте «Генплан — ключ к твоему городу». Пять видео-сюжетов рассказывают о реальных жизненных ситуациях, в которых может оказаться каждый житель города в связи с принятием нового градостроительного документа. Новости Украины Mon, 04 Jun 2012 17:19:27 +0200 Согласно информации от областных государственных администраций и Совета министров АР Крым более чем в 20 городах Украины генеральные планы находятся на стадии разработки или принятия. Среди таких городов Киев, Одесса, Харьков, Симферополь, Запорожье, Житомир, Черкассы и др. О том, что представляет собой этот важный градостроительный документ, какие угрозы и перспективы несет его принятие горожанам, теперь можно узнать из мультфильмов. Одноминутные тематические видео уже сейчас можно посмотреть на Интернет-сервисе YouTube или на сайте «Генплан — ключ к твоему городу». Пять видео-сюжетов рассказывают о реальных жизненных ситуациях, в которых может оказаться каждый житель города в связи с принятием нового градостроительного документа. Среди таких ситуаций — и конфискация жильця, и принудительное отселение, и уничтожение зеленых зон, и строительство новой транспортной инфраструктуры (дороги или аэропорта) рядом с местом проживания. — Да, мы действительно показываем угрозы принятия генпланов, принятых без активного участия граждан. Но это не фильмы ужасов с социальным сюжетом, — объясняет замысел авторов анимационных роликов руководитель проекта «Генеральные планы городов — это планы для граждан» Владимир Щербаченко. — Именно поэтому мы предлагаем варианты действий, которые помогут горожанам обеспечить удобные и комфортные условия своего проживания. Герои мультфильмов — обычные граждане, которые активно знакомятся с генпланом собственных городов, используя закон «О доступе к публичной информации». Они принимают участие в общественных слушаниях и подают письменные предложения главному архитектору. Как следствие — в новых генпланах гражданам удается сохранить открытые публичные пространства и добиться улучшения социальной инфраструктуры. Ирина Головко: «Не думаю, что обязательное лицензирование застанет страховые компании врасплох» /news/irina_golovko_ne_dumaju_chto_objazatelnoe_licenzirovanie_zastanet_strakhovye_kompanii_vrasplokh/2012-06-04-5992 /pda/news/irina_golovko_ne_dumaju_chto_objazatelnoe_licenzirovanie_zastanet_strakhovye_kompanii_vrasplokh/2012-06-04-5992 Закон «Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой», который должен вступить в силу уже 1 июля, содержит ряд новшеств. Одно из них касается обязательного лицензирования агрострахования. Подробнее о нем — в интервью с заместителем руководителя Проекта Международной финансовой корпорации (IFC, Группа Всемирного банка) «Развитие агрострахования в Украине» Ириной ГОЛОВКО. Новости Украины Mon, 04 Jun 2012 16:18:01 +0200 Закон «Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой», который должен вступить в силу уже 1 июля, содержит ряд новшеств. Одно из них касается обязательного лицензирования агрострахования. Подробнее о нем — в интервью с заместителем руководителя Проекта Международной финансовой корпорации (IFC, Группа Всемирного банка) «Развитие агрострахования в Украине» Ириной ГОЛОВКО.— Долгое время агрострахование не лицензировалось и, тем не менее, агростраховой рынок работал. Зачем понадобилось лицензировать агрострахование и кто от этого выиграет?— Принятие Закона «Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой» послужило толчком к формированию цивилизованных правил игры на рынке страхования аграрных рисков. Этому предшествовал довольно длительный эволюционный процесс. Десять лет назад мало кто задумывался над тем, что между страхованием того же автотранспорта и посевов кукурузы существует большая разница. Действовали по максимально упрощенной схеме. Мол, страхуем все, что можно застраховать. А что и как в действительности нужно делать — не столь важно. Главное, чтобы усилился процесс страхования, чтобы соответствующая динамика роста была. Поэтому страховые компании приобретали лицензию имущественного страхования, которая позволяла им страховать не только недвижимость, автомобили, но и посевы сельскохозяйственных культур.В то время финансовый рынок только-только формировался. Все начинали с азов, все применяли базовые правила. В том числе — и по лицензированию. Однако за это время рынок повзрослел. Он стал нуждаться в новых подходах. И он их получил.На страховом рынке работает несколько сотен страховых компаний, но в тонкостях реального аграрного страхования разбирается лишь с десяток страховщиков. Именно они готовы предоставлять качественные услуги агрострахования. Это тот костяк, который все эти годы работал над формированием доверия у аграриев, в неурожайные годы нес убытки, разрабатывал и внедрял сложные продукты для страхования аграрных рисков, тщательно изучал мировой опыт, использовал передовые технологии андеррайтинга и урегулирования убытков. Для того, чтобы определить, кто на рынке страхования сельскохозяйственных рисков является настоящим профессионалом, и вводится отдельное лицензирование на этот вид страхования. От этого новшества выигрывают все без исключения — и финансовый рынок, и государство, и сельхозпроизводители. Теперь они смогут точно определить, каким страховым компаниям можно доверять, а от каких лучше держаться подальше. — Кто будет выдавать агростраховую лицензию и на каком основании?— Процедура получения лицензии будет стандартной, такой же, как и при получении лицензий для других видов страховой деятельности. Выдачей лицензии займется Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг. Основанием для получения лицензии станет действующее в Украине законодательство. — Достаточно распространенной была ситуация, когда агрострахованием занимались компании, которые не имели в своем штатном расписании даже агрономов. Я уже не говорю о специалистах, которые могут грамотно оценить убытки, о многих других. Что делать таким страховщикам в новых условиях?— Ответ очевиден — надо вовремя делать домашнее задание. На рынке не так много компаний, которые предоставляют услуги аграрному сектору. При этом, действительно, не у каждой в штате найдутся сотрудники, имеющие аграрную подготовку. Что делать в сложившихся условиях? Ответ — приспосабливаться к этим условиям. Другого выхода нет. Здесь возможны два варианта. Первый касается тех страховых компаний, которые и раньше на месте не стояли, — развиваться и дальше. Второй имеет отношение к тем страховым компаниям, которые на реальное агрострахование смотрели свысока или вовсе им не занимались. Им придется либо уступить дорогу идущим, либо самим сдвинуться с мертвой точки. Сегодня для обеспечения страхования рисков сельхозпроизводителей Украине достаточно иметь с десяток работающих страховых компаний. В качестве примера: в США реализацию соответствующей программы обеспечивает всего 12 компаний. При этом большая часть рынка сконцентрирована в портфелях ведущей пятерки. Другой пример — уже украинский: к реализации программы господдержки агрострахования, которая осуществлялась в 2005–2008 годах, подключились 62 страховые компании. И дело не только в том, что это слишком много. Деятельность такого количества компаний государству крайне сложно проконтролировать. Многие страховщики оказались не готовыми к работе с сельхозпроизводителями. Они заключили с ними лишь по одному, в лучшем случае — по три договора. И что особенно важно, такие компании не обеспечили реального страхования. Хотим ли мы повторения этой печальной истории? Думаю, что нет. Полагаю, государство должно очень осторожно отнестись к тем страховщикам, которые не обладают достаточным опытом агрострахования и, вместе с тем, пытаются поучаствовать в возрождаемой ныне программе агрострахования с господдержкой. Вывод один — страховым компаниям следует формировать свой штат исключительно из профессионалов. В тех случаях, если выполняются большие объемы страхования, предпочтительнее пользоваться услугами профессиональных брокеров. Но в любом случае в основе должен оставаться профессионализм. Без него сегодня — никуда.Повышению квалификационного уровня страховщиков наш Проект уделяет большое внимание. Для них мы проводим многочисленные тренинги. К этой работе привлекаем не только ведущих украинских, но и зарубежных специалистов. Проект активно сотрудничает со страховыми компаниями, которые на страховом рынке занимают ведущие позиции, с банками. Совместно с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (ранее — Госфинуслуг), и Национальным университетом биоресурсов и природопользования Украины нами подготовлена программа по сертификации аварийных комиссаров для сельского хозяйства. Квалификационный минимум был утвержден Госфинуслуг ещё в июне 2011 года. В ближайшее время программа будет запущена в реализацию. Так что рынок не останется без высококвалифицированных кадров. — Ваш прогноз, многих ли страховщиков обязательное лицензирование вынудит уйти с агрострахового рынка?— Не стоит бояться лицензирования. Оно будет предоставляться на общих условиях. Это не столько глобальный, сколько технический вопрос. Страховой рынок уже давно готовился к его решению. Поэтому не думаю, что обязательное лицензирование застанет страховые компании врасплох и вынудит их отказаться от предоставления сельхозпроизводителям страховых услуг.Другое дело, если страховщики захотят поучаствовать в реализации программы господдержки агрострахования. Тогда одной лицензией не обойтись. В соответствии с Законом «Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой», придется еще вступить в Аграрный страховой пул. Это своеобразные клуб профессионалов, который должны создать сами страховщики. Пропуск в него получат не все, а самые лучшие. Нахождение в пуле будет не просто почетно. Оно будет еще одним подтверждением того, что та или иная страховая компания работает на высочайшем уровне. — Страховщики опасаются, что решение вопроса об обязательном лицензировании может затянуться и это отрицательно скажется на осенне-зимнем цикле агрострахования. Что вы думаете по этому поводу? — Я полностью поддерживаю опасения страховщиков. Они не беспочвенны. Реорганизация Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, стала сдерживающим фактором для быстрого внедрения Закона «Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой». И все же надеюсь, что страховщики не упустят время, что все процедуры будут выдержаны и осенний сезон страхования начнется своевременно. Українське експертне середовище зміцнює свій потенціал у питаннях е-врядування /news/ukrajinske_ekspertne_seredovishhe_zmicnjue_svij_potencial_u_pitannjakh_e_vrjaduvannja/2012-05-25-5981 /pda/news/ukrajinske_ekspertne_seredovishhe_zmicnjue_svij_potencial_u_pitannjakh_e_vrjaduvannja/2012-05-25-5981 Всеукраїнська конференція з питань електронної демократії проходила в місті Чернігів 23 — 24 травня 2012 року. Всі учасники заходу, а це біля 80 представників громадськості та влади, мали змогу ознайомитись, обговорити та змістовно поспілкуватись щодо реалій впровадження е-врядування в Україні. Вони отримали дуже цінну інформацію, цікаво поспілкувались з провідними експертами громадянського суспільства та дізнались про досвід Естонії у сфері електронної демократії. Під час роботи конференції були представлені кращі практики впровадження і, навіть, алгоритми дій по запровадженню е-врядування в містах України. Цікаво, що всі області мають своєрідні особливості в питаннях просування е-демократії. Новости Украины Fri, 25 May 2012 06:55:36 +0200 Всеукраїнська конференція з питань електронної демократії проходила в місті Чернігів 23 — 24 травня 2012 року. Всі учасники заходу, а це біля 80 представників громадськості та влади, мали змогу ознайомитись, обговорити та змістовно поспілкуватись щодо реалій впровадження е-врядування в Україні. Вони отримали дуже цінну інформацію, цікаво поспілкувались з провідними експертами громадянського суспільства та дізнались про досвід Естонії у сфері електронної демократії. Під час роботи конференції були представлені кращі практики впровадження і, навіть, алгоритми дій по запровадженню е-врядування в містах України. Цікаво, що всі області мають своєрідні особливості в питаннях просування е-демократії. В одних областях — це представники громадянського суспільства, в інших — сама влада. В результаті дискусій, учасники дійшли висновку, що саме синергія дій «влада громада» дає позитивний і стійкий результат. Сьогодні е-врядування є одним з пріоритетів Партнерства «Відкритий Уряд» і саме громадськість може стати реальним помічником владі у втіленні в життя національного плану з впровадження міжнародної ініціативи. На завершення учасниками конференції прийняли Резолюцію всеукраїнської конференції «Електронна демократія в Україні: регіональний вимір». Мережа «Моніторинг-Груп» сьогодні вже об’єднує 13 регіонів України. На конференції відбулася офіційна процедура по прийняттю нових учасників Мережі. Це представники Львівської, Житомирської, Херсонської та Полтавської областей. Загалом конференція пройшла у теплій, дружній атмосфері, яка проявилась своєю високою результативністю, активністю її учасників, а також отриманням безцінного досвіду у сфері е-демократії та інформаційних технологій. Минфин планирует выпуск еврооблигаций /news/minfin_planiruet_vypusk_evroobligacij/2012-05-23-5965 /pda/news/minfin_planiruet_vypusk_evroobligacij/2012-05-23-5965 Процентные ставки незначительно выросли под влиянием сезонных факторов Сезонные уплаты налогов компаниями за 1кв. 2012 года способствовали снижению уровня гривневой ликвидности в банковской системе. Отток ликвидности лишь незначительно повлиял на рост процентных ставок, поскольку сейчас банки имеют достаточные запасы ликвидности. Наблюдается постоянный спрос на ценные бумаги НБУ, что возможно лишь в том случае, когда на депозитах Центробанка остается банковская гривна. Тем не менее, уровень гривневой ликвидности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года втрое ниже. Даже незначительное негативное изменение показателя платежного баланса может привести к повышению ставок на денежном рынке вдвое. «Мы ожидаем рост процентных ставок в период июль-август, когда традиционно растет спрос на иностранную валюту», - говорит Марьян Заблоцкий, аналитик Эрсте Банка. Новости Украины Wed, 23 May 2012 06:30:18 +0200 Банковская гривневая ликвидность находится на достаточном уровнеДавление на национальную валюту временно снизилосьМинфин прилагает усилия для выполнения планов заимствований; вероятный выпуск Еврооблигаций Процентные ставки незначительно выросли под влиянием сезонных факторовСезонные уплаты налогов компаниями за 1кв. 2012 года способствовали снижению уровня гривневой ликвидности в банковской системе. Отток ликвидности лишь незначительно повлиял на рост процентных ставок, поскольку сейчас банки имеют достаточные запасы ликвидности. Наблюдается постоянный спрос на ценные бумаги НБУ, что возможно лишь в том случае, когда на депозитах Центробанка остается банковская гривна. Тем не менее, уровень гривневой ликвидности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года втрое ниже. Даже незначительное негативное изменение показателя платежного баланса может привести к повышению ставок на денежном рынке вдвое. «Мы ожидаем рост процентных ставок в период июль-август, когда традиционно растет спрос на иностранную валюту», - говорит Марьян Заблоцкий, аналитик Эрсте Банка. Показатель платежного баланса близок к нулюВ апреле НБУ выкупил около 303 млн долларов США, что будет, пожалуй, лучшим результатом за весь год. «Традиционно в апреле население покупает меньше иностранной валюты. В прошлом месяце украинцы купили всего лишь 200 млн долларов – при этом среднемесячный показатель в 2011 году составил 1,1 млрд долларов. Повышение спроса на валюту ожидается с августа, поэтому в данный период курс находиться под дополнительным давлением», - рассказывает аналитик Эрсте Банка. Вполне вероятно, что НБУ удастся удержать официальный курс стабильным минимум до парламентских выборов, которые состоятся в конце октября. Минфин может выпустить ЕврооблигацииВ течение последнего месяца доходность облигаций снижалась. На первичных торгах Минфин прекратил снижение доходности на уровне 14% за летние облигации. Пока это единственный гривневый инструмент, Министерство финансов предлагает по рыночным ставкам. Заимствования гривны все еще не является дешевым, учитывая текущую близкую к нулю инфляцию и медленный ��ост ВВП - ниже 2%. Таким образом, Минфин возлагает надежды на облигации деноминированные в иностранной валюте, которые впервые были выпущены в декабре прошлого года. В течение последнего месяца банки принесли Минфина около половины всего объема заимствований за год. Согласно графику заимствований, выпуск облигации приходится на май. «Учитывая необходимость Минфина погасить задолженность по кредиту от ВТБ и 500 млн долларов Еврооблигаций в июне, правительство, скорее всего удастся к размещению еврооблигаций, чем к заимствованиям. Впрочем, даже высокая доходность не гарантирует успешное размещение, учитывая долговые вопросы ЕС и риски обесценивания украинской валюты, которые видят инвесторы», - говорит господин Заблоцкий. Рост ВВП и инфляции замедляется /news/rost_vvp_i_infljacii_zamedljaetsja/2012-05-18-5939 /pda/news/rost_vvp_i_infljacii_zamedljaetsja/2012-05-18-5939 ВВП снизился по сравнению с предыдущим кварталом из-за падения внешнего спросаАналитики Эрсте Банка оставляют прогноз роста ВВП на 2012 год в 1% без изменений, однако риски для рецессии сохраняются Цены на продукты питания продолжают снижатьсяАналитики Эрсте Банка понизили прогноз инфляции до 4,5% на 2012 год Новости Украины Fri, 18 May 2012 10:45:11 +0200 ВВП снизился по сравнению с предыдущим кварталом из-за падения внешнего спросаАналитики Эрсте Банка оставляют прогноз роста ВВП на 2012 год в 1% без изменений, однако риски для рецессии сохраняются Цены на продукты питания продолжают снижатьсяАналитики Эрсте Банка понизили прогноз инфляции до 4,5% на 2012 годРост экономики замедлилсяРост ВВП в первом квартале замедлился до 1,8% г/г (-0,3% кв/кв). Экономический рост в 1 кв. был значительно поддержан отраслью строительства и агропромышленность, рост которых исторически наиболее нестабильный. «Ядро украинской экономики — тяжелая промышленность — страдает от сокращения внешнего спроса. Промышленное производство в 1 кв. выросло всего на 0,9% г/г», — говорит Марьян Заблоцкий, аналитик Эрсте Банка. Эксперты Эрсте Банка ожидают дальнейшего спада внешнего спроса в связи с замедлением экономического роста в развивающихся странах, что, соответственно, повлияет на темпы роста ВВП — на данный момент, прогнозируемый рост в 2012 году составляет 1%. Наибольшее беспокойство даже для этого незначительного роста вызывает состояние государственных финансов. У правительства могут возникнуть трудности с выполнением плана заимствований, в связи, с чем придется сокращать бюджетные расходы, пик которых приходится на декабрь. «Резкое снижение расходов государственного сектора в последний месяц негативно повлияет на ВВП. Также под вопросом остается способность агропромышленности продемонстрировать значительный урожай. Резкие погодные изменения могут значительно снизить производительность посевов», — объясняет аналитик.Пересмотр прогноза инфляции в сторону снижения Цены в апреле остались без изменений по сравнению с мартом. Инфляция замедлилась до 0,6% г/г. Рекордный урожай прошлого года позволил накопить значительные запасы продукции на текущий год и снизить цены на продукты питания. Кроме этого, курс гривны остается фиксированным к доллару, который, в свою очередь, укрепляется по отношению к большинству мировых валют. Результатом поддержки курса гривны являются значительные процентные ставки, которые сдерживают рост кредитования и внутреннего спроса. Также правительство оставляет цены на коммунальные услуги без изменений, несмотря на то, что это единственное условие со стороны МВФ для продолжения кредитования. Внешние товарные рынки также способствуют падению инфляции, поскольку цены на нефть и другие ключевые товары снижаются. «Очевидно, что повышения цен на коммунальные услуги в этом году не произойдет. Впрочем, мы ожидаем поднятия отдельных акцизов, поскольку правительству будет трудно выполнить все расходы бюджета. В целом инфляция в 2012 году составит 4,5%», — подытожил Марьян Заблоцкий. Громадськість закликала Миколу Азарова виконати обіцянку /news/1/2012-05-17-5923 /pda/news/1/2012-05-17-5923 59 неурядових організацій та громадян України направили прем’єр-міністру України Миколі Азарову відкрите звернення щодо невиконання ним публічної обіцянки про зустріч з громадськими організаціями, які контролюють державні закупівлі. Зокрема у зверненні говориться: «30 березня цього року під час Національного кру��лого столу щодо впровадження міжнародної ініціативи «Партнерство „Відкритий Уряд" Ви у присутності 150 осіб та медіа запросили громадські моніторингові організації до спільної зустрічі по проблемах корупції в державних закупівлях. Новости Украины Thu, 17 May 2012 07:16:03 +0200 59 неурядових організацій та громадян України направили прем’єр-міністру України Миколі Азарову відкрите звернення щодо невиконання ним публічної обіцянки про зустріч з громадськими організаціями, які контролюють державні закупівлі. Зокрема у зверненні говориться: «30 березня цього року під час Національного круглого столу щодо впровадження міжнародної ініціативи «Партнерство „Відкритий Уряд" Ви у присутності 150 осіб та медіа запросили громадські моніторингові організації до спільної зустрічі по проблемах корупції в державних закупівлях. Зустріч мала відбутися вже у квітні. «Я запрошую усіх, але з фактами (по зловживаннях у закупівлях — ред.) … І якщо є претензії до міністрів, я їх теж запрошу. Я би дуже хотів це послухати і звичайно ж прийняти після цього вжити заходи», — сказали Ви під час круглого столу. З моменту наданої публічної обіцянки вже минуло більше 40 днів, проте обіцяна зустріч прем’єр-міністра та представників громадськості так і не відбулася». Представники громадських організацій закликали Миколу Азарова виконати надану публічно обіцянку та призначити зустріч з громадськими організаціями, що контролюють державні закупівлі.Текст звернення додається. Налоговики вдвое уменьшили количество проверок малого бизнеса /news/nalogoviki_vdvoe_umenshili_kolichestvo_proverok_malogo_biznesa/2012-05-16-5912 /pda/news/nalogoviki_vdvoe_umenshili_kolichestvo_proverok_malogo_biznesa/2012-05-16-5912 Государственная налоговая служба Украины вдвое уменьшила количество проверок малого бизнеса. В первом квартале этого года проверили 1800 субъектов.Столько же планируют и в следующем квартале. Тогда как в прошлом году за такой же период проверяющие пришли к 3400 плательщикам. В общем, в этом году налоговики хотят проверить 8 тысяч предприятий. Для сравнения, в 2010 было втрое больше. Теперь же инспектируют только тех, кто имеет определенные налоговые риски. Новости Украины Wed, 16 May 2012 08:08:11 +0200 Государственная налоговая служба Украины вдвое уменьшила количество проверок малого бизнеса. В первом квартале этого года проверили 1800 субъектов.Столько же планируют и в следующем квартале. Тогда как в прошлом году за такой же период проверяющие пришли к 3400 плательщикам. В общем, в этом году налоговики хотят проверить 8 тысяч предприятий. Для сравнения, в 2010 было втрое больше. Теперь же инспектируют только тех, кто имеет определенные налоговые риски. Ведь, по словам руководителя ДПС Александра Клименко, излишнее вмешательство в работу бизнеса не нужно ни его службе, ни предпринимателям.Напомним, в прошлом году был введен мораторий на фактические проверки малого и среднего бизнеса, его не беспокоят уже 2-й год подряд. Положительную тенденцию в отношении к предпринимательству отмечают и сами бизнесмены Фінал «Шкільного Євро»: все як у справжньому футболі /news/final_shkilnogo_evro_vse_jak_u_spravzhnomu_futboli/2012-05-14-5901 /pda/news/final_shkilnogo_evro_vse_jak_u_spravzhnomu_futboli/2012-05-14-5901 У цю суботу, 12 травня, НСК «Олімпійський» приймав фінал Національного кубку шкільного футболу Євро-2012. Найкращі учнівські команди країни боролися у вирішальному двобої за головні призи турніру — копію кубка Анрі Делоне та квитки на матчі Євро-2012. У фіналі зустрілися школа-ліцей № 13 з міста Тернополя та ЗОШ № 18 з міста Сум. Найкращі стадіони країни приймали матчі Чемпіонату, який почався 20 березня. Турнір з самого початку був невеликим святом дитячого футболу і вже за кілька тижнів він перетворився на справжнє Всеукраїнське шкільне змагання. Борис Колесніков, головний ініціатор турніру Віце-прем’єр-міністрУкраїни-Міністр Інфраструктури України, поставив мету, якої турнір все-таки досяг. Наймасовіший спортивний захід популяризував здоровий спосіб життя. Новости Украины Mon, 14 May 2012 16:38:16 +0200 Більше десяти тисяч команд Вісім тисяч матчів І мільйони вболівальників У цю суботу, 12 травня, НСК «Олімпійський» приймав фінал Національного кубку шкільного футболу Євро-2012. Найкращі учнівські команди країни боролися у вирішальному двобої за головні призи турніру — копію кубка Анрі Делоне та квитки на матчі Євро-2012. У фіналі зустрілися школа-ліцей № 13 з міста Тернополя та ЗОШ № 18 з міста Сум. Найкращі стадіони країни приймали матчі Чемпіонату, який почався 20 березня. Турнір з самого початку був невеликим святом дитячого футболу і вже за кілька тижнів він перетворився на справжнє Всеукраїнське шкільне змагання. Борис Колесніков, головний ініціатор турніру Віце-прем’єр-міністрУкраїни-Міні��тр Інфраструктури України, поставив мету, якої турнір все-таки досяг. Наймасовіший спортивний захід популяризував здоровий спосіб життя. Борис Колесніков«Я думаю, що кубок можна зробити щорічним. І у ті роки, коли немає Чемпіонату Європи або Світу, головним призом можуть бути квитки на фінал Ліги Чемпіонів. Найголовніше, що в турнірі не повинні брати участь діти, які займаються футболом професійно. Якщо буде підірвана довіра до турніру, то дитина з самого дитинства зіткнеться з відчуттям несправедливості». Інтерес до цієї ідеї виявили видатні спортсмени. Такі майстри футболу як Володимир Мунтян, Анатолій Дем’яненко, Юрій Калитвинцев, Ростислав Поточняк, Андрій П’ятов, Тарас Михалих, Дмитро Чигринський та інші небайдуже поставилися до реалізації «Шкільного Євро-2012». Що цікаво, паралельно відбувалося заочне змагання серед організаторів турніру, ідею «Шкільного Євро» підхопили дівчата і навіть дипломати. У Чернігівській області представниці слабкої статі організували свій турнір, а невдовзі в Ірпені на Київщині відбудеться змагання серед дипломатичних представництв країн, які беруть участь у Євро-2012. Також «Шкільне Євро» започаткували у Молдові, де з 5 по 13 травня тривав шкільний чемпіонат республіки. Отже, ФІНАЛ!Тернопільські та сумські школярі проявили неабияку відвагу. Ви тільки уявіть — звичайні учні вибилися у фінал «Шкільного Євро» на НСК «Олімпійському», на якому були присутніми майже 47 000 вболівальників. Будь-які нерви здадуть. Матч був напружений, адже програти не можна. Причому, основний час так і не визначив переможців, він закінчився на рахунку 2–2. Футболісти вийшли на додаткові п’ятихвилинки, але і це не визначило призерів кубку. Стадіон затамував подих і чекав на серію післяматчевих пенальті. Все відбулося швидко. Рахунок 3–4 і кубок Анрі Делоне та квитки на фінал Чемпіонату Євро-2012 у Сумських школярів. Все як у справжньому футболі. Вітали учнів та вручали їм копію Кубка Анрі Делоне та чудові подарунки Генеральний секретар УЄФА Джані Інфантіно, Віце-прем’єр-міністр — Міністр інфраструктури Україні Борис Колесніков, президент ФФУ Григорій Суркіс та Міністр освіти і науки Дмитро Табачник. Дух перемоги. Школярі Сумської школи не можуть повірити в те, що вони стали абсолютними призерами «Шкільного Євро-2012». Стадіон шаленіє. Переможці «Шкільного Євро» отримали супер-призи від організаторів і спонсорів Чемпіонату. Всеукраїнська освітня мережа «Щоденник.ua» також приєднується до привітань і дасть можливість трьом навчальним закладам, які посіли призові місця на Національному турнірі шкільного футболу Євро-2012, пройти курси навчання інноваційних освітніх ІКТ-технологій, які проводить у школах Всеукраїнська освітня мережа. Олександр Ходорковський, керівник освітнього проекту «Щоденник.ua»«Здоровий способів життя — це неабияк важливо для наших дітей. Усі спортивні заходи і конкурси, які організовуються в Україні, стимулюють школярів любити спорт і бути активними. «Щоденник.ua» підтримав проведення цього турніру, ми постійно слідкували за новинами Чемпіонату і я дуже сподіваюсь, що цей турнір справді стане щорічним. Такі заходи як цей Чемпіонат, як Всеукраїнський конкурс «Ми господарі Євро-2012, організований МОН та порталом „Щоденник.ua", тільки доводять значимість спорту в житті кожної дитини та кожної школи». Усі фото з фіналу «Шкільного Євро-2012» учні, вчителі та батьки можуть переглянути в групі «Національний кубок шкільного футболу Євро-2012», яка спеціально створена на порталі «Щоденник.ua» Около половины выращенных в Украине овощей утилизируется /news/okolo_poloviny_vyrashhennykh_v_ukraine_ovoshhej_utiliziruetsja/2012-05-14-5893 /pda/news/okolo_poloviny_vyrashhennykh_v_ukraine_ovoshhej_utiliziruetsja/2012-05-14-5893 Около половины выращенных в Украине овощей утилизируется. На Херсонщине эту проблему решают системно, и первым шагом на этом пути стал новый оптовый рынок вблизи Голой Пристани В Украине выращивается много овощной продукции, но из-за неразвитости маркетинговых каналов значительная ее часть пропадает. Чтобы решить эту проблему, нужно строить не только крупные оптовые рынки сельскохозяйственной продукции, но и локальные фермерские рынки, и другие логистические объекты для хранения и предпродажной подготовки продукции. Именно такой комплексный подход реализуется в Херсонской области при сотрудничестве с Проектом Агентства США по международному развитию (USAID) «АгроИнвест». Первым из целого ряда таких объектов стал оптово-розничный рынок сельхозпродукции, который был открыт 5 мая вблизи Голой Пристани. Новости Украины Mon, 14 May 2012 13:59:36 +0200 Около половины выращенных в Украине овощей утилизируется. На Херсонщине эту проблему решают системно, и первым шагом на этом пути стал новый оптовый рынок вблизи Голой ПристаниВ Украине выращивается много овощной продукции, но из-за неразвитости маркетинговых каналов значительная ее часть пропадает. Чтобы решить эту проблему, нужно строить не только крупные оптовые рынки сельскохозяйственной продукции, но и локальные фермерские рынки, и другие логистические объекты для хранения и предпродажной подготовки продукции. Именно такой комплексный подход реализуется в Херсонской области при сотрудничестве с Проектом Агентства США по международному развитию (USAID) «АгроИнвест». Первым из целого ряда таких объектов стал оптово-розничный рынок сельхозпродукции, который был открыт 5 мая вблизи Голой Пристани. Голопристанский оптово-розничный рынок сельскохозяйственной продукции стал одним из пяти, которые планируется построить в области. Вместе эти рынки должны сформировать региональную логистическую систему.Рынок имеет большой потенциал. Достаточно сказать, при нем возводится мощное овощехранилище, рассчитанное на 12 тыс. тонн продукции. Поэтому рынок может непрерывно работать в течение года. Ожидается, что уже в июле ежедневный оборот сельхозпродукции на рынке будет составлять 300–400 тонн.Еще важная деталь — на специально отведенной площадке могут одновременно припарковаться 1400 грузовых и легковых автомобилей. Таким образом, услугами рынка могут воспользоваться не только моторизированные продавцы, но и покупатели. Особенно это много значит для оптовых покупателей, которые сельскохозяйственную продукцию приобретают не килограммами и поэтому купленное кладут не в корзинки. К услугам продавцов — многочисленные торговые павильоны. Значит, не придется торговать под открытым небом. Вроде и мелочь, а, согласитесь, приятно становится, что подумали и о ней.Почему такой мощный рынок, в который уже инвестировано 150 млн. гривен, возвели около Голой Пристани? Ведь ее население не превышает 20 тыс. человек. Ответ на этот вопрос прозвучал во время торжественного открытия нового торгового центра. Оказалось, что он будет удовлетворять продовольственные потребности не только жителей близлежащего города, но и всей Украины.А возможности для этого есть. Херсонщина небезосновательно считается овощной столицей. О помидорах даже не стоит говорить — они тут остаются культовой культурой. Всем известны своими высокими вкусовыми качествами херсонские арбузы и дыни. Издавна благодаря своей сочности среди украинских хозяек ценился местный перец.Заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации Михаил Мельник, который принял участие в церемонии открытия голопристанского оптово-розничного рынка, пояснил — во все времена покупатели ездили в Херсонщину за овощами, но не всегда с ними возвращались домой. Ведь часто аграрии, с которыми контактировали, не могли удовлетворить их интересов относительно объемов, ассортимента и качества сельхозпродукции.Теперь все вопросы решаются просто — на рынке можно выбрать все, что нужно, и в нужном количестве. Лишь бы денег хватило на покупки.В выигрыше оказались и местные сельхозпроизводители: рынок выводит их на покупателей. Ныне отпадает необходимость голосовать около автотрасс, уговаривая водителей длиннющих фур купить за бесценок овощи. А иначе те пролежат день-другой и совсем пропадут. Тогда не только копейки — ничего не заработаешь.Именно это обстоятельство вынуждало многих фермеров и единоличников демпинговать, а потом жаловаться на острую нехватку финансовых ресурсов. А впоследствии и техники, и минудобрений, и много чего другого, за что нужно платить деньги. Теперь, убежден Михаил Мельник, сельхозпроизводители смогут предложить приемлемую для них цену. Да и покупателям она будет доступна, ведь брать будут у фермеров, а не у посредников. Поэтому и не будут переплачивать за купленное.Для того, чтобы система оптовых, оптово-розничных, локальных фермерских рынков и логистических объектов в Херсонской области работала еще эффективнее, тут планируют создать еще и овощную биржу. Она будет обеспечивать оптовых покупателей информацией, у кого, по какой цене и в каких объемах они могут приобрести ту или иную сельхозпродукцию, а также будет содействовать формированию оптовых партий однородной продукции для отправки на экспорт.В предыдущие годы о таком комфорте для покупателей и сельхозпроизводителей даже не мечтали. Сегодня он — требование времени. Ведь если не создать удобств для всех, то и торговля теряет смысл. А без торговли потеряет свой смысл и производство.Взаимосвязь между всеми этими звеньями очевидна. Но раньше на нее не слишком обращали внимание и поэтому получали неутешительные результаты — около половины всей плодоовощной продукции, которая выращивалась в Украине, не доходило до прилавков. Из-за низкого качества она утилизировалась.«Поэтому я уверен в том, что мотивация у товаропроизводителей теперь повысится, а с ней повысится и гарантия реализации сельскохозяйственной продукции», — сказал Михаил Мельник.Руководитель направления «Развитие рыночной инфраструктуры» Проекта USAID «АгроИнвест» Николай Гриценко обратил внимание присутствующих на другой больной вопрос. По его словам, если сельскохозяйственная продукция реализуется через транснациональные торговые сети, то около 90% добавленной стоимости «уплывает» за пределы страны. «Если мы продаем свою продукцию через такие рынки, как тот, что открыл��я в Голой Пристани, то деньги остаются у местных производителей, в местных бюджетах. И это содействует развитию территорий». Единоличники, отметил Николай Гриценко, не имеют доступа к супермаркетам и вряд ли в ближайшее время станут для них равноправными партнерами. А на оптовых рынках уже сейчас они могут продавать свою продукцию и получать прибыль. «Поэтому Проект „АгроИнвест" поддерживает строительство оптовых рынков и в первую очередь — местных рынков и логистических центров». Чернігівська делегація «Фронту Змін» взяла участь у Форумі об’єднаної опозиції /news/chernigivska_delegacija_frontu_zmin_vzjala_uchast_u_forumi_ob_ednanoji_opoziciji/2012-05-14-5887 /pda/news/chernigivska_delegacija_frontu_zmin_vzjala_uchast_u_forumi_ob_ednanoji_opoziciji/2012-05-14-5887 У суботу, 12 травня, в Києві відбувся Форум об’єднаної опозиції, на якому було ухвалено Резолюцію Форуму та презентовано проект спільної програми дій «Справедлива держава, чесна влада, гідне життя». Форум об’єднав найбільші опозиційні сили: Батьківщину, Фронт Змін, Свободу, Реформи і порядок, Народний рух, Народну Самооборону та За Україну. Від Чернігова на форумі були присутні керівники і депутати Фронту Змін та Батьківщини.Опозиційні сили України зробили ще один крок до об’єднання. На Михайлівській площі в суботу зібралося біля 3 000 людей, серед яких — лідери опозиційних сил, настоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет, делегації з усіх областей України. Форум проходив під новим брендом «Об’єднана опозиція За Батьківщину». Новости Украины Mon, 14 May 2012 10:12:38 +0200 У суботу, 12 травня, в Києві відбувся Форум об’єднаної опозиції, на якому було ухвалено Резолюцію Форуму та презентовано проект спільної програми дій «Справедлива держава, чесна влада, гідне життя». Форум об’єднав найбільші опозиційні сили: Батьківщину, Фронт Змін, Свободу, Реформи і порядок, Народний рух, Народну Самооборону та За Україну. Від Чернігова на форумі були присутні керівники і депутати Фронту Змін та Батьківщини.Опозиційні сили України зробили ще один крок до об’єднання. На Михайлівській площі в суботу зібралося біля 3 000 людей, серед яких — лідери опозиційних сил, настоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет, делегації з усіх областей України. Форум проходив під новим брендом «Об’єднана опозиція За Батьківщину».Форум відкрив перший заступник голови Батьківщини Олександр Турчинов. Він наголосив, що незважаючи на ув’язнення Юлії Тимошенко, вона чує та підтримує Форум об’єднаної опозиції. Проект спільної програми дій опозиції презентував лідер Фронту Змін Арсеній Яценюк. Зокрема він зазначив, що «ця програма передбачає всеосяжні зміни в цілому в країні та в житті кожного українця». Проект програми планується доопрацювати під час всенародного обговорення. Ознайомитись з документом можна на сайтах опозиційних сил.З промовами на Форумі також виступили Олег Тягнибок, В’ячеслав Кириленко, Сергій Соболєв, Микола Томенко, Ірина Луценко. Звернення Юлії Тимошенко до учасників Форуму зачитала її донька Євгенія Тимошенко. Свою підтримку Об’єднаній опозиції також висловив у листі Віталій Кличко, який в день Форуму перебував за кордоном.Чернігівську делегацію на Форумі представляли Фронт Змін та Батьківщина. Зокрема на сцену Форуму були запрошені керівники обласних організацій Олександр Нерета та Олександр Кодола. Серед делегатів також були присутні Віталій Корж, Ярослав Демченков, Володимир Поліщук.«Опозиція, як на всеукраїнському, так і на рівні Чернігівської області знайшла порозуміння, і ми готові спільно йти до перемоги» — наголошують представники Чернігівської опозиції. Интервью министра обороны Украины Дмитрия Саламатина /news/intervju_ministra_oborony_ukrainy_dmitrija_salamatina/2012-05-10-5867 /pda/news/intervju_ministra_oborony_ukrainy_dmitrija_salamatina/2012-05-10-5867 Эксклюзивное блиц-интервью министра обороны Украины Дмитрия Саламатина агентству «Интерфакс-Украина»10.05.2012Вопрос: Вы на днях вернулись из Казахстана, где приняли участие в работе международной выставки вооружения и военно-технического имущества «KADEX–2012». Что нового увидели и почерпнули для себя?Ответ: Участие в подобных международных выставках вооружений и военной техники дает нам возможность не только ознакомиться с новинками зарубежных производителей, но и продемонстрировать собственные достижения в этой области. Новости Украины Thu, 10 May 2012 13:25:30 +0200 Эксклюзивное блиц-интервью министра обороны Украины Дмитрия Саламатина агентству «Интерфакс-Украина»10.05.2012Вопрос: Вы на днях вернулись из Казахстана, где приняли участие в работе международной выставки вооружения и военно-технического имущества «KADEX–2012». Что нового увидели и почерпнули для себя?Ответ: Участие в подобных международных выставках вооружений и военной техники дает нам возможность не только ознакомиться с новинками зарубежных производителей, но и продемонстрировать собственные достижения в этой области.Яркий пример — подписание соглашения с Казахстаном о совместном производстве бронетранспортеров БТР-4. Этот и подобные проекты открывают нам большие перспективы.Многое из того, что мы предлагаем для реализации на внешних рынках, в ближайшее время будет поступать на вооружение украинской армии. Передовые образцы техники и вооружения уже сейчас востребованы нашими партнерами. И наша задача — двигаться в этом направлении дальше.Используя возможности отечественного ОПК, мы сможем в ближайшее время серьезно заняться перевооружением нашей армии и сил флота. В этом контексте очень важно тесное сотрудничество и четкая координация усилий Министерства обороны и госконцерна «Укроборонпром».Высокий уровень сотрудничества Минобороны с «Укроборонпромом» позволяет нам успешно решать самые сложные задачи, которые раньше не решались годами.Вопрос: Как продвигается процесс модернизации Вооруженных сил Украины?Ответ: Современная армия и флот — это не количество танков, самолетов и кораблей, возраст которых превышает несколько десятилетий. Это — современные технологии, заложенные, в том числе, в модернизацию вооружения и военной техники.Безусловно, невозможно в одночасье модернизировать всю технику, которая находится у нас на вооружении, особенно учитывая финансово-экономические возможности страны. Однако таких темпов, какими мы реализовываем программу модернизации, за последние десять лет еще не было.Но уже сегодня необходимо думать о будущем. А будущее — за наукой. Увеличение финансирования научно-исследовательских работ позволит предприятиям национального ОПК иметь перспективу развития на следующие 10–15 лет. Это важнейшее условие для стратегического развития данной отрасли и усиления ее конкурентоспособности. Мы уже начали этим заниматься, и результаты, я уверен, не заставят себя долго ждать.В последние годы научные разработки украинских ученых не были востребованы, но были сохранены. С увеличением государственного оборонного заказа они получат развитие.Вопрос: В СМИ, со ссылкой на проекты концептуальных документов реформирования и развития Вооруженных сил, периодически появляется информация о радикальном сокращении численности армии. Как бы Вы это прокомментировали?Ответ: В современных условиях радикальное реформирование Вооруженных сил невозможно без сокращения их численности.Стратегическим оборонным бюллетенем на период до 2015 года, который был утвержден в 2004 году, предусматривалось иметь численность Вооруженных сил Украины на уровне 80–100 тыс. А согласно Госпрограмме реформирования и развития Вооруженных сил Украины на 2006—2011 гг., кстати, проваленной из-за недофинансирования в годы кризиса, на конец 2011 года численность украинской армии должна была составлять 108 тыс. человек.Масштабные сокращения украинская армия уже пережила. За последние десять лет наибольшие по численности сокращения пришлись на период с 2004 по 2007 год: 2004-й — 70 тыс., 2005-й — 40 тыс., 2006-й — 24 тыс., 2007-й — 21 тыс.Перспективу численности на последующие годы определят концептуальные документы — Стратегия национальной безопасности, Стратегический оборонный бюллетень, Концепция и Государственная программа реформирования и развития Вооруженных сил Украины.Принятие этих документов — это не простая формальность к определенному сроку. Это результат серьезного анализа многих процессов, происходящих как внутри страны, так и за ее пределами, оценка возможностей государства с учетом всех рисков.Все эти документы рассмотрены комитетом по реформированию и развитию Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса и будут приняты в ближайшее время.Вопрос: Тема использования земель обороны уже не первый год привлекает к себе внимание из-за постоянных скандалов и злоупотреблений в этой сфере. В чем, на Ваш взгляд, суть проблемы?Ответ: Земля оборонного ведомства — это большой капитал. И он должен работать на государство. Именно с этой целью группа народных де��утатов инициировала разработку законопроекта № 6644, который бы урегулировал все проблемные вопросы вокруг использования земли Министерства обороны.Длительное время существовало противодействие принятию этого законопроекта со стороны именно тех, кто активно пользовался теневыми схемами выведения из государственной собственности земель и недвижимости Министерства обороны.Несмотря на все попытки воспрепятствовать принятию этого важного документа, мы довели начатое дело до логического результата.Но и сегодня не прекращаются дискуссии вокруг этого вопроса. А документ этот нацелен на формирование прозрачного рынка, эффективного использования земель обороны и недвижимого имущества военного ведомства.Вырученные от его реализации средства будут поступать в специальный фонд оборонного бюджета и использоваться для обновления и модернизации техники и вооружения, а также решения социальных проблем военнослужащих.Поэтому проблема не в высказываниях отдельных представителей политикума и экспертной среды, а в желании сберечь законодательные «лазейки» для коррупционных схем. Так продолжаться не может. Делегация Черниговского военного госпиталя поздравила Марию Захаровну Щербаченко с Днем Победы /news/delegacija_chernigovskogo_voennogo_gospitalja_pozdravila_mariju_zakharovnu_shherbachenko_s_dnem_pobedy/2012-05-08-5857 /pda/news/delegacija_chernigovskogo_voennogo_gospitalja_pozdravila_mariju_zakharovnu_shherbachenko_s_dnem_pobedy/2012-05-08-5857 Делегация Черниговского военного госпиталя во главе с его начальником полковником медицинской службы Александром Слисаренко посетила и поздравила с Днем победы Героя Советского Союза, почетного солдата этого медицинского учреждения Марию Щербаченко. Мария Захаровна Щербаченко — санитарный инструктор, старшина в отставке. Юной девушкой в ​​1943 году, после освобождения от фашистских захватчиков ее родного села Неждановка, на Харьковщине, добровольцем ушла на фронт и была зачислена санинструктором 835-го стрелкового полка 40-й армии Воронежского фронта. Она принимала участие в освобожденные Сумщины и Полтавщины. Новости Украины Tue, 08 May 2012 14:22:50 +0200 Делегация Черниговского военного госпиталя во главе с его начальником полковником медицинской службы Александром Слисаренко посетила и поздравила с Днем победы Героя Советского Союза, почетного солдата этого медицинского учреждения Марию Щербаченко. Мария Захаровна Щербаченко — санитарный инструктор, старшина в отставке. Юной девушкой в ​​1943 году, после освобождения от фашистских захватчиков ее родного села Неждановка, на Харьковщине, добровольцем ушла на фронт и была зачислена санинструктором 835-го стрелкового полка 40-й армии Воронежского фронта. Она принимала участие в освобожденные Сумщины и Полтавщины. 23 сентября 1943 Мария вместе со своим подразделением Первыми форсировали Днепр в районе рощи Ангары Каргалицького района на Киевщине.Красноармейцы захватили и удерживали плацдарм на правом берегу реки в течение десяти дней, а отважная санитарка спасала раненых. Когда враг усиливал атаки, девушка сама брала оружие в руки. С 24 сентября по 10 октября 1943 года Мария Захаровна вынесла с поля боя 112 тяжелораненых солдат. Всего же за годы войны она спасла жизнь более 200 человек. В 1971 году Международный Комитет Красного Креста наградил Марию Щербаченко своей престижной наградой — медалью Флоренс Найтитгейн.Сегодня девяностолетняя Мария Захаровна живет в столице Украины. Именно в киевской квартире гости из Чернигова и поздравляли с цветами и подарками почетного солдата 407-го военного госпиталя с 67-годовщиной Дня Победы. Мария Захаровна с радостью встретила своих военных коллег, ведь для нее самым дорогим является не подарки, а искренняя человеческая внимание. Маршруткам запретят перевозить пассажиров на дальние расстояния /news/marshrutkam_zapretjat_perevozit_passazhirov_na_dalnie_rasstojanija/2012-05-07-5843 /pda/news/marshrutkam_zapretjat_perevozit_passazhirov_na_dalnie_rasstojanija/2012-05-07-5843 В ближайшее время правительство намерено запретить междугородние маршрутки, которые осуществляют перевозки на расстояния больше 150 км, и заменить их на комфортабельные рейсовые автобусы. Основной мотив такого решения - высокая смертность пассажиров в результате ДТП с участием маршруток, говорится в сюжете ТСН. Ведь за последние 4 месяца в Украине произошло почти 400 аварий с участием маршруток, и почти в трети случаев были человеческие жертвы. Новости Ук��аины Mon, 07 May 2012 11:44:24 +0200 В ближайшее время правительство намерено запретить междугородние маршрутки, которые осуществляют перевозки на расстояния больше 150 км, и заменить их на комфортабельные рейсовые автобусы. Основной мотив такого решения - высокая смертность пассажиров в результате ДТП с участием маршруток, говорится в сюжете ТСН. Ведь за последние 4 месяца в Украине произошло почти 400 аварий с участием маршруток, и почти в трети случаев были человеческие жертвы. Типичная трагедия на дороге: маршрутка, переоборудованная или даже заводская украинская, на большой скорости врезается в другой автомобиль. Пассажиры умирают даже не от самого удара, а от того, что срываются кресла, давят всех на своем пути, или из-за отсутствия ремней безопасности люди просто вылетают из маршруток. Для сравнения - в больших автобусах такая причина смерти почти исключена. Только одного этого факта, говорят в Главной госинспекции на автомобильном транспорте, было достаточно, чтобы маршрутки решили убрать. Документ, которым маршруткам запрещается перевозить пассажиров на дальние расстояния, предложило Мининфраструктуры. В понедельник его опубликуют на сайте Госкомпредпринимательства. Автоперевозчикам дадут 30 дней на изучение, обсуждение документа и предложения. Но причина такого предложения - не только в аварийности, говорят в министерстве и милиции. Во-первых, на большинстве междугородных маршрутов работают неконтролируемые "нелегалы". "Обычный автобус имеет определенное расписание, сколько должен ехать, с какой скоростью. А маршрутки часто превышают скорость. Не контролируется, сколько водитель провел за рулем", - говорит Василий Рублюк, начальник отдела авто технической инспекции ГАИ МВД. Поэтому в министерском документе появятся следующие требования: два водителя и обслуживающий персонал, четкое время маршрута и ограничение максимальной скорости. Вчителі та батьки запрошуються до участі у Всеукраїнському опитуванні на предмет безпеки дітей в навчальних закладах /news/1/2012-05-04-5830 /pda/news/1/2012-05-04-5830 Освітня мережа «Щоденник.ua», робота якої схвалена МОН (Наказ №1302 від 28.12.2010 та № 302 від 1.04.2011), проводить Всеукраїнське опитування батьків та педагогів шкіл на предмет безпеки дітей в навчальних закладах. Опитування стосується впровадження інноваційних технологій в навчальний процес, а саме встановлення web-камер в школах. Батьки та вчителі мають можливість вільно висловити свої думки з цього питання. Після будуть зроблені таблиці і графіки, які будуть відображати відношення працівників освіти та батьків до встановлення web-камер у школах, як кроку до вирішення проблем безпеки дітей. Новости Украины Fri, 04 May 2012 18:00:00 +0200 Освітня мережа «Щоденник.ua», робота якої схвалена МОН (Наказ №1302 від 28.12.2010 та № 302 від 1.04.2011), проводить Всеукраїнське опитування батьків та педагогів шкіл на предмет безпеки дітей в навчальних закладах. Опитування стосується впровадження інноваційних технологій в навчальний процес, а саме встановлення web-камер в школах. Батьки та вчителі мають можливість вільно висловити свої думки з цього питання. Після будуть зроблені таблиці і графіки, які будуть відображати відношення працівників освіти та батьків до встановлення web-камер у школах, як кроку до вирішення проблем безпеки дітей. До опитування запрошуються усі педагоги навчальних закладів та батьки, діти яких навчаються у школах. Опитування можна знайти тут:Для вчителів - http://tests.shodennik.ua/?test=885&view=detailsДля батьків - http://tests.shodennik.ua/?test=887&view=details Вибори 2012: Перші підсумки громадського спостереження – фальстарт кандидатів /news/1/2012-04-29-5809 /pda/news/1/2012-04-29-5809 25 квітня Громадянська мережа ОПОРА презентувала кампанію спостереження за виборами народних депутатів до Верховної Ради України та результати першого моніторингового звіту. Організація планує реалізувати масштабні кампанії довготермінового та короткотермінового спостережень, швидкий статистичний підрахунок результатів голосування за пропорційною складовою на основі репрезентативної вибірки, забезпечить 100% покриття дільниць своїми спостерігачами у окремих мажоритарних округах. У рамках довготермінового спостереження в кожному з 225 округів працюватимуть спостерігачі ОПОРИ, а в день виборів до них приєднається ще 3 500 активістів. Орган��зація використовуватиме новітні засоби поширення інформації щодо результатів спостереження, серед яких інфографіка та інтерактивні карти. Новости Украины Sat, 28 Apr 2012 23:17:25 +0200 25 квітня Громадянська мережа ОПОРА презентувала кампанію спостереження за виборами народних депутатів до Верховної Ради України та результати першого моніторингового звіту. Організація планує реалізувати масштабні кампанії довготермінового та короткотермінового спостережень, швидкий статистичний підрахунок результатів голосування за пропорційною складовою на основі репрезентативної вибірки, забезпечить 100% покриття дільниць своїми спостерігачами у окремих мажоритарних округах. У рамках довготермінового спостереження в кожному з 225 округів працюватимуть спостерігачі ОПОРИ, а в день виборів до них приєднається ще 3 500 активістів. Організація використовуватиме новітні засоби поширення інформації щодо результатів спостереження, серед яких інфографіка та інтерактивні карти.Хоч законодавчі терміни кампанії обмежуються 90 днями, а її офіційний відлік призначено на 30 липня, активність політичних сил та розгортання роботи в регіонах сигналізує про фальстарт. Характерними ознаками виборчої активності є зовнішні та внутрішньопартійні прояви політичної боротьби. До перших традиційно належить пожвавлення агітаційних заходів, збільшення кількості політичної «джинси» у медіа, розгортання благодійної діяльності, тури та робочі поїздки в регіони, організовані політиками національного рівня. Внутрішньопартійна боротьба є менш публічним явищем та проглядається крізь реорганізацію партійних структур, безпідставну на перший погляд зміну керівництва, політичну міграцію партійних активістів, зокрема, і серед керівників органів місцевого самоврядування. Останні відіграватимуть ключову роль у виборчій кампанії 2012 року. На даному етапі актуальним залишається питання висування узгоджених між політичними партнерами кандидатів у одномандатних округах. Крім того, за останній період ухвалено ряд важливих рішень, зокрема, Конституційного Суду та ЦВК. Громадянська мережа ОПОРА вважає, що рішення КСУ стосовно права кандидатів на паралельне балотування в одномандатних мажоритарних виборчих округах та за списками партій є абсолютно прогнозованим. А от щодо неконституційності рівномірного віднесення закордонних виборчих дільниць до одномандатних округів столиці, по суті, звужується конституційне право 400 тисяч громадян України, що перебувають за межами держави. Якщо народні обранці чи ЦВК не запропонують компромісного варіанту, то закордонні українці зможуть голосувати лише за списки партій. Це ставить у нерівні умови окрему групу виборців за ознакою місця проживання, що суперечить базовим принципам Основного закону.ОПОРА відзначає зважений підхід ЦВК під час визначення кількості виборчих округів у регіонах. Застосування принципу пропорційного співвідношення виборців у Криму, 24-х областях, містах Київ та Севастополь до загальнонаціонального показника дозволило об’єктивно врахувати демографічну ситуацію. Втім, найважливішим етапом територіальної організації виборів стане нарізка постійних округів, яку повинні завершити до 30 квітня.В агітаційному розрізі найбільш активними є політичні сили, які за останніми соціологічними дослідженнями долають 5% бар’єр, або знаходяться на його межі. Серед них, Партія регіонів, ВО «Батьківщина», «Фронт Змін», КПУ, ВО «Свобода» та «УДАР». Інші обмежуються діяльністю в окремих областях чи регіонах України. Опозиційні політичні сили, насамперед ВО «Батьківщина», «Фронт Змін», ВО «Свобода», «УДАР», «Громадянська позиція», перебувають у стані організаційних, ресурсних чи кадрових перетворень. Майбутні висуванці почали розміщувати зовнішню рекламу, організовувати зустрічі з виборцями, проводити соціальні та благодійні заходи, спрямовані на молодь, проводять агітаційні заходи під виглядом опитувань громадської думки. Поряд з тим, набуває поширення практика використання різного роду соціальних ініціатив, які реалізовуються за бюджетні кошти, для рекламування конкретних політиків чи партій. Гучним фальстартом виборчої кампанії вирізняється політичний проект «Україна – Вперед!» Наталі Королевської.Значна частина потенційних кандидатів «мажоритарників» публічно не заявляють про свої наміри балотуватись, що пов’язано, перш за все, із централізацію процесу розподілу округів у більшості політичних сил. Проте відомі політики відкрито ано��сують участь у виборах, зокрема, Олександр Єфремов, Віктор Балога, Василь Онопенко, Тарас Чорновіл, Валентин Наливайченко, Олександр Мороз, Петро Порошенко, Павло Жебрівський, Станіслав Ніколаєнко та інші.Політичні конфлікти між потенційними конкурентами не є масовим явищем. Спостерігачами ОПОРИ зафіксовані поодинокі випадки внутрішньопартійних розколів та переходів, публічне протистояння між опозиційними політичними силами, факти реєстрації партійних клонів тощо. Організаційні конфлікти супроводжують поділ майбутніх округів між кандидатами. Це притаманно як партіям опозиційного, так і умовно провладного блоку. До прикладу, у виборчому окрузі з центром в місті Сарни Рівненської області одночасно до Верховної Ради балотуватимуться два представники ВО «Батьківщина»: Микола Кучерук, як кандидат від об’єднаної опозиції та Олександр Данильчук – самовисуванець. А у Тернопільській області одразу два члени Партії регіонів претендують на один із північних виборчих округів, а саме, народний депутат Орест Муц та підтримуваний місцевою адміністрацією Володимир Клименко, голова Правління Укрінбанку.Продовжуються міграційні процеси, наслідком яких є зміна партійної орієнтації посадових осіб в органах місцевого самоврядування. До прикладу, нещодавно лави Партії регіонів поповнилися Запорізьким міським головою Олександром Сіном, який балотувався від партії «Батьківщина».Громадські спостерігачі відзначають надмірну увагу контролюючих, правоохоронних та судових органів до суб’єктів, які оголосили про свій намір брати участь у виборчій кампанії. Така активність під час виборів належить до ключових викликів для публічної влади, що вимагає від неї зваженого та позаполітичного підходу.Політичні партії та окремі діячі розпочали виборчу кампанію задовго до визначеного законодавством терміну. Хоч і з формальної точки зору це прямо не порушує вимог українського законодавства, але суперечить принципу рівних можливостей. Водночас, агітація, що супроводжується розповсюдженням товарів, послуг, грошей, відповідно до чинного законодавства є виявом прямого чи прихованого підкупу виборців і повинна каратися відповідно до адміністративного та кримінального законодавства. Недобросовісні практики ведення агітаційної діяльності ставлять під сумнів готовність окремих кандидатів до вільної та чесної конкуренції. Крім того, у ЗМІ зросла кількість замовних іміджевих матеріалів. Украина и гельминтозы: есть проблема – нет решения /news/ukraina_i_gelmintozy_est_problema_net_reshenija/2012-04-28-5803 /pda/news/ukraina_i_gelmintozy_est_problema_net_reshenija/2012-04-28-5803 Сегодня в Украине нет возможностей для решения проблемы массовых гельминтозов. Тысячи людей, имеющие паразитарные заболевания, не получают должной медицинской помощи в учреждениях здравоохранения. Такую проблему 24 апреля подняли ведущие специалисты сферы здравоохранения на состоявшемся в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского НАМН Украины круглом столе «Гельминтозы в Украине: Вопросы и сомнения пациентов. Отвечают эксперты здравоохранения». Анализируя цифры официальной статистики, ученые и врачи ставят под сомнение их правдивость. По их мнению, низкий уровень выявляемости заболеваний гельминтами среди украинцев связан скорее не с достижениями нашей отечественной медицины, а с недостатком диагностической, клинической и кадровой базы. Новости Украины Sat, 28 Apr 2012 14:46:09 +0200 Сегодня в Украине нет возможностей для решения проблемы массовых гельминтозов. Тысячи людей, имеющие паразитарные заболевания, не получают должной медицинской помощи в учреждениях здравоохранения. Такую проблему 24 апреля подняли ведущие специалисты сферы здравоохранения на состоявшемся в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского НАМН Украины круглом столе «Гельминтозы в Украине: Вопросы и сомнения пациентов. Отвечают эксперты здравоохранения».Анализируя цифры официальной статистики, ученые и врачи ставят под сомнение их правдивость. По их мнению, низкий уровень выявляемости заболеваний гельминтами среди украинцев связан скорее не с достижениями нашей отечественной медицины, а с недостатком диагностической, клинической и кадровой базы. Подчеркнув особую актуальность этой проблемы, профессор Доан С. И. отметила: «Что касается Украины, то создается такое впечатление, что по данным официальной статистики у нас очень даже благоприятная ситуация. И, конечно, мы как специалисты понимаем, что это недостатки самой статистики, поскольку в последние годы в Украине резко сократилось число паразитологов, а существующие методы и методики, которые есть в Украине, не позволяют своевременно выявить пораженность населения». По словам Светланы Ивановны, о существовании угроз реальных гельминтозов в нашей стране также свидетельствуют многочисленные звонки в институт, поскольку больные паразитарными заболеваниями сегодня не имеют достаточной медицинской помощи в том объеме, в котором нуждаются. «Институт ежедневно получает по 3-4 звонка от пациентов, которые уже просто устали от хождения к разным специалистам, не получая реальной помощи», – отметила профессор. По данным Всемирной организации здравоохранения, третье место в мире по заболеваемости среди инфекционных болезней занимают кишечные гельминтозы. Кроме кишечных гельминтозов, существуют и не менее опасные для человека внекишечные гельминтозы, которые могут поражать любые органы и системы. При этом заражение взрослых происходит также часто, как и детей. 25% населения Земного шара заражены гельминтами и более 100 млн детей в мире по причине гельминтозов имеют задержки роста и умственного развития. По данным Европейского бюро ВОЗ, в Европе заражен каждый третий житель. «Понятно, что в такой ситуации данные, которые представляются официальной статистикой в Украине, просто смехотворны. Эксперты ВОЗ недоумевают, когда получают данные, представленные преимущественно за счет выявления гельминтозов у детей. Львиную дозу гельминтозов, выявленных в Украине, составляют те виды, которые могут быть обнаружены самим зараженным», – отметил профессор кафедры инфекционных заболеваний А. В. Шкурба. Говоря о существующих в Украине возможностях диагностики паразитов, он подчеркнул, что сегодня в государстве нет паразитологической службы, которая позволила бы своевременно выявлять и контролировать гельминтозы. «В лаборатории обычной больницы ежедневно исследуется от 80 до 120 поданных на анализ материалов. Скажите, какой лаборант справится с такой нагрузкой? В результате и появляются такие профанационные заключения как «Я/Г не обнаружен», – сказал Андрей Викторович.Подняв проблему своевременности выявления и терапии гельминтозов у детей, главный подростковый терапевт Министерства здравоохранения Украины, профессор Бекетова Г. В. остановилась на важности государственных профилактических мероприятий, включая очистку и соблюдение качества воды, дезинфекцию сточных вод и почвы и необходимости проведения общеобразовательных мероприятий, которые повысили бы гигиеническую культуру населения. Также было акцентировано внимание на необходимости проведения обязательной диагностики и лечения гельминтозов у лиц, попадающих в группу риска заражений. «В мире есть очень большой опыт по бесплатному диагностированию и лечению гельминтов. Это касается, например, США. Они понимают, насколько важна эта проблема. Раз в месяц во многих штатах проводят акции по бесплатной диагностике населения. И мне кажется, что если мы уже сегодня начинаем привлекать общественность и создавать информационное пространство вокруг проблемы гельминтозов, повышать настороженность населения в этом плане, это тоже наш с вами вклад в решение проблемы», –отметила профессор Бекетова. Перший этап випробуваннь “Запоріжжя” прпойшли успішно /news/pershij_ehtap_viprobuvann_zaporizhzhja_prpojshli_uspishno/2012-04-28-5801 /pda/news/pershij_ehtap_viprobuvann_zaporizhzhja_prpojshli_uspishno/2012-04-28-5801 27 квітня, після успішно проведеного в акваторії Чорного моря першого етапу ходових випробувань до Севастополя повернувся підводний човен Військово-Морських Сил Збройних Сил України "Запоріжжя”.О 15.20 субмарина пришвартувалася до причальної стінки 13-го судноремонтного заводу Чорноморського флоту Російської Федерації.Екіпаж підводного човна "Запоріжжя” особисто зустрічав командувач Військово-Морських Сил ЗС України адмірал Віктор Максимов. Голова приймаючої комісії капітан 1-го рангу Роман Гладкий та командир субмарини капітан 2-го рангу Роберт Шагеєв доповіли командувачу про успішне завершення походу. Новости Украины Sat, 28 Apr 2012 14:39:30 +0200 27 квітня, після успішно проведеного в акваторії Чорного моря першого етапу ходових випробувань до Севастополя повернувся підводний човен Військово-Морських Сил Збройних Сил України "Запоріжжя”.О 15.20 субмари��а пришвартувалася до причальної стінки 13-го судноремонтного заводу Чорноморського флоту Російської Федерації.Екіпаж підводного човна "Запоріжжя” особисто зустрічав командувач Військово-Морських Сил ЗС України адмірал Віктор Максимов. Голова приймаючої комісії капітан 1-го рангу Роман Гладкий та командир субмарини капітан 2-го рангу Роберт Шагеєв доповіли командувачу про успішне завершення походу. Командувач Військово-Морських Сил ЗС України адмірал Віктор Максимов по телефону доповів Міністру оборони України Дмитру Саламатіну про успішне завершення першого етапу ходових випробувань та швартування біля заводського причалу.Глава оборонного відомства Дмитро Саламатін привітав екіпаж підводного човна "Запоріжжя” з успішним виконанням поставлених завдань і поверненням до Севастополя. - Ця подія дуже важлива для Збройних Сил України. Вона символізує відродження вітчизняних підводних сил і перехід нашого війська на новий рівень бойових можливостей, - зазначив у своєму привітанні глава вітчизняного оборонного відомства.На його переконання, наявність підводних сил у складі ВМС будь-якої країни - це ознака повноцінності її військового флоту.- Хай вірність військовому обов'язку і Українському народу, любов до моря завжди допомагають вам захищати Вітчизну! Бажаю вам, щоби кількість занурень завжди співпадала з кількістю підйомів на поверхню!, - наголосив Міністр оборони України Дмитро Саламатін.Корабель вперше з 1993 року 25 квітня вийшов у море з використанням власної силової установки. Упродовж трьох днів екіпажем субмарини було перевірено в комплексі роботу енергетичної установки на різних ходових режимах та працездатність обладнання і технічних засобів. Особовий склад бойових частин разом з фахівцями-судноремонтниками перевірили справність різного обладнання та механізмів.Зокрема, в електромеханічній бойовій частині були визначені допустимі навантаження на головні дизелі, з виміром необхідних параметрів на різних частотах обертання колінчастого валу та лінії валу. Перевірені пристрої кормових горизонтальних рулів і вертикального керма, випробувані гідравлічні і повітряні системи високого тиску.Крім того, здійснено контрольну перевірку дієздатності акумуляторної батареї при роботі електродвигунів на повній потужності у надводному положенні, а також протестовані інші системи та механізми.Протягом ходових випробувань ретельно перевірено надійність засобів зв'язку, радіолокації, пошуку, гідроакустики та штурманського обладнання.Загалом, під час ходових випробувань човен пройшов близько 135 морських миль у надводному положенні.Варто підкреслити, що випробувальні заходи відбувалися у режимі жорсткого контролю за рівнем безпеки, з розгортанням усіх необхідних захисних систем і засобів. Український підводний човен вийшов у море /news/ukrajinskij_pidvodnij_choven_vijshov_u_more/2012-04-26-5789 /pda/news/ukrajinskij_pidvodnij_choven_vijshov_u_more/2012-04-26-5789 Підводний човен Військово-Морських Сил Збройних Сил України «Запоріжжя» вийшов у море і приступив до виконання першого етапу ходових випробувань. 25 квітня, після завершення швартових випробувань корабель залишив заводську причальну стінку, де він перебував у ремонті, і у надводному положенні вийшов із Севастопольської бухти у Чорне море.Починаючи з 1993 року це перший вихід човна з використанням власної силової установки. Новости Украины Thu, 26 Apr 2012 17:23:53 +0200 Підводний човен Військово-Морських Сил Збройних Сил України «Запоріжжя» вийшов у море і приступив до виконання першого етапу ходових випробувань. 25 квітня, після завершення швартових випробувань корабель залишив заводську причальну стінку, де він перебував у ремонті, і у надводному положенні вийшов із Севастопольської бухти у Чорне море.Починаючи з 1993 року це перший вихід човна з використанням власної силової установки.— Вихід підводного човна «Запоріжжя» в море є важливою подією для українського флоту, — зазначив Міністр оборони України Дмитро Саламатін. — Успішне проведення ходових випробувань забезпечить відродження підводних сил вітчизняного флоту. У свою чергу це дасть можливість ефективно і на високому рівні проводити навчання і тренування протичовнових сил ВМС України.Упродовж двох днів передбачено перевірити в комплексі роботу енергетичної установки на різних ходових режимах та працездатність обладнання і технічних засобів.— Випробувальні заходи відбуваються у режимі жорсткого контролю за рівнем безпеки, розгорнуто усі необхідні захисні системи і засоби. Це дозволяє стверджувати про максимальний захист життя і здоров’я екіпажу підводного човна, — підкреслив перший заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України віце-адмірал Ігор Кабаненко.Довідково:«Запоріжжя» — український дизельно-електричний підводний човен. Був спущений на воду в Ленінграді 29 травня 1970 року як Б-435. До 1990 року був у складі ВМФ СРСР, з 1997 року входить до складу ВМС України.За 20 років служби у складі ВМФ СРСР, зробив 14 далеких походів, у тому числі в 1971 році відвідав Гавану, в 1977 році в процесі бойової служби зробив візит в Туніс.Човен уперше став на ремонт в 1972 році після завершення тривалої бойової служби в Атлантиці. В 1979–1981 роках підводний човен пройшов середній ремонт в Кронштадті.Влітку 1990 року по внутрішніх водних шляхах переведений на Чорне море, 27 серпня увійшов до складу Чорноморського флоту, зарахований до 153-ої бригади 14-ої дивізії підводних човнів. Базувався в Південній бухті Севастополя.Історія ремонту човна затягнулася на півтора десятиріччя. З 1991 по 1994 рік підводний човен ремонтували росіяни. Але коли в нього сіли батареї, російські моряки вирішили з човном «не морочитися» і передали знеструмлену субмарину українському флотові.Україна ремонтує «Запоріжжя» з 2001 року. Акумулятори купили у грецької компанії «Germanos S.A." ще в 2003 році, але сім років не було коштів їх встановити. За графіком, ремонт мав закінчитися ще у 2004 році. Але з того часу фінансування не проводилося зовсім, тож акумуляторну батарею вимушені були тримати на березі. У ході ремонту були проведені роботи з заміни ділянок обшивки корпусу, ремонт донно-забортної арматури, торпедних апаратів, гвинто-рульового комплексу, сальників дейдвуда, монтаж носового шпиля, очищення і фарбування корпусу і цистерн головного баласту. Одночасно з ремонтуванням на судні проводилися бойові навчання. 26 апреля — 26 лет со дня ядерной аварии на Чернобыльской АЭС /news/26_aprelja_26_let_so_dnja_jadernoj_avarii_na_chernobylskoj_aehs/2012-04-26-5786 /pda/news/26_aprelja_26_let_so_dnja_jadernoj_avarii_na_chernobylskoj_aehs/2012-04-26-5786 Ликвидаторами признаны 600000 человек. 31 человек погиб в течение первых трех месяцев после аварии. Лучевая болезнь поразила 134 человека, хотя в секретных докладах речь идет минимум о 300. Жертвами в течение 26 лет считаются, по разным данным, от 25 тысяч до 100 тысяч человек, сообщает «Сегодня».Радиоактивность, выброшенная в атмосферу за 10 дней, — около 12 Эксабеккерелей (биллионы биллионов Беккерелей). Население Припяти (49 тысяч человек) подверглись облучению в 90 раз большему, чем при падении бомбы на Хиросиму. Новости Украины Thu, 26 Apr 2012 07:37:01 +0200 Ликвидаторами признаны 600000 человек. 31 человек погиб в течение первых трех месяцев после аварии. Лучевая болезнь поразила 134 человека, хотя в секретных докладах речь идет минимум о 300. Жертвами в течение 26 лет считаются, по разным данным, от 25 тысяч до 100 тысяч человек, сообщает «Сегодня».Радиоактивность, выброшенная в атмосферу за 10 дней, — около 12 Эксабеккерелей (биллионы биллионов Беккерелей). Население Припяти (49 тысяч человек) подверглись облучению в 90 раз большему, чем при падении бомбы на Хиросиму.Территория загрязнения — более 200 тысяч кв. км. Это равно 240 Киевам, 100 Монако или 10 Израилям. Зона отчуждения, из которой выселили всех жителей, — 30 км вокруг ЧАЭС.ХРОНИКА СОБЫТИЙ26.04.1986Время 1:23 На 4-м энергоблоке ЧАЭС произошел взрыв, который разрушил реактор. При этом погибло 2 человека. Сценарий аварии: неконтролируемое возрастание мощности реактора перешло в тепловой взрыв ядерной природы. От перегрева ядерного топлива разрушились тепловыделяющие элементы (твэлы) в нижней части реактора, пар вырвался в реакторное пространство, давление резко возросло, что вызвало разрушение реактора в целом, в частности отрыв верхней защитной плиты, которую работники станции называли «Елена».Время 1:24 Начался пожар, длившийся больше недели.Время 23:00 Обсуждение вопроса об эвакуации населения из Припяти (для этого к окраинам Чернобыля решено подтянуть транспорт, а окончательное решение принять утром).27.04.1986Время 2:00 Прибытие транспорта, сбор его на рубеже Чернобыля: автобусов — 1225, грузовиков — 360. На ж/д станции «Янов» ждали два дизель-поезда на 1500 мест.Время 13:10 Передача по местному радио сообщения Припятского горисполкома об эвакуации.Время 13:50 Сбор жителей Припяти у подъездов.Время 14:00—16:30 За два с половиной часа ��рошла эвакуация Припяти. Колонны из 20 автобусов и 5 грузовиков шли за людьми и имуществом с интервалом в 10 минут в сопровождении ГАИ.Время 18:20 Поквартирный обход домов милицей — нашли 20 человек, которые пытались остаться.27.04.1986–10.05.1986С вертолетов в развал 4-го энергоблока сыпали защитные материалы.02.05.1986Решено эвакуировать население из 30-километровой зоны ЧАЭС и других населенных пунктов, загрязненных радиацией.06.05.1986Начало дезактивации территории и зданий на ЧАЭС и в Припяти.20.05.1986–15.07.1986Два месяца занял первый этап сооружения «Укрытия»: готовили пространство для строительных работ и конструкции саркофага, создавали инфраструктуру (бетонные заводы, транспортные коммуникации, бытовые условия).23.05.1986Время 14:40 На 4-м блоке вспыхнул пожар, продолжавшийся около 7 часов. Тушили 268 пожарных. Катастрофа могла повториться.15.07.1986–30.11.1986Сооружение «Укрытия». Только строителей на этой смертельно опасной стройке было около 90 тысяч человек! Вместе с подготовкой «саркофаг» возвели всего за 206 дней и ночей. Вчора вирішувалася доля уроку інформатики. В Київському будинку вчителя відбулася гаряча суперечка /news/vchora_virishuvalasja_dolja_uroku_informatiki_v_kijivskomu_budinku_vchitelja_vidbulasja_garjacha_superechka/2012-04-25-5778 /pda/news/vchora_virishuvalasja_dolja_uroku_informatiki_v_kijivskomu_budinku_vchitelja_vidbulasja_garjacha_superechka/2012-04-25-5778 Думки педагогів стосовно того, яку інформатику будуть вивчати наші діти, багато в чому розійшлися на першому з’їзді вчителів інформатики у Київському будинку вчителя, який відбувся вчора. Делегатам ледве вдалося досягти компромісу.В робочу Президію з’їзду увійшли Жебровський Борис Михайлович, заступник Міністра Освіти і науки, молоді та спорту України, Биков Валерій Юхимович, директор Інституту інформаційних технологій НАПН України, Рівкінд Йосип Якович, вчитель інформатики ліцею № 38 імені Молчанова м. Києва, заслужений вчитель України, Пушкарьова Тамара Олексіївна, заступник директора Інститут Інноваційних технологій і змісту освіти, Гриценко Володимир Ілліч, директор міжнародного науково центру інформаційних технологій та систем Національної академії наук та представник України в міжурядовій програмі ЮНЕСКО з інформатики, Морзе Наталія Вікторівна, проректор Київського університету імені Бориса Грінченка. Новости Украины Wed, 25 Apr 2012 13:59:11 +0200 Думки педагогів стосовно того, яку інформатику будуть вивчати наші діти, багато в чому розійшлися на першому з’їзді вчителів інформатики у Київському будинку вчителя, який відбувся вчора. Делегатам ледве вдалося досягти компромісу.В робочу Президію з’їзду увійшли Жебровський Борис Михайлович, заступник Міністра Освіти і науки, молоді та спорту України, Биков Валерій Юхимович, директор Інституту інформаційних технологій НАПН України, Рівкінд Йосип Якович, вчитель інформатики ліцею № 38 імені Молчанова м. Києва, заслужений вчитель України, Пушкарьова Тамара Олексіївна, заступник директора Інститут Інноваційних технологій і змісту освіти, Гриценко Володимир Ілліч, директор міжнародного науково центру інформаційних технологій та систем Національної академії наук та представник України в міжурядовій програмі ЮНЕСКО з інформатики, Морзе Наталія Вікторівна, проректор Київського університету імені Бориса Грінченка. Усі ми розуміємо, що предмет «Інформатика» з варіативних і необов’язкових виходить на перші позиції та стає наскрізним уроком у школі. І ось вперше педагоги з усієї України зустрілися для обговорення державного стандарту з інформатики. На з’їзді була презентована нова навчальна програма для 5–9 класів. В цілому, більшістю запропонованих методик навчання педагоги були задоволені, але все-таки деякі моменти викликали у вчителів сумніви. Цей проект став предметом гарячих дискусій. «Діти переходять у соціальні мережі, — підкреслила Морзе Наталія Іванівна, проректор Київського університету імені Бориса Грінченка, — ми маємо це взяти до уваги і використати в освітніх цілях». Резонанс викликало питання, якими знаннями має володіти школяр у наш час. В запропонованій навчальній програмі зазначалося, що інформатика має вивчатися не тільки у вищій школі, левова частка уроків має приділятися програмуванню та алгоритмізації і саме це викликало суперечку від вчителями. Кожен мав змогу висловити свою думку та запропонувати свої методи вирішення питання. Один із вчителів зазначив, що програмування — це елітарна наука і вона не потрібна нашим дітям. Биков Валерій Юхимович, директор Інституту інфо��маційних технологій НАПН України, усупереч підкреслив, що вчителі повинні вчити дітей тому, чому вони самі не можуть навчитися. «Інформатика — це наука, яка змінюється кожного дня, пам’ятайте про це» — закликає Гриценко Володимир Ілліч, представник України в міжурядовій програмі ЮНЕСКО з інформатики.Усі згодні. Потрібно щось змінювати, потрібні нові методики. Вчити по застарілим методам вже неможливо. Нові технології, нові можливості комп’ютерних систем, нові досягнення науки. Це все має взятися до уваги, інформатика має стати максимально сучасною і доступною для дітей. Багато з вчителів наполягали на тому, щоб розділити урок на два предмети — на безпосередньо інформатику та урок інформаційно-комунікаційних технологій. Педагоги говорять, що це значно полегшить викладання, адже у вивченні інформатики зіштовхуються хоча й схожі, на перший погляд, питання, але все-таки абсолютно різні. Пропозицію зустріли оплесками. Але не усім сподобалася ідея розділити предмет. «Ви пам’ятаєте, колись була просто кібернетика, потім предмет розділили і з’явилася інформатика. Все це привело до не дуже хороших наслідків», — запевнив Гриценко Володимир Ілліч. Деякі науковці говорять, що урок і справді не можна розділяти, що це лише марна трата учнівського часу і вивчати предмет більш глибоко повинні спеціалісти в університетах, а не діти. В кінці кінців, було вирішило зібрати робочу групу, яка намагатиметься об’єднати усі позитивні моменти різних програм з інформатики, які створюються зараз і створювалися в минулому. Робоча група доопрацює програму з урахуванням висловлених пропозицій та буде рекомендувати її до затвердження Колегією Міністерства освіти і науки, молоді та спорту після доопрацювання. Одразу назначили вчителів, які будуть входити в цю групу. Представники освітньої мережі «Щоденник.ua» також побували на цьому з’їзді та обговорили з вчителями майбутнє уроку інформатики. Педагоги радилися з нашими представниками, щодо ролі та значення уроку інформатики в українських школах. Усі ми разом розуміємо важливість і значення цього уроку. Ми раді, що рішення щодо долі предмету не приймається просто так і у кожного з педагогів є своя думка на цю ситуацію. Групу з вчителів інформатики створено, будуть розглядатися усі аспекти, будуть братися до уваги усі конструктивні пропозиції. Люди не люблять змінюватися. Але щоб щось змінити, потрібно щоб хтось почав робити по-іншому. Морзе Наталія Вікторівна на з’їзді підкреслила, що треба починати з себе і самим вчителям розвивати предмет інформатики та ІКТ у школі. Не чекати, поки МОН дасть пряму вказівку. Украинское агрострахование стандартизируется /news/ukrainskoe_agrostrakhovanie_standartiziruetsja/2012-04-25-5775 /pda/news/ukrainskoe_agrostrakhovanie_standartiziruetsja/2012-04-25-5775 В законе «Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой», который был принят Верховной Радой 9 февраля, важное место отводится стандартным страховым продуктам. Почему именно сейчас государство обратило на них внимание? Об этом — интервью с экспертом Проекта Международной финансовой корпорации (IFC, Группа Всемирного банка) «Развитие агрострахования в Украине» Романом ШИНКАРЕНКО. — Одним из факторов стала прошлогодняя осенняя засуха, — начал разговор Р. Шинкаренко. — Тогда посевы озимых культур или вовсе не взошли, или взошли, но плохо. Некоторые не выдержали испытание последующими зимними морозами. Как следствие — примерно четверть посевов сегодня находится не в лучшем состоянии.Еще осенью правительство оценило ситуацию как тревожную. Это и вынудило его, да и парламент тоже обратить особое внимание на агрострахование. Так что появление закона «Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой» не стало случайностью. Новости Украины Wed, 25 Apr 2012 12:30:44 +0200 В законе «Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой», который был принят Верховной Радой 9 февраля, важное место отводится стандартным страховым продуктам. Почему именно сейчас государство обратило на них внимание? Об этом — интервью с экспертом Проекта Международной финансовой корпорации (IFC, Группа Всемирного банка) «Развитие агрострахования в Украине» Романом ШИНКАРЕНКО. — Одним из факторов стала прошлогодняя осенняя засуха, — начал разговор Р. Шинкаренко. — Тогда посевы озимых культур или вов��е не взошли, или взошли, но плохо. Некоторые не выдержали испытание последующими зимними морозами. Как следствие — примерно четверть посевов сегодня находится не в лучшем состоянии.Еще осенью правительство оценило ситуацию как тревожную. Это и вынудило его, да и парламент тоже обратить особое внимание на агрострахование. Так что появление закона «Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой» не стало случайностью. Субсидированное агрострахование, возрождаемое этим законом, делает расходы государственного бюджета на покрытие сельскохозяйственных рисков предсказуемыми. Но и это еще не все. Фактические выплаты по возмещению понесенного аграриями ущерба вынуждены брать на себя частные страховые компании. В этом процессе (замечу — очень дорогостоящем) государство финансово не участвует. Субсидированное агрострахование — это достаточно эффективная программа. Она должным образом уже зарекомендовала себя в других странах. Но для того, чтобы оказывать качественную поддержку агрострахованию, обычно в мировой практике используются стандартные страховые продукты. Они предоставляют одинаковые условия для всех аграриев, которые захотят застраховать свои посевы. Стандартные страховые продукты также вынуждают действовать по одинаковым правилам и страховые компании. А это значит, что их действия становятся предсказуемыми. Как видно, всеми этими преимуществами решила воспользоваться и Украина. — Значит ли это, что Украина уже стала на путь внедрения качественного агрострахования? — Об этом еще рано говорить. Потому что сейчас у нас есть только закон, а он, как известно, должен обрасти большим количеством нормативных и регламентных документов. И поскольку закон является рамочным, то все особенности программы, о которой мы сейчас говорим, должны быть прописаны в этих документах. Предполагается, что закон заработает с 1 июля. Вопрос в том, успеют ли к обозначенному сроку Министерство аграрной политики и продовольствия и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, подготовить все необходимые документы? Поэтому скажу так — к качественному агрострахованию Украина сделала первый шаг. Но уже хорошо то, что она его сделала. — Какие преимущества получают пользователи стандартных страховых продуктов и те страховые компании, которые их предлагают? — Здесь нужно отметить несколько положительных факторов. Первый — можно уйти от объемных договоров. Сегодня на страховом рынке таких еще немало. У сельхозпроизводителей не так много свободного времени, чтобы полностью его посвящать тщательному изучению подобных документов.В некоторых существующих договорах страхования «зашиты» такие тонкости, в которых не каждый юрист способен разобраться. А что уже говорить об аграриях! Они умеют выращивать урожай, но не работать с такими важными документами. При использовании стандартных страховых продуктов применяются и стандартные условия договора. А это значит, что появляется возможность выдавать аграриям только один полис. В нем будут прописаны основные технические моменты, то есть, что, где и по каким параметрам застраховано, какая установлена ставка премии, сколько надо заплатить за услугу страхования…Как следствие, стандартные страховые продукты упрощают процесс агрострахования, делают его более доступным для пользователей. Одновременно упрощаются отношения между страховщиками и сельхозпроизводителями, что много значит для появления доверия друг к другу. — Стандартные страховые продукты будут обязательными для субсидированного агрострахования? — Обычно страховщики и перестраховщики хотят оставить себе простор для творчества. Это делается это для того, чтобы можно было удовлетворить специфические потребности тех или иных клиентов. Например, мелких фермеров или сельхозпредприятий, которые обрабатывают большие площади. Но когда задействуется программа субсидирования, всегда используются только стандартные страховые продукты. Иначе государственному органу, который отвечает за эту программу, будет крайне тяжело ее администрировать. Ему также будет тяжело понять, по каким ставкам премии страховались те или иные культуры. Тем более, что ставки премий отличаются по регионам. В итоге, успешность программы окажется под очень большим вопросом. Поэтому во всем мире для таких программ рекомендуется использовать единые стандартные условия страхования. Они также нужны для того, чтобы страховщики могли оказывать качественные услуги и чтобы аграрии в полной мере могли ими воспользоваться. — В Украине разработкой стандартных страховых продуктов занимается только Проект IFC. Как давно вы приступили к этой работе, и насколько она оказалась востребованной страховщиками и сельхозпроизводителями? — Работа над стандартными страховыми продуктами началась еще в 2008 году. На сегодняшний день разработаны 9 стандартных страховых продуктов для целого ряда сельхозкультур — для озимых и яровых зерновых культур, для озимого рапса, для кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы. Все они являются стратегическими как для сельхозпредприятий (это — бюджетообразующие культуры), так и для государства в целом, поскольку обеспечивают ему продовольственную безопасность и возможность поставок на внешние рынки. А экспортная выручка, как известно, является существенной статьей пополнения государственного бюджета. За последние два года по стандартным страховым продуктам было заключено более 300 договоров страхования, застраховано примерно 400 тыс. гектаров. В основном страховались озимая пшеница, озимый ячмень и подсолнечник. Возможно, кому-то этот показатель покажется не столь существенным, но нужно учесть, что в это время в Украине не было субсидированного агрострахования. Теперь, когда оно запускается в работу, мы ожидаем, что спрос на стандартные страховые продукты существенно возрастет. — В этом году ваш Проект запустил в работу новый страховой продукт, который касается сахарной свеклы. Чем он может привлечь внимание свекловодов? — Во-первых, мы отказались от франшизы. В качестве альтернативы предлагаем использовать покрытие. А это значит, что сельхозпроизводитель уже при заключении договора страхования может точно знать, какую сумму возмещения он получит при гибели или отдельного поля, или всего массива культуры. Это очень важно, потому что при использовании франшизы не всегда удается точно распланировать тот объем помощи, который можно получить от страховщика в случае наступления неблагоприятного рискового погодного события. С другой стороны, данный продукт предусматривает три фазы выплаты возмещения. Они позволяют компенсировать затраты, которые сельхозпроизводитель несет на том или ином производственном этапе. Это дает возможность ему быстрее принимать решение о том, что делать с сильно пострадавшими посевами. — Сколько времени и усилий требует разработка одного стандартного страхового продукта? — Разработка одного стандартного страхового продукта занимает, минимум, три месяца. Хотя сложные продукты приходится постоянно тестировать, вносить в них изменения. Например, стандартные продукты, которые предназначались для страхования озимых культур на весь цикл производства, дорабатывались и видоизменялись на протяжении трех лет. При разработке стандартных страховых продуктов используется большой массив статистических данных. Для того, чтобы обработать его, приходится тратить немало усилий и времени. Мы часто встречаемся с аграриями, со страховщиками и перестраховщиками. Наша задача — создать такие продукты, которые бы устраивали их всех. Сколько стоит разработка каждого продукта? Я никогда не занимался такой бухгалтерией. Одно могу сказать — в США и Канаде сумма затрат на разработку одного стандартного страхового продукта может колебаться от 50 тыс. до 3 млн. долларов. — Сроки работы каждого технического проекта четко определены. Что вы будете делать со стандартными страховыми продуктами, которые предложили отечественному страховому рынку, после того, как ваша работа завершится?— Все документы по стандартным страховым продуктам являются публичными. Мы их уже передали как страховым компаниям, так и сельхозпроизводителям. Для этого провели немало информационных мероприятий. В частности, недавно завершили очередную информационную кампанию. Она охватила 14 регионов. Ее участниками стали более 1 тыс. человек. Как правило, это были представители областных и районных управлений агропромышленного развития, банковского сектора, страхового и аграрного рынков, независимые эксперты. Все необходимые документы, которые касаются стандартных страховых продуктов, можно найти на Веб-сайте нашего Проекта. Соответствующие документы мы передали в Министерство аграрной политики и продовольствия и в Нацкомфинуслуг.6 страховых компаний уже используют наши продукты. Еще около 10 компаний видоизменили свои существующие продукты с учетом наших наработок. В частности, это касается процедур по андеррайтингу, принципов урегулирования убытков.Мы надеемся, что наша работа улучшит качество и эффективность страховых услуг. За киотские деньги в Украине утеплят 270 больниц, школ и садиков /news/za_kiotskie_dengi_v_ukraine_utepljat_270_bolnic_shkol_i_sadikov/2012-04-25-5768 /pda/news/za_kiotskie_dengi_v_ukraine_utepljat_270_bolnic_shkol_i_sadikov/2012-04-25-5768 Теплой может показаться следующая зима для почти 270 социальных заведений страны. Их утеплят за деньги от продажи квот на выбросы углерода в рамках Киотского протокола. Сегодня японская сторона, которая дала деньги, согласовала перечень объектов из Донетчины, Луганщины, Крыма, Киевской области, Ровенской области и Прикарпатья. Еще 51 медицинское и учебное заведение вместе утеплят в Крыму. Новости Украины Wed, 25 Apr 2012 08:16:48 +0200 Теплой может показаться следующая зима для почти 270 социальных заведений страны. Их утеплят за деньги от продажи квот на выбросы углерода в рамках Киотского протокола. Сегодня японская сторона, которая дала деньги, согласовала перечень объектов из Донетчины, Луганщины, Крыма, Киевской области, Ровенской области и Прикарпатья. Еще 51 медицинское и учебное заведение вместе утеплят в Крыму. В целом энергетическая реконструкция состоится на 319 объектах. Это будет стоить более 101 млн. евро – четверть от полученных от Японии денег, которые формально необходимо потратить уже до конца года. Японцы со своей стороны радуются, что дело ускорилось, ведь украинцы почти 2 года их не осваивали. Кроме социальных объектов украинские чиновники обещают построить очистительные системы для использования шахтных вод для коммунальных нужд Свердловска, Луганской области и обновить вагоны столичного метрополитена и котельную одного из районов Днепродзержинска. Патрульні авто “допомагатимуть” інспекторам Державтоінспекції фіксувати правопорушення /news/patrulni_avto_dopomagatimut_inspektoram_derzhavtoinspekciji_fiksuvati_pravoporushennja/2012-04-24-5761 /pda/news/patrulni_avto_dopomagatimut_inspektoram_derzhavtoinspekciji_fiksuvati_pravoporushennja/2012-04-24-5761 Міністр внутрішніх справ України генерал внутрішньої служби Віталій Захарченко під час учорашнього відвідування Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС України ознайомився з роботою патрульних легкових автомобілів спеціального загону дорожньо-патрульної служби особливого призначення, обладнаних новітніми спеціальними технічними засобами для фіксації правопорушень. За словами начальника Управління Державної автомобільної інспекції МВС України Валерія Лозового, основною відмінністю цих автомобілів від решти службових транспортних засобів є те, що вони обладнуються трьома спеціальними відеокамерами. Дві з них — нерухомі, як правило, кріпляться на даху автомобіля і призначені для фіксації правопорушень на дорозі попереду і позаду. Інша ж відеокамера завжди працює у рухомому режимі. Вона може повертатися у різні боки, наближати та віддаляти зображення, приміром, номерні знаки пересувн! их технічних засобів і навіть самого водія. Новости Украины Tue, 24 Apr 2012 10:49:35 +0200 Міністр внутрішніх справ України генерал внутрішньої служби Віталій Захарченко під час учорашнього відвідування Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС України ознайомився з роботою патрульних легкових автомобілів спеціального загону дорожньо-патрульної служби особливого призначення, обладнаних новітніми спеціальними технічними засобами для фіксації правопорушень. За словами начальника Управління Державної автомобільної інспекції МВС України Валерія Лозового, основною відмінністю цих автомобілів від решти службових транспортних засобів є те, що вони обладнуються трьома спеціальними відеокамерами. Дві з них — нерухомі, як правило, кріпляться на даху автомобіля і призначені для фіксації правопорушень на дорозі попереду і позаду. Інша ж відеокамера завжди працює у рухомому режимі. Вона може повертатися у різні боки, наближати та віддаляти зображення, приміром, номерні знаки пересувн! их технічних засобів і навіть самого водія. — Усі камери працюють у режимі безперервного запису, а інформація накопичується на магнітному носієві, — поінформував главу відомства керівник УДАІ МВС України Валерій Лозовий. Він також продемонстрував, як працює спеціальний монітор, що встановлений у салоні легковика перед переднім пасажирським місц��м. Пристрій дає змогу одночасно стежити за зображенням з усіх камер автомобіля. При потребі інспектор ДАІ має змогу окремо виділити і спостерігати за зображенням з якоїсь окремої камери, збільшуючи його до необхідних розмірів. Правоохоронці зазначають, що подібні технічні новинки стали їм лише в нагоді. Як приклад, інспектори навели подію, що сталася днями у столиці. Працівники ДАІ помітили, як один з водіїв грубо порушував правила дорожнього руху. Екіпаж, їдучи позаду правопорушника, зафіксував одразу кілька фактів, коли водій іномарки створював аварійні ситуації. Коли ж правоохоронці зупинили громадянина, той відразу почав сперечатися. Утім, після демонстрації порушникові його поведінки на дорозі той погодився зі всім побаченим і спокійнісінько! пішов сплачувати чималий штраф за порушення ПДР. Правоохоронці також продемонстрували керівникові відомства, як працює табло, встановлене на даху патрульного автомобіля. За допомогою нього працівники ДПС мають змогу давати рекомендації учасникам дорожнього руху, не залишаючи службового авто, або ж інформувати водіїв про ДТП, що сталася на їхньому маршруті десь попереду. Уся інформація відтепер відображатиметься на табло двома мовами — українською та англійською. Наразі новітніми спеціальними технічними засобами для фіксації правопорушень вже обладнані 25 патрульних автомобілів ДПС. Правоохоронці сподіваються, що й у подальшому кількість таких автомобілів зростатиме. «Реформа інституту місцевого референдуму: участь громадян в урядуванні» /news/1/2012-04-23-5747 /pda/news/1/2012-04-23-5747 На сьогодні для громадськості та органів місцевого самоврядування дедалі більше стає актуальним питання можливостей безпосередньої участі громадян в урядуванні, в тому числі шляхом проведення місцевого референдуму. Насамперед це зумовлено тими умовами, в яких сьогодні працюють органи місцевого самоврядування — умовами дедалі більшої обмеженості політичної свободи та ресурсної залежності від Уряду. До рішень, які приймаються в таких умовах, висуваються вищі вимоги щодо легітимності та якості. Аналіз ситуації на місцях та консультації із зацікавленими сторонами, проведені упродовж останнього року учасниками Мережі підтримки реформ, свідчать про декілька тенденцій, які не можна вважати сприятливими по відношенню до інституційної та економічної спроможності органів місцевого самоврядування, а також неурядових структур, зацікавлених у розбудові потенціалу місцевого розвитку. Новости Украины Mon, 23 Apr 2012 06:30:08 +0200 На сьогодні для громадськості та органів місцевого самоврядування дедалі більше стає актуальним питання можливостей безпосередньої участі громадян в урядуванні, в тому числі шляхом проведення місцевого референдуму. Насамперед це зумовлено тими умовами, в яких сьогодні працюють органи місцевого самоврядування — умовами дедалі більшої обмеженості політичної свободи та ресурсної залежності від Уряду. До рішень, які приймаються в таких умовах, висуваються вищі вимоги щодо легітимності та якості. Аналіз ситуації на місцях та консультації із зацікавленими сторонами, проведені упродовж останнього року учасниками Мережі підтримки реформ, свідчать про декілька тенденцій, які не можна вважати сприятливими по відношенню до інституційної та економічної спроможності органів місцевого самоврядування, а також неурядових структур, зацікавлених у розбудові потенціалу місцевого розвитку. Відбувається процес централізації влади та поступового обмеження ролі і повноважень місцевого самоврядування; перетворення його на інститут публічної влади, підпорядкований вертикалі виконавчої влади. Про це свідчать зокрема практика розподілу субвенцій на соціально-економічний розвиток регіонів, перегляду власних регуляторних актів органами місцевого самоврядування. Самоврядним платформам та асоціаціям владою відведена досить обмежена роль у законотворчому процесі. Наслідками цього є неузгодженість за наслідками у застосуванні норм нових Бюджетного та Податкового кодексів, що в сукупності не призвели до збільшення фінансової самодостатності органів місцевого самоврядування, особливо у частині видатків розвитку.Спрощений підхід у розумінні проблем житлово-комунального господарства призвів до затримки реформи. Спроби запровадження прозорості та обґрунтованості в тарифній політиці супроводжуються «тіньовими» процесами просування нового житлового кодексу, який не передбачений президентською програмою і не схвалюється широким громадським та експертним середовищем, а також спробами запровадження додаткових механізмів централізованого розподілу компенсацій різниці між цінами і тарифами, утворення вертикально-інтегрованих управлінських структур в галузі житлово-комунального господарства. Влада розглядає третій сектор як додатковий інструмент впливу на бізнес-середовище, а не як рівноправного партнера в політичному процесі. Про це свідчить ініціатива запровадження інституту саморегулівних організацій як інструменту регуляторного впливу влади на бізнес. Ці взаємонеузгоджені спроби реформ свідчать про те, що відповідні політичні рішення не були глибоко проаналізовані з урахуванням місцевої специфіки, формування «порядку денного» цих ініціатив не передбачало врахування позицій, сформованих завдяки механізмам місцевої демократії. Втім, хоча в даному контексті територіальній громаді відведена роль об’єкта, а не суб’єкта реформи, виклик соціальної напруги доведеться приймати громадянському суспільству та місцевим політикам. Одним з найкращих способів стабілізації ситуації, що складатиметься в наступні роки є застосування інструментів безпосередньої демократії, зокрема місцевого референдуму, для схвалення виважених і загальноприйнятних рішень, важливих для громади. При цьому чинне законодавство принципово обмежує відповідні прагнення громади, а останні спроби влади його удосконалити виявилися неякісними. Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» закріплює ряд механізмів безпосередньої участі членів територіальних громад у вирішенні питань місцевого значення. Серед таких форм, зокрема — місцевий референдум, загальні збори громадян за місцем проживання, місцеві ініціативи (статті 7–9 Закону). Найбільш ефективним з цих механізмів міг би бути лише місцевий референдум, адже місцеві ініціативи потребують схвалення місцевими радами, а рішення загальних зборів громадян за місцем проживання не підлягають обов’язковому виконанню — вони лише враховуються органами місцевого самоврядування в їх діяльності. Потенціал референдуму як форми безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення значною мірою залишається невикористаним. Головною причиною цього є те, що Закон «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» є явно застарілим (Закон був прийнятий у 1991 р.), суперечить демократичним стандартам і фактично унеможливлює проведення референдумів без згоди місцевої влади (ініціювання, організація та проведення місцевого референдуму потребує прийняття низки рішень органами місцевого самоврядування, без яких проведення референдуму може бути заблоковане). Саме тому не викликає подиву той факт, що ініціативи стосовно проведення референдумів на місцевому рівні у більшості випадків завершуються ще на етапі їх ініціювання. Процедурна частина Закону «виписана» настільки недосконало (порівняно з будь-яким із виборчих законів), що провести референдум за Законом без фальсифікацій і спотворення результатів волевиявлення фактично неможливо. Саме тому створення належних умов для участі членів громад у вирішенні питань місцевого значення шляхом місцевих референдумів потребує кардинального перегляду зазначеного Закону. У вересні 2010 р. Кабінетом Міністрів на розгляд парламенту було внесено проект Закону «Про місцевий референдум» (р.н. 7082), який було ухвалено парламентом у першому читанні 19.04.2011 р. Цей проект містить ряд суттєвих недоліків. Як наслідок — навіть у разі його схвалення як Закону він навряд чи розширить можливості впливу громадян на вирішення питань місцевого значення. Зокрема, законопроект обмежує перелік питань, що в обов’язковому порядку виносяться на місцевий референдум, лише єдиним питанням — реорганізації та ліквідації діючих комунальних дошкільних навчальних закладів, хоча перелік таких питань потребує суттєвого розширення. Як і в чинному Законі, процедура ініціювання, організації та проведення місцевого референдуму визначена таким чином, що органи місцевого самоврядування зможуть легко блокувати винесення на референдум тих питань, у вирішенні яких місцева влада не зацікавлена. Крім того, регулювання процедури ініціювання, організації та проведення референдумів за якістю правового регулювання суттєво поступається якості регулювання виборчих процедур. Таким чином, законопроект «Про місцевий референдум» потребує кардинального перегляд�� перед схваленням його в цілому як Закону. Реалістичним шляхом вирішення викладеної проблеми учасники Мережі підтримки реформ вважають консолідований вплив громадськості, експертів та зацікавлених представників місцевого самоврядування на парламент з метою включення до зазначеного законопроекту положень, які б зробили можливим проведення місцевого референдуму — насамперед за ініціативою громадськості та з метою розгляду широкого кола питань, та прийняття законопроекту у вигляді, підтриманого широкими експертними та громадськими колами. Єфремов: Саламатін у 2006 і 2007 роках мав повне право балотуватися у Верховну Раду /news/1/2012-04-20-5741 /pda/news/1/2012-04-20-5741 Міністр оборони Дмитро Саламатін після отримання українського громадянства у 2005 році став повноправним громадянином і легітимно був вибраний депутатом Верховної Ради. Про це у коментарі УКРІНФОРМу повідомив лідер фракції Партії Регіонів Олександр Єфремов. На прохання агентства він прокоментував вислювання окремих українських політиків, які ставлять під сумнів юридичні підстави для балотування Д.Саламатіна у 2006 і 2007 роках. "Дмитро Саламатін після отримання громадянства України у 2005 році отримав усі конституційні права. Одне з невід’ємних цивільних прав, яким він скористався, – можливість бути вибраним у представницькі органи влади”, – заявив Єфремов. Новости Украины Fri, 20 Apr 2012 10:19:14 +0200 Міністр оборони Дмитро Саламатін після отримання українського громадянства у 2005 році став повноправним громадянином і легітимно був вибраний депутатом Верховної Ради. Про це у коментарі УКРІНФОРМу повідомив лідер фракції Партії Регіонів Олександр Єфремов. На прохання агентства він прокоментував вислювання окремих українських політиків, які ставлять під сумнів юридичні підстави для балотування Д.Саламатіна у 2006 і 2007 роках. "Дмитро Саламатін після отримання громадянства України у 2005 році отримав усі конституційні права. Одне з невід’ємних цивільних прав, яким він скористався, – можливість бути вибраним у представницькі органи влади”, – заявив Єфремов. Він відзначив, що закон про вибори народних депутатів дає право бути вибраним у Верховну Раду громадянину України, який на день виборів досяг 21 року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх 5 років. Лідер фракції ПР нагадав, що дану юридичну оцінку офіційно висловив член ЦВК Михайло Охендовський. Єфремов відзначив, що Саламатін у 2006-2007 рр. відповідав усім цим вимогам і мав повне право балотуватися до парламенту. При цьому, за його словами, сам Саламатін ніколи не приховував дати отримання українського громадянства. Народний депутат також наголосив, що окремі ЗМІ некоректно подали його коментар телеканалу "Інтер” на цю тему. "На запитання журналіста про мої дії у разі, якщо б я дискредитував партію, я відповів, що подав би у відставку. Я і сьогодні готовий повторити сказане. Проте, дана оцінка не мала і не має жодного відношення до ситуації із отриманням громадянства Дмитром Саламатіним”, – заявив Олександр Єфремов. Всеукраїнський Громадський Екологічний Рух «Зелена Україна» - наша сила – в силі думки, в силі правди, в силі слова… /news/vseukrajinskij_gromadskij_ekologichnij_rukh_zelena_ukrajina_nasha_sila_v_sili_dumki_v_sili_pravdi_v_sili_slova/2012-04-20-5739 /pda/news/vseukrajinskij_gromadskij_ekologichnij_rukh_zelena_ukrajina_nasha_sila_v_sili_dumki_v_sili_pravdi_v_sili_slova/2012-04-20-5739 — В Україні загрозлива екологічна ситуація, 75% населення країни вживає питну воду, що не відповідає стандартам якості, прийнятим ще в 1982р. і далеким від європейських стандартів. За останні 15 років смертність в Україні збільшилась на 32%. Вперше за 100 років показник приросту населення став негативним — мінус 7 на тисячу чоловік, таких показників не було навіть під час війни, таку страшну статистику повідомив Сергій Миколайович Орєхов — Президент Спілки об’єднань громадян «Велика Рада», виступаючи перед громадськістю. — Але разом ми є сила, разом ми є енергія руху вперед, яка об’єднає людей і буде поштовхом до великих змін в нашій країні, — наголосив Сергій Миколайович. Делегати з’їзду відчули сильну енергетику, що об’єднувала людей в єдиний порив духу, орієнтуючи зібрання на злагоджену та продуктивну роботу. Основна думка з’їзду — об’єднання суспільства, простежувалась у всіх виступах, адже в період політичної невизначеності — саме такий підхід є особливо значущим та важливим. Новости Украины Fri, 20 Apr 2012 09:56:12 +0200 Напередодні Великодня в Будинку Учителя в місті Києві відбувся з’їзд Спілки об’єднань громадян «Велика Рада». — В Україні загрозлива екологічна ситуація, 75% населення країни вживає питну воду, що не відповідає стандартам якості, прийнятим ще в 1982р. і далеким від європейських стандартів. За останні 15 років смертність в Україні збільшилась на 32%. Вперше за 100 років показник приросту населення став негативним — мінус 7 на тисячу чоловік, таких показників не було навіть під час війни, таку страшну статистику повідомив Сергій Миколайович Орєхов — Президент Спілки об’єднань громадян «Велика Рада», виступаючи перед громадськістю. — Але разом ми є сила, разом ми є енергія руху вперед, яка об’єднає людей і буде поштовхом до великих змін в нашій країні, — наголосив Сергій Миколайович. Делегати з’їзду відчули сильну енергетику, що об’єднувала людей в єдиний порив духу, орієнтуючи зібрання на злагоджену та продуктивну роботу. Основна думка з’їзду — об’єднання суспільства, простежувалась у всіх виступах, адже в період політичної невизначеності — саме такий підхід є особливо значущим та важливим.— Влада без народу — не має цінності, народ сильний у своїй вірі та у своїй згуртованості щодо своєї віри. Наша мета — це щастя, спокій і мир українського суспільства і ми, як найбільше громадське об’єднання України «Народна Рада», робимо і надалі будемо робити все від нас залежне для згуртованості різних сил, — такими словами звертається до суспільства Голова Правління ВГО " СГОУ «Народна Рада», Голова Секретаріату СОГ «Велика Рада» Надія Іванівна Лукашевич. … екологія душі, моралі, поведінки людини Надія Іванівна — справжня українка, тендітна і, водночас, сильна, переконала всіх присутніх про необхідність утворення Всеукраїнського Громадського Екологічного Руху «Зелена Україна» на базі СОГ «Велика Рада». — Ми не можемо, як потужна громадська організація, стояти осторонь змін, які постійно відбуваються в Україні, ми маємо тримати руку на пульсі подій, ми маємо відчувати серце нашого народу і підтримувати не тільки екологічну безпеку країни, а й не забувати про екологію духу, моралі, поведінки людей, що живуть з нами і біля нас, — переконана Голова Правління ВГО " СГОУ «Народна Рада» Надія Лукашевич. До цих закликів приєдналися наукова інтелігенція, що приймала активну участь у зібранні членів СОГ «Велика Рада» — провідні науковці України: Мунтіян В.І. — заступник Міністра економіки, Віце-президент СОГ «Велика Рада», уповноважений Кабінетом міністрів України по питаннях СНГ, Тарасенко В.А. — академік, доктор економічних наук, професор, колишній директор Львівського відділення науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки і торгівлі України (м. Львів), Мельник П.І. — керівник агентства стратегічних програм розвитку науки, доктор наук, професор.…від роз’єднання до об’єднанняНа такій величній ноті громадськістю була внесена кандидатура Віктора Сергійовича Дроника — громадського діяча, який є Головою Державного агентства рибного господарства України на очільника Голови Всеукраїнського Громадського Екологічного Руху «Зелена Україна». — Переконаний, що ми здатні до активних дій, які однозначно приведуть до позитивних змін в непростій екологічній ситуації в нашій країні, — наголосив обраний громадськістю з’їзду Голова Всеукраїнського Громадського Екологічного Руху «Зелена Україна» Віктор Дроник. — Необхідні чіткі кроки, продумані програми та свідоме суспільство, яке не буде стояти осторонь до наших з Вами екологічних проектів, що мають бути реалізовані найближчим часом. Це — об’єднає суспільство і стане тією рушійною силою, що змінить свідомість людей від роз’єднання до об’єднання — резюмував Віктор Дроник. … думай глобально, дій локальноЗа словами Голови СОГ «Велика Рада» Сергія Орєхова, на черзі прийняття програми для ефективної роботи Всеукраїнського Громадського Екологічного Руху «Зелена Україна», необхідність прямої співпраці із засобами масової інформації, які мають бути незалежними та провадити прозору інформаційну політику щодо процесів, що відбуваються в державі. -На переконання присутніх Всеукраїнський Громадський Екологічний Рух України — буде тією незалежною силою, що допоможе реалізувати найскладніші екологічні проекти на теренах нашої країни. — Тільки в єдності ми — сила, — відзначили Сергій Орєхов і Віктор Дроник, — Повернемо Україні статус найзеленішої та екологічно — безпечної Європейської країни, — наголосили високопосадовці, завершуючи зібрання такими словами:«Всевишній боже, об’єднай народ. У злагоді сьогодні наша сила…» 7 млн. украинцев получают зарплату в конвертах /news/7_mln_ukraincev_poluchajut_zarplatu_v_konvertakh/2012-04-17-5728 /pda/news/7_mln_ukraincev_poluchajut_zarplatu_v_konvertakh/2012-04-17-5728 Легально работать и получать белую зарплату для многих украинцев — недостижимая мечта. Платить за работу в конвертах выгоднее, чем официально оформить работника — этот подход работодателей трудно изменить. Предприниматели привыкли считать.«Как может работодатель, который хочет объединить 2-х, 3-х, 5-х ремесленников, может создать предприятие нормально действующее, с кассовым аппаратом, с нормальной системой налогообложения. Как можно платить этот доход легально? Если у нас есть очень большая нагрузка на заработную плату», — говорит руководитель частного предприятия Алексей Антонюк. Новости Украины Tue, 17 Apr 2012 09:57:59 +0200 Легально работать и получать белую зарплату для многих украинцев — недостижимая мечта. Платить за работу в конвертах выгоднее, чем официально оформить работника — этот подход работодателей трудно изменить. Предприниматели привыкли считать.«Как может работодатель, который хочет объединить 2-х, 3-х, 5-х ремесленников, может создать предприятие нормально действующее, с кассовым аппаратом, с нормальной системой налогообложения. Как можно платить этот доход легально? Если у нас есть очень большая нагрузка на заработную плату», — говорит руководитель частного предприятия Алексей Антонюк.В настоящее время с каждой тысячи заработной платы в Пенсионный фонд и Фонды Социального Страхования нужно заплатить от 36 до 50 процентов, в зависимости от формы предприятия. Поэтому такую роскошь могут себе позволить далеко не все, даже при желании. Поэтому предпринимателям приходится либо идти в тень, или повышать цену на свой товар.«Все эти расходы затем ложатся на стоимость продукции, на расходы работодателя и у него фактически не хватает возможности и зарабатывать эти средства, и перечислять их в бюджет», — говорит руководитель союза предпринимателей Вячеслав Быковец.В правительстве проблему вроде бы понимают. В то же время подчеркивают — недополучения в государственную казну в первую очередь отражается на зарплатах бюджетников и пенсиях. Поэтому сокращать начисления не могут. Очередная инициатива — стимулировать работодателей создавать новые рабочие места, за это обещают налоговые льготы.«Весь расчет только на одно: создание новых, качественных рабочих мест. Создание так называемого социального лифта, когда человек может увеличивать, улучшать свою квалификацию», — говорит вице-премьер-министр Украины — министр социальной политики Сергей Тигипко.В этом чиновников поддерживают и в парламентском большинстве, и в оппозиции. Говорят, отчисления из зарплат 7-ми миллионов украинцев, которые сейчас работают за теневую зарплату, значительно улучшили бы ситуацию. Улучшит ситуацию и «Трудовой кодекс», который защищал бы работников. Однако очередь до него пока не дошла. Партия набралась славы /news/1/2012-04-17-5718 /pda/news/1/2012-04-17-5718 Партия регионов вновь набирает популярность. Об этом свидетельствуют социологические опросы, проведенные независимыми друг от друга исследовательскими центрами. Такие данные обескураживают — ведь еще в начале этого года ПР была лидером по стремительности утраты поддержки у населения Украины. Новости Украины Tue, 17 Apr 2012 07:30:20 +0200 Партия регионов вновь набирает популярность. Об этом свидетельствуют социологические опросы, проведенные независимыми друг от друга исследовательскими центрами. Такие данные обескураживают — ведь еще в начале этого года ПР была лидером по стремительности утраты поддержки у населения Украины. Главное, как подсчитать? В апреле Центр Разумкова опубликовал данные социологического исследования рейтингов политических партий в Украине. Согласно этому документу, рейтинг правящей Партии регионов снова начинает расти. И это при том, что все тот же Центр Разумкова ранее сообщал о катастрофическом падении рейтинга «бело-синих». Так, если в декабре 2011 года рейтинг у ПР был 13,9% (один из самых низких рейтингов за историю этой п��литсилы), то уже в апреле 2012 года партия получила поддержку 19,5% опрошенных. Если же не учитывать неопределившихся избирателей и тех, кто не хочет тратить свое время на выборы, то рейтинг ПР и вовсе составляет 29,9%. Извечные противники «регионалов» из «Батькивщины», напротив, потеряли поддержку населения. За них готово проголосовать 13,5% (без учета неопределившихся и абсентеистов — 20,5%), тогда как еще в декабре прошлого года эта партия была лидером в гонке за симпатии украинцев — ее поддерживало 15,8% опрошенных. В чем же дело?Заподозрить Центр Разумкова в необъективности сложно. Во-первых, данный исследовательский центр имеет длительную историю и уже заслужил доверие и репутацию непредвзятой организации. Во-вторых, Центр близок к семье политика Александра Гриценко, который является оппозиционером и недругом Партии регионов, притом, одним из наиболее последовательных. Кроме того, обращает на себя внимание тот факт, что и другие исследователи отмечают: рейтинг ПР действительно растет.Данные социологической службы GfK Ukraine подтверждают ту тенденцию, которую подметили в Центре Разумкова. Рейтинг ПР, по данным первых, возрос на 3,5%. Если в декабре ПР, по данным GfK Ukraine, могла похвастаться поддержкой 11,8% украинцев, то в марте за эту политсилу готовы были проголосовать уже 15,3%. Заместитель директора компании Глеб Вышинский утверждает — он сам не поверил таким данным. «Когда мы получили эти цифры, я удивился и засомневался в их корректности. Однако мы проверили данные, и они подтвердились», — цитирует его «КоммерсантЪ-Украина».По словам президента Киевского международного института социологии Валерия Хмелько, в росте рейтинга ПР нет ничего удивительного. Ведь в начале 2012 года отменили графу «против всех». В результате, исследования его института показали, что рейтинг ПР подрос с 12,5% до 16,5%. «После этого все наши исследования, в том числе последнее, проведенное во второй половине марта, не показывают существенного роста ПР », — подтверждает изданию слова президента института генеральный директор КМИС Владимир Паниотто. Но не только отмена графы «против всех» могла повлиять на результаты. Ведь в анкете Центра Разумкова возле графы «Партия регионов» указывались вице-премьер-министр Сергей Тигипко и премьер-министр Николай Азаров. В той же анкете GfK около названия ПР стояло имя ее лидера — президента Украины Виктора Януковича. Впрочем, вряд ли украинцев можно заподозрить в том, что они испытывают иллюзии относительно того, кто же действительно руководит ПР. Обращает на себя внимание и тот факт, что рейтинг оппозиции тоже претерпел изменения. Социологи уверяют, что «регионалы» усилили свои позиции из-за отмены графы «против всех». Но отчего тогда, те, кто выигрывал гонку за симпатии украинцев у ПР в то время, когда присутствовала данная графа, теперь не у дел? Отчего поддержку «проклятых противсехов», как частенько говорят сторонники Юлии Тимошенко, завоевали «регионалы», а не оппозиционеры? Ведь имидж у Партии регионов тоже не самый положительный. Достаточно вспомнить, что члены партии в последнее время оказались замешаны в ряд громких скандалов. Тем не менее, «регионалы» пользуются большей поддержкой, чем оппозиция. И это по данным не связанных с властью исследовательских центров. Расслабились на полпути к власти Сами «регионалы» свой успех объясняют просто: народу нравится политика партии. «Уровень поддержки Партии регионов в обществе продолжает расти. Это означает, что курс на масштабное преобразование во всех сферах жизнедеятельности общества, который задал Виктор Янукович, — верный», — прокомментировал данные социологических исследований народный депутат от ПР Вадим Колесниченко. «Люди понимают — свою судьбу необходимо связывать с теми, кто не просто обещают, а методично и целенаправленно выполняют взятые на себя обязательства. И делают это в условиях тяжелейшего кризиса», — без ложной скромности говорит Колесниченко. В то же время, наблюдатель со стороны, которого, правда, СМИ связывали с властью, но не Януковича, а Леонида Кучмы — Дмитрий Джангиров в своей колонке на УНИАН отмечает успехи ПР в экономической политике. «Если макроэкономические и „статистические" показатели сохранят свою тенденцию к росту, то неизбежно сработает закон перехода количества в качество. В данном случае — в субъективную уверенность украинцев, что их уровень жизни растет», — отмечает он.Правда, у оппозиции свои данные относительно президентского «покращення». «Главный итог двухлетнего правления этой власти — люди стали жить в два раза хуже. В два раза выросли цены на продукты питания и тарифы на услуги ЖКХ, в два раза увеличился государственный долг, который придется отдавать нашим детям», — уверена глава партии «Украина — Вперед!» Наталья Королевская. Ее бывшие соратники по фракции «Батькивщина» придерживаются схожего мнения. «Социальные инициативы президента и его правительства — это предвыборные подачки из награбленного», — уверен «бютовец» Андрей Павловский. «Вместо того, чтобы финансировать школы и больницы, которые закрывают, финансируют силовые структуры вместе с милицией, прокуратурой и всей правоохранительной системой», — отмечает лидер «Фронта перемен» Арсений Яценюк. Однако, если в отношении экономической успешности реформ украинской власти возникают разногласия, то с другим тезисом Джангирова сложно поспорить. «Украинского избирателя не обманешь. Если он сочтет, что улучшений нет, либо они недостаточны — победит оппозиция. Но для этого ей надо стать альтернативой власти. Пока ее критика больше похожа на зависть проигравшего, а четкого сигнала обществу „мы сделаем лучше" — не видно», — утверждает он.И действительно, в последнее время, особенно после заключения под стражу Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, политика оппозиции, которая потеряла две мощные фигуры, практически не претерпела изменений. Критика действий власти носит часто эмоциональный характер. За общими фразами о растратах из бюджета и о «бандитской власти» не видно конкретных планов оппозиционеров (тех, что в парламенте, и тех, что вне его стен) по улучшению ситуации в стране. Критика действий власти присутствует всегда, но зачастую оппозиционеры только повторяют одни и те же обвинения. Кроме того, до сих пор не выработана и не согласована четкая стратегия поведения на выборах участников того же Комитета сопротивления диктатуре. Наиболее значимые для украинцев вопросы оппозиционеры попросту пропускают. Те же массовые протесты в Киеве против событий на Андреевском спуске практически остались без внимания видных оппозиционеров. Лишь Виталий Кличко да Олег Ляшко попытались как-то принять в них участие. Но до системной поддержки тех же протестов против хаотичной и варварской застройки городов у оппозиционеров руки не доходят. Как и до смены информационной политики. Рассказы о больной Тимошенко у ее соратников могут вызвать сочувствие. Но если помимо этих рассказов и историй о том, как все плохо, у партии нет конкретных предложений по улучшению жизни рядового украинца, то рано или поздно случится то, что случилось — оппозиция начнет резко терять популярность. И в этом виновата только она сама, а не какие-то «продажные социологи». «Киевстар» начал всеукраинскую социальную рекламную кампанию «Расскажи детям о безопасности в интернете» /news/kievstar_nachal_vseukrainskuju_socialnuju_reklamnuju_kampaniju_rasskazhi_detjam_o_bezopasnosti_v_internete/2012-04-09-5702 /pda/news/kievstar_nachal_vseukrainskuju_socialnuju_reklamnuju_kampaniju_rasskazhi_detjam_o_bezopasnosti_v_internete/2012-04-09-5702 2 апреля 2012 на пресс-конференции в г. Киеве телеком-оператор «Киевстар» объявил о старте собственной всеукраинской социальной рекламной кампании «Расскажи детям о безопасности в интернете» в рамках долгосрочной программы «Безопасность детей в интернете».Аудитория юных интернет-пользователей в Украине неуклонно увеличивается, и соответственно, возрастает риск для детей оказаться в опасности. По результатам исследования ЮНИСЕФ «Поколение UaNet», 17% детей без сомнения распространяют в интернете личную информацию, а 60% подростков встречались с виртуальными знакомыми в реальной жизни. Новости Украины Mon, 09 Apr 2012 17:13:23 +0200 2 апреля 2012 на пресс-конференции в г. Киеве телеком-оператор «Киевстар» объявил о старте собственной всеукраинской социальной рекламной кампании «Расскажи детям о безопасности в интернете» в рамках долгосрочной программы «Безопасность детей в интернете».Аудитория юных интернет-пользователей в Украине неуклонно увеличивается, и соответственно, возрастает риск для детей оказаться в опасности. По результатам исследования ЮНИСЕФ «Поколение UaNet», 17% детей без сомнения распространяют в интернете личную информацию, а 60% подростков встречались с виртуальными знакомыми в реальной жизни. Подавляющее большинство детей активно общается в социальных сетях, где указывает номер мобильного (46%), предоставляет домашний адрес (36%) и другую конфиденциальную информацию. На «горячей линии» по вопросам предотвращения насилия и защиты прав д��тей Центра «Ла Страда-Украина» количество обращений по безопасности детей в интернете за последний год увеличилось в 1,5 раза, что свидетельствует о росте актуальности вопроса. Цель всеукраинской социальной рекламной кампании «Киевстар» — привлечь к проблеме внимание широкой общественности и призвать рассказать детям о безопасности в интернете. Кампания проходит в течение апреля и включает: размещение имиджей на наружных носителях и в транспорте, баннерную кампанию в интернете и широкое привлечение аудитории в социальных сетях. Кроме того, волонтеры «Киевстар» проведут информационные встречи с учителями и родителями в общеобразовательных школах по всей стране. Жанна Пархоменко, директор по корпоративным связям «Киевстар»:«Сегодня „Киевстар" начинает всеукраинскую кампанию социальной рекламы под лозунгом „Расскажите детям о безопасности в интернете", чтобы обратить внимание украинских родителей на необходимость воспитывать детей не только в повседневной, но и в виртуальной жизни. Мы стремимся привлечь как можно больше неравнодушных людей присоединиться к нашей инициативе и всем вместе создать безопасный виртуальный мир для общения, обучения и развития детей».Юрий Павленко, Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка:«Президент Украины неоднократно подчеркивал необходимость гарантии безопасности жизни и развития ребенка, в частности, защиты детей от вредной информации на телевидении, радио и в интернете. Сегодня это является частью государственной политики, которая проводится в сотрудничестве с общественными организациями, частными компаниями, правоохранительными органами, родительскими комитетами и СМИ». Габриэль Акимова, руководитель Программы защиты детей представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине:«Очень важно, защищая украинских детей от угроз эксплуатации через интернет, не ограничивать возможности их доступа и обмена информацией. Только объединив усилия всех членов общества: государства, международных организаций, бизнеса, гражданского общества, семей и, собственно, самих детей мы сможем обеспечить право детей на защиту в условиях неограниченного доступа к современным технологиям, средств связи и информации». Екатерина Левченко, президент Международного женского правозащитного центра «Ла Страда-Украина»: «Интернет уже стал частью жизни наших детей, наш долг сделать его безопасным — для этого мы разработали Кодекс провайдеров ИКТ защиты детей от жестокого обращения в сети, к которому одним из первых присоединилась социально ответственная компания» Киевстар». Не менее важно содействие осознанию этой проблемы родителями и самими детьми, поэтому социальная рекламная кампания по безопасному интернету — нужный ответ на сегодняшний вызов». Уже более 4 лет «Киевстар» реализует программу «Безопасность детей в интернете». За это время создан «белый список» сайтов для детей, внедрена уникальная на телеком-рынке социальная услуга «Родительский контроль» для безопасного выхода в интернет с мобильного ребенка. Совместно с экспертами Института психологии им. Г. С. Костюка разработано пособие для родителей, вместе со школьными учителями созданы методические и учебные материалы по преподаванию онлайн-безопасности для школьников. В прошлом году «Киевстар» бесплатно предоставил широкополосный интернет 200 школам по всей Украине в рамках сотрудничества с Министерством образования и науки Украины. Сотни волонтеров компании постоянно проводят информационную работу с учащимися и учителями школ по правилам безопасного поведения в интернете, заботясь о создании безопасной территории для обучения, общения и развития детей. Почему крестьянин боится земельной реформы /news/pochemu_krestjanin_boitsja_zemelnoj_reformy/2012-04-09-5700 /pda/news/pochemu_krestjanin_boitsja_zemelnoj_reformy/2012-04-09-5700 Судьба законопроекта «О рынке земель», призванного запустить рыночные механизмы купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения в Украине, до сих пор остается неопределенной. Народные депутаты проголосовали за него в первом чтении в конце прошлого года, но теперь признают, что вряд ли будут вытягивать его из долгого ящика до завершения парламентских выборов. Эксперты допускают, что такая позиция народных избранников объясняется тем, что они заранее знают: закон имеет существенные недостатки и вряд ли в полной мере удовлетворит украинского крестьянина. В таком случае кого должен удовлетворить новый закон? Это стало темой нашего разговора с президентом Украинского частного благотворительного фонда «Агроэкопомощь», юристом, Председателем Совета старейшин Международной общественной организации «Мы Украинцы» Степаном ДЬЯЧЕНКО. Новости Украины Mon, 09 Apr 2012 13:04:57 +0200 Судьба законопроекта «О рынке земель», призванного запустить рыночные механизмы купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения в Украине, до сих пор остается неопределенной. Народные депутаты проголосовали за него в первом чтении в конце прошлого года, но теперь признают, что вряд ли будут вытягивать его из долгого ящика до завершения парламентских выборов. Эксперты допускают, что такая позиция народных избранников объясняется тем, что они заранее знают: закон имеет существенные недостатки и вряд ли в полной мере удовлетворит украинского крестьянина. В таком случае кого должен удовлетворить новый закон? Это стало темой нашего разговора с президентом Украинского частного благотворительного фонда «Агроэкопомощь», юристом, Председателем Совета старейшин Международной общественной организации «Мы Украинцы» Степаном ДЬЯЧЕНКО. — Как вы полагаете, готова ли Украина к земельной реформе?— Однозначно — нет. И это не только мое мнение, но и многих специалистов. При нынешних реалиях есть большая угроза, что земельная реформа завершится тем, что уникальные украинские черноземы (а они составляют 2/3 мировых запасов) скупит группа денежных магнатов, а позднее перепродаст их иностранцам, заработав при этом, по подсчетам экспертов, более 400 млрд. долларов. А это — 10 годовых бюджетов Украины! Мы уже имеем прискорбный опыт 90-х годов, когда у нас якобы для формирования среднего класса была проведена масштабная приватизация промышленных объектов, но таким образом, что большинство населения обещанного достатка не дождалось, зато утвердилось понятие «клановой олигархии».Нам, прежде всего, нужно определиться, что мы выставляем на рынок — товар или ценности национального значения? Вся многовековая история Украины свидетельствует, что основная борьба на территории нашего государства велась именно за плодородные почвы. И за этот большой период в интересах украинцев прошли только две полноценные реформы. Первую провели в ІХ-ХІ вв. — она узаконила право населения на землю. А вторую осуществило казачество во времена правления Богдана Хмельницкого, передав отнятые у Речи Посполитой наделы в пользование крестьянам и казакам. Но насколько нужно взвешенно подходить к этому вопросу, показывает дальнейшая история. И века не прошло после смерти известного гетмана, как российские помещики захватили все без исключения украинские земли и закрепостили свободное население.Ни большевистские, ни сталинские земельные реформы облегчения крестьянам не принесли. А теперь бывшие колхозы и совхозы перерастают в латифундии буржуазии, где места крестьянину снова нет. Но есть тенденции более опасные, которые вообще касаются устранения украинского крестьянства с исторической арены. У нас еще земельная реформа не началась, а, скажем, в Китае уже создано два инвестиционных фонда для скупки украинских земель — по 10 млрд. и 5 млрд. долларов, в Ливии — один фонд в размере 7 млрд. долларов, не отстанут и другие страны. Поэтому следует определиться с целью реформы — для тех, кто работает на земле, или для группки состоятельных людей, стремящихся обогатиться на операциях по купле-продаже? — А как вы расцениваете заявления, что земельная реформа запланирована в интересах собственников земельных паев, среди которых 70% — пенсионеры, фермеров, которые на селе представляют малый и средний бизнес?— Посмотрим на цифры. Земельные паи в Украине получили около 7 млн. граждан. Среднестатистический пай — 4,2 гектара. При такой площади никакой урожай не восполнит собственнику затрат, поэтому крестьяне вынуждены отдавать свои участки в аренду за бесценок — 200-500 гривен за гектар в год. Если посмотреть на состав арендаторов, то фермеров среди них — меньше 5%, а преимущественное большинство — фирмы, компании, другие частные структуры, которые далеки от аграрного сектора. Мало того, сотни тысяч гектаров земли уже отданы агрохолдингам, которые представляют иностранный капитал.Еще до начала земельной реформы в стране возник теневой спекулятивный рынок, который крепко сросся с государственной властью. Сформировалась настоящая земельная мафия. А собственник земли —крестьянин снова оказывается в дураках: имеет бумажку с правом называться хозяином, но в реалиях воспольз��ваться ею он не может. При нынешней законодательной базе можно получить ситуацию, когда все земли и сельское хозяйство будут контролироваться 7–10 агрохолдингами. Хочу напомнить очевидный факт: украинские черноземы — не Клондайк или нефтеносная Сибирь, где природные ресурсы являются исчерпывающимися. Плодородность нашей земли — вечная, если с ней по-хозяйски обращаться. Если по-дикарски, то деградация земли потянет за собой деградацию общества. — Но ведь аграрный сектор Украины давно нуждается в реформаторских шагах… — Это действительно тот сектор экономики, который через реформирование способен убедительно вывести Украину на международную арену. В чем же задержка? Мы до сих пор не определились с тем, что и как реформировать. Есть прекрасный опыт аграрной политики европейских стран — Австрии, Германии, Швеции, Франции, Швейцарии. Там аграрный сектор сформировали за счет мелких фермерских хозяйств, создавая для их развития и процветания благоприятные экономические условия. Это самодостаточный и конкурентоспособный экономический сектор, который не только обеспечивает продуктами питания внутренний рынок, но и дает солидную экспортную составляющую. И фермерские хозяйства у них небольшие — за 67 послевоенных лет выросли с 8–10 до 50-60 гектаров. Или возьмем другой опыт — молодой страны Израиль.Там не пошли путем распродажи земель, как это хотят сделать у нас, а, применяя высокие технологии, заставили плодоносить даже камни. 60% территории Израиля занимает пустыня. И, несмотря на такие неблагоприятные условия, за короткий отрезок времени эта небольшая страна не только обеспечила собственные потребности, но и насытила овощами, фруктами, мясомолочной продукцией мировой рынок. Благодаря разработкам израильских ученых плодоносить начали даже пески Негева, что принесло стране миллиардные прибыли. Вся земля в Израиле принадлежит государству, а фермеры берут ее в аренду на 49 лет. Правительство всячески поддерживает сельское хозяйство, финансируя немало программ. Там даже планируютзапретить привлечение гастарбайтеров в аграрный сектор, чтобы сохранить рабочие места для своих граждан. Это — примеры заботливого и хозяйственного подхода. И именно на такой подход должна ориентироваться Украина, тогда у нас все выйдет. — В последнее время достаточно активно обсуждается предложение относительно проведения всеукраинского референдума о целесообразности земельной реформы. Могли бы вы спрогнозировать его результаты, и согласится ли власть на такое предложение? — Результаты такого референдума при нынешних условиях выглядят достаточно прогнозируемыми. Представьте мнение рядового гражданина, который до сих пор возмущается по поводу нечестной приватизации промышленных объектов, а теперь его склоняют к мнению поддержать продажу земли. Подобные реформы обычно поддерживает средний класс. Но у нас средний класс неразвит и его интересы во время осуществления серьезных изменений не учитываются. В целом отношение к земельной реформе в Украине сложное. Люди видят, как в нашей стране безбожно уничтожаются плодородные почвы. Никто же не контролирует деятельность арендаторов, поэтому распространены случаи, когда они, пренебрегая севооборотом, обессиливают одни участки земель и переходят на другие. В результате — деградированная земля. И никто не несет за это ответственности. Государство допустило вообще дикую по экономической целесообразности ситуацию, когда позволила арендаторам наваривать сверхкапиталы, ничего не вкладывая, и при этом не нести ответственности за уничтожение национального богатства. Если мы говорим о себе как о хозяевах и заботимся о подъеме экономики, то стоит сначала дать власть производителю, а не спекулянтам. Потому что на практике получается, что законопроект защищает только интересы новейших латифундистов и уж никак — не крестьян. Украине навязывают упрощенную экономическую модель развития сельского хозяйства. А земельная реформа является намного более широкой и должна охватывать экологические, социальные, этнические, демографические, юридические и многие другие аспекты. Эта перестройка ведет к ломке всего общественного организма, к которой мы до сих пор не готовы. — Сторонники земельной реформы заявляют, что она должна была бы стать неотъемлемой частью государственной аграрной политики, которая четко определяет отраслевые ориентиры хотя бы на среднесрочную перспективу. Вопрос — имеет ли Украина такую политику и если да, то почему осуществление земельной реформы планируется без какой-либо привязки к ней? — Украину давно называют страной парадоксов. Скажем, у нас функционирует Министерство аграрной политики и продовольствия с огромным аппаратом чиновников, на содержание которого идут немалые средства, но парадокс — нет самой аграрной политики! Что за 20 лет независимости этот главный сельскохозяйственный институт в стране сделал для поддержки аграриев, поднятия социальных стандартов на селе? Разве для этого нужно внедрение частной собственности на землю или рынка земли? Почему до сих пор не разработали и не запустили эффективную модель долгосрочной аренды земельных угодий, как это сделали в Европе, не согласовали на государственном уровне гибкую кредитную политику поддержки крестьянства? Чиновники рапортуют о том, что мы экспортируем рапс, подсолнечник, зерно, а на международных симпозиумах уже открыто признают, что Украина из мощного сельскохозяйственного государства постепенно превращается в аграрную колонию. И о какой аграрной государственной политике в Украине можно вести речь, если у нас до сих пор не определились, на что делать ставку — на формирование и поддержку собственного фермера — представителя среднего класса, который в сегодняшних условиях единственный, кто способен вывести экономику страны из пропасти, или на крупные агрохозяйства, которые преимущественно ориентируются на монокультуры, пользующиеся спросом на международных рынках. — Западные эксперты убеждают, что наше сельское хозяйство даже вполовину не использует существующие ресурсы. Речь идет о плодородных почвах, благоприятных климатических условиях и пр. Если бы оно работало эффективнее, то Украина могла бы уже в ближайшее время превратиться в продуктовую корзинку Европы, и не только Европы. Согласитесь, учитывая возрастающую продовольственную проблему, которая уже приобрела планетарный масштаб, такая перспектива является достаточно заманчивой. Но имеет ли вообще земельная реформа шансы приблизить ее реализацию? — Повторюсь, в том виде земельной реформы, которую нам предлагают, никаких шансов нет. Агрохолдинги будут у нас сеять, а урожай продавать за границей. Там же будут оседать и их сверхприбыли. Нам же останутся копейки. Причем сельское хозяйство будет держаться на монокультурах, которые в дальнейшем превратят наши земли в малоплодородные. В Украине мы можем говорить сегодня об одном — о долгосрочной аренде земли и поддержке собственного производителя. Во Франции на поддержку аграриев ежегодно выделяется более 5 млрд. евро, в Украине на первом этапе необходимы более серьезные средства, но они оправдают себя. Обязательным условием должна стать разработка действенной программы экономического и социального содействия крестьянину и его законодательной защиты. Кроме того, следует, минимум, на десять лет установить мораторий на торговлю землей сельскохозяйственного назначения, чтобы основательно разобраться с направлением и структурой аграрных преобразований. Разработать концепцию развития территориальных общин, внести изменения в процесс формирования бюджетов на всех уровнях (бюджет сельских общин и сельскохозяйственных предприятий должен формироваться снизу), ограничить движение паев на 10 лет до формирования реальной аграрной стратегии поддержки собственного производителя и установить ответственность за использование аграрных угодий. Крестьянина не нужно учить, как работать на земле. Нужно создать такие условия, чтобы ему не мешали и чтобы его не грабили. Всеукраїнський шкільний конкурс /news/vseukrajinskij_shkilnij_konkurs/2012-04-05-5687 /pda/news/vseukrajinskij_shkilnij_konkurs/2012-04-05-5687 З 4 квітня для усіх шкіл України розпочалася конкурсна програма, яку організувала освітня мережа «Щоденник.ua» (shodennik.ua) спільно з Культурно-розважальним центром «ATMASFERA 360» (atmasfera.com.ua). Конкурс підтримав Інститут Інноваційних технологій і змісту освіти. Новости Украины Thu, 05 Apr 2012 12:50:17 +0200 З 4 квітня для усіх шкіл України розпочалася конкурсна програма, яку організувала освітня мережа «Щоденник.ua» (shodennik.ua) спільно з Культурно-розважальним центром «ATMASFERA 360» (atmasfera.com.ua). Конкурс підтримав Інститут Інноваційних технологій і змісту освіти. В рамках конкурсу буде проходити:ВІКТОРИНАВікторина складатиметься з тестових питань на астрономічну тематику. Тривалість вікторини 1 місяць по 20 питань на тиждень різного ступеню важкості (4 етапи по 20 питань). Переможцем стає той, хто набрав найбільшу кількість балів протягом місяця. КОНКУРС ФАНТАСТИЧНИХ ОПОВІДАНЬВ конкурсі фантастичних художніх оповідань учасникам необхідно створити художній фантастичний. Максимальний об’єм роботи – 2 друкованих аркуша. Конкурсні роботи надсилаються на електронну адресу space@company.shodennik.ua з 4 квітня по 4 травня 2012 року.КОНКУРС ВІДЕОПРОЕКТІВВ конкурсі беруть участь команди з 5-10 осіб. Їм необхідно обрати будь-яку космічну тему (наприклад, «Чорні діри», «Зоряні вибухи» та інші) та створити відеопроект на дану тему. Тривалість ролика не повинна бути більше ніж 5 хвилин. Конкурсні роботи надсилаються на електронну адресу space@company.shodennik.ua з 4 квітня по 4 травня 2012 року. На переможців чекають чудові призи і участь у космічному квесті на території Культурно-розважального центру «ATMASFERA 360», де вони зможуть переглянути сферичне кіно, випробувати свої сили на атракціонах PLAY ZONE та відпочити на ART-площадці.Проект «Щоденник.ua» запрошує усіх школярів, батьків та вчителів взяти участь у конкурсі «Поїхали» на сторінках Всеукраїнської шкільної мережі. Железнодорожники Украины завершают подготовку к Евро-2012 /news/zheleznodorozhniki_ukrainy_zavershajut_podgotovku_k_evro_2012/2012-04-04-5668 /pda/news/zheleznodorozhniki_ukrainy_zavershajut_podgotovku_k_evro_2012/2012-04-04-5668 К Евро-2012 «Укрзализныця» установит почти 340 новых стрелочных переводов на 2300 км скоростных магистралей, сообщает пресс-служба ведомства. При проведении подготовительных работ железнодорожники установили 300 стрелочных переводов на 2300 км обновленных под скоростное движение магистралей. До пуска первого поезда «Хюндай» необходимо установить еще 39 «стрелок». Новости Украины Wed, 04 Apr 2012 10:42:26 +0200 К Евро-2012 «Укрзализныця» установит почти 340 новых стрелочных переводов на 2300 км скоростных магистралей, сообщает пресс-служба ведомства. При проведении подготовительных работ железнодорожники установили 300 стрелочных переводов на 2300 км обновленных под скоростное движение магистралей.До пуска первого поезда «Хюндай» необходимо установить еще 39 «стрелок».Установленные «стрелки» для пассажирского движения на скоростях до 200 км/час выпускает отечественное предприятие — Днепропетровский стрелочный завод.Как подчеркивается, «Укрзализныця» проводит глубокую модернизацию путей для внедрения скоростного движения на собственные средства. Чи реально ІКТ допомагає українській школі? Дослідження українського вчителя /news/1/2012-04-04-5660 /pda/news/1/2012-04-04-5660 Чи є важливою комп’ютеризація сучасної освіти, і взагалі, навіщо потрібні ІКТ-технології нашим школам? Що отримують вчителі, чи потрібно це батькам і як до новомодних тенденцій ставляться учні?На ці та низку інших питань шукала відповіді Оксана Вікторівна Первак, вчитель інформатики НВК № 10 міста Хмельницького, у своєму дослідженні. НВК № 10 вже досить давно працює з інноваційними освітніми технологіями і Оксана Вікторівна, як ніхто, знає усі тонкощі роботи з ІКТ. Новости Украины Wed, 04 Apr 2012 08:46:26 +0200 Чи є важливою комп’ютеризація сучасної освіти, і взагалі, навіщо потрібні ІКТ-технології нашим школам? Що отримують вчителі, чи потрібно це батькам і як до новомодних тенденцій ставляться учні?На ці та низку інших питань шукала відповіді Оксана Вікторівна Первак, вчитель інформатики НВК № 10 міста Хмельницького, у своєму дослідженні. НВК № 10 вже досить давно працює з інноваційними освітніми технологіями і Оксана Вікторівна, як ніхто, знає усі тонкощі роботи з ІКТ. Результати свого дослідження Оксана Вікторівна презентувала 27 березня на семінарі присвяченому ІКТ-технологіям в Хмельницькому. Головними респондентами були батьки НВК № 10, діти яких навчаються за допомогою інноваційних технологій. Саме батьки, на думку Оксани Вікторівни Первак, можуть дати об’єктивну оцінку результатам роботи школи з ІКТ, адже постійно слідкують за рівнем знань своїй дітей. Ми зацікавилися цим дослідженням і вирішили дізнатися про усі подробиці безпосередньо у самої Оксани Вікторівни. Оксана Вікторівна, ви підняли тему, що є, мабуть, найпопулярнішою сьогодні в освітньому середовищі. Яку думку ви хотіли довести або спростувати своїм дослідженням? Коли наша школа вперше взяла участь у ІКТ проекті «Щоденник.ua», він був для всіх нас маловідомим. Тому хотілося скласти свою думку про ефективність, корисність та затребуваність сервісів проекту батьками, учнями та вчителями. За своєї ініціативи через деякий час після впровадження проекту я провела анкетування серед батьків, так як це досить велика цільова аудиторія проекту. Отримані результати повинні переконати навіть затятих скептиків, що проект виявився корисним, цікавим та дійсно сприяє покращенню успішності учнів та включенню батьків у навчальний процес.А як відбулося безпосередньо ваше особисте знайомство з проектом «Щоденник.ua» в освітньому процесі?Так склалося, що наприкінці 2009 року я рецензувала науково-дослідницьку роботу Малої академії наук України, що належала учню гімназії № 2 міста Хмельницького Атланову Євгену. Робота була на тему «Електронний щоденник». Вивчаючи подібні системи у мережі Інтернет я натрапила на проект «Дневник.ру», що функціонує в Росії. А потім наприкінці 2011 року аналогічний проект почали впроваджувати у навчальних закладах Хмельниччини, тоді і я стала безпосереднім учасником і користувачем вже нашого українського освітнього ІКТ-проекту «Щоденник.ua».Отже, сьогодні ви, вже спираючись на власний досвід, можете сказати, чи потрібні нашій сучасній школі ІКТ-технології? На мій погляд, сучасна освіта, як і всі ми, існує в умовах бурхливого розвитку. Тому цілком логічно, що інформаційні технології і, звичайно, ІКТ стрімко впроваджуються у навчально-виховний процес. Я вважаю, що це позитивні зрушення. Адже, при грамотному використанні, ІКТ дозволяють значним чином підвищити ефективність та якість навчання, за рахунок його індивідуалізації та інтенсифікації. А як щодо самого процесу впровадження ІКТ? Вас він задовольняє?Використання ІКТ на уроках та в управлінській діяльності школи повинно мати більш системний характер, а не просто піддаватися впливу «модних» тенденцій і хаотичному застосуванню. Тому сьогодні слід велику увагу приділяти методиці використання ІКТ педагогами, розробці цілої системи впровадження ІКТ у навчально-виховний процес освітнього закладу.Якщо говорити безпосередньо про вплив ІКТ на якість освіти у вашому навчальному закладі, чи є результати? І завдяки яким інструментам вони досягаються?Цей вплив позитивний, тому ми маємо такі ж самі результати. В першу чергу ІКТ дозволили об’єднати усіх учасників навчально-виховного процесу в єдине комунікаційне та освітнє середовище, а безпосередньо сам проект надав нам низку зручних та корисних сервісів. У кожного вчителя збільшилися можливості управління індивідуальною роботою учня при підготовці до уроку (домашні завдання, інтерактивні додатки, бібліотека, тести та ін.), що звичайно принесло позитивні якісні зміни у процес засвоєння знань, умінь та навичок. Окрім цього, тепер батьки наших учнів отримують об’єктивну та повну картину успішності своєї дитини. Ця проблема легко вирішилася у нашій школі з впровадженням проекту «Щоденник.ua». Більшість вчителів виставляє оцінки та записує домашні завдання не лише в паперовий класний журнал, але й вносить у електронний аналог. Якщо вчитель-предметник не має змоги цього зробити вчасно, оцінки виставляє класний керівник. Адже майже в кожній аудиторії та по кафедрах є комп’ютер підключений до Інтернету.Але ж це додатковий час, що потрібно витратити саме вчителю.За словами одного з наших класних керівників Дмитрак Тамари Йосипівни на виставлення оцінок та домашніх завдань в неї після уроків витрачається лише 15 хвилин, натомість значно підвищився рівень успішності учнів та підготовки домашніх завдань. Можна сміливо сказати, що проект «Щоденник.ua» підвищує для учня мотиваційну роль оцінки, а батькам надає змогу контролювати виконання домашніх завдань та рівень досягнень дитини.До речі, про батьків, чому саме вони стали респондентами у вашому дослідженні?Тому що саме вони можуть дати об’єктивну оцінку результатам роботи школи з ІКТ, адже постійно слідкують за рівнем знань своїх власних дітей.Ви опитували батьків всіх учнів вашої школи?Ні. Чи впливає проект на успішність учнів і чи підвищується якість навчання було вирішено дослідити на прикладі паралелі 6-х класів, де класні керівники почали активно впроваджувати проект. Провівши невелике анкетування серед батьків після близько 3-х місяців експерименту ми отримали досить цікаві результати: 72% батьків відзначили, що проект допомагає їм контролювати виконання дітьми домашніх завдань, у 67% батьків покращилася інформованість успішністю дитини і майже 40% відзначили, що успішність дитини змінилася на краще. Керівництво вашої школи, слід вважати, теж задоволено?Звичайно. Для керівництва школи «Щоденник.ua» також став незамінним помічником. Наприклад, наш заступник директора з навчально-виховної роботи Василь Васильович Медулич створив цілу файлотеку з різноманітними актуальними документами, наказами, інструкціями і т.д., де кожний вчитель може легко знайти потрібну йому інформацію щодо звітності та перебігу учбового процесу. Створюються Групи, які об’єднують педагогів закладу, що працюють над певною тематикою для накопичення матеріалів та досвіду. Скажіть, а чи реально «Щоденник.ua» полегшує комунікації між учнями, вчителями, батьками та представниками управлінь освіти? Якщо можна, наведіть приклади. Так, звичайно. Як будь-яка соціальна мережа, «Щоденник.ua», в першу чергу, спрямований на комунікацію між його учасниками. Проект надає величезні можливості по спілкуванню з колегами, при чому не тільки власного навчального закладу, батьками, методистами управління освіти, адміністраторами проекту. Виникає той рівень комунікації, який більше відповідає сучасним реаліям життя. Особисто мені, як вчителю інформатики, часто доводиться консультувати учнів по виконанню домашніх завдань, що зручно відбувається у рамках сервісу «Домашні завдання», де учень може запитати вчителя, якщо в нього виникають труднощі. І що дуже радує, що крім звичайних текстових повідомлень можна пересилати і файли!Класним керівникам набагато легше стало робити оголошення. А за умови значного пониження температури як це було взимку, коли було тимчасово призупинено начальний процес у школі, навчання продовжувало відбуватися дистанційно за допомогою проекту у вигляді консультацій та завдань для учнів. І звичайно наші школярі беруть участь у конкурсах від проекту. Адже це завжди щось цікаве!Які перспективи ви бачите у розвитку комп’ютерних технологій у навчальних закладах України? На мою думку, в майбутньому у кожній школі повинні створюватися автоматизовані робочі місця директора школи, заступників директора, вчителя, класного керівника, учня з відповідним апаратним та програмним забезпеченням. І, звичайно, наслідком буде поступова відмова від традиційного паперового документообігу на користь електронного. Так як усі ці автоматизовані робочі місця будуть складовими єдиного комплексу, це надасть можливість зручно та ефективно накопичувати та аналізувати дані по кожному учаснику навчально-виховного процесу. Поступово звичайне масове захоплення використанням ІКТ на уроках, як модною тенденцією, повинно перерости у системне використання цих потужних технологій з відповідним методичним супроводом.Про що мріє особисто Оксана Вікторівна Первак? Дуже хотілося б, щоб кожний педагог не лише усвідомив, що комп’ютер — це його друг та помічник, а й мав можливості, у тому числі і технічні, використовувати його на всі 100% у навчально-виховному процесі. Адже часто бажання наштовхуються на реалії буття, коли комп’ютерна техніка або відсутня, або застаріла або у недостатній кількості. Розвиток і впровадження ІКТ спрямовані на їх комплексне інформаційно-ресурсне й методичне забезпечення. Проте, говорити, що будь-який комплекс ІКТ може замінити для учня вчителя, на мою думку, зарано.Також хочеться побажати подальшого розвитку та вдосконалення проекту «Щоденник.ua», адже мені вже тяжко уявити собі подальший поступ у впровадженні ІКТ в нашому навчальному закладі без цього проекту!