На факультеті готують фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр (4 роки навчання), спеціаліст (5 років навчання), магістр за держзамовленням та контрактом (Ліцензія на право провадження освітньої діяльності Серія АБ №175580)

Сьогодні на фізико-математичному факультеті навчається 546 студентів, з них 34 – майбутні магістри.

Належне місце на факультеті займає виховна робота серед студентів, працюють гуртки: математичний, фізичні, астрономічні, інформатики, психолого-педагогічні.

Кожний студент може брати участь у роботі гуртків художньої самодіяльності, клубу КВК та спортивних секцій.